Viết phương trình xấp xỉ của bé lắc đơn cũng giống như con lắc lò xo. Nhưng chú ý phương trình con lắc đối kháng có 2 dạng: Viết theo li độ dài với viết theo li độ góc.

Bạn đang xem: Phương trình dao đông điều hòa của con lắc đơn


LẬP PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG CỦA nhỏ LẮC ĐƠN

* Chú ý: khi lập phương trình giao động của bé lắc đối kháng có hai dạng phương trình:

- Viết theo li độ dài: (S=S_0cos(omega t+varphi )cm)

- Viết theo li độ góc:(alpha =alpha _0cos(omega t+varphi )) rad với (S=alpha l)

Bước 1: khẳng định ω :(omega =sqrtfracgl=frac2pi T=2pi f)

Bước 2: xác định (S_0) và (alpha _0), thực hiện công thức chủ quyền với thời gian.

 (S_0^2=S^2+fracv^2omega ^2.alpha _0^2=alpha ^2+fracv^2omega ^2l^2) hoặc (alpha _0^2=alpha ^2+fracv^2gl)

Bước 3: xác định φ dựa vào những điều khiếu nại ban đầu

 Khi t = 0, ta có: (S=S_0cosvarphi ; v=-omega S_0sinvarphi)

Trên đây là 3 cách để viết phương trình xấp xỉ của bé lắc đơn. Dưới đó là một số ví dụ lý giải giải chi tiết và bài tập trường đoản cú luyện.

*

Trắc nghiệm:

Câu 1: con lắc đơn xấp xỉ điều hòa tất cả (S_0) = 4cm, tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/s2. Biết chiều nhiều năm của dây là (l) = 1m. Hãy viết phương trình xấp xỉ biết thời điểm t = 0 vật đi qua vị trí cân đối theo chiều dương?

A.(S=4cos(10pi t-fracpi 2)cm) B.(S=4cos(10pi t+fracpi 2)cm)

C.(S=4cos(pi t-fracpi 2)cm) D. (S=4cos(10pi t+fracpi 2)cm)

Câu 2: Một nhỏ lắc đơn xê dịch với biên độ góc (alpha _0)= 0,1 rad có chu kì dao động T = 1s. Lựa chọn gốc tọa độ là vị trí cân bằng, khi vật bước đầu chuyển động vật trải qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của nhỏ lắc là:

A. (alpha =0,1cos2pi t (rad)) B. (alpha =0,1cos(2pi t +pi ) (rad))


C. (alpha =0,1cos(2pi t +fracpi 2) (rad)) D. (alpha =0,1cos(2pi t -fracpi 2) (rad))

Câu 3: bé lắc đối chọi có chiều dài l = đôi mươi cm. Tại thời điểm t = 0, trường đoản cú vị trí cân bằng con rung lắc được truyền gia tốc 14 cm/s theo hướng dương của trục tọa độ. Mang g = 9,8 m/s2. Phương trình giao động của nhỏ lắc là:

A. (S=2cos(7t-fracpi 2) cm) B. S = 2Cos 7t cm

C.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Tiếng Anh Lớp 4 Học Kỳ 2 Lớp 4 Môn Tiếng Anh Năm 2022 Có Đáp Án

(S=10cos(7t-fracpi 2) cm) D. (S=10cos(7t +fracpi 2) cm)

Bạn đọc tải đầy đủ nội dung bài viết. Hãy tải file kèm theo tại đây: 

Tải về

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn vật lý lớp 12 - coi ngay