B.kiểm tra tính trạng lệ thuộc vào môi trường hoặc lệ thuộc kiểu gen.

Bạn đang xem: Phép lai có mấy tính trạng

C.kiểm tra gen nằm bên trên NST thường hoặc trên NST giới tính.

D.kiểm tra kiểu gen của một tính trạng ở trạng thái đồng hợp tốt dị hợp.

Lời giải:

Đáp án: Dkiểm tra kiểu ren của một tính trạng ở trạng thái đồng hợp hay dị hợp

Giải thích:

- Lai phân tích là phép lai giữa các cá thể mang tính trạng trội với những cá thể mang tính trạng lặn nhằm kiểm tra kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội là thuần chủng giỏi không.

- Nếu đời nhỏ đồng tính thì cá thể trội đem lai là thuần chủng.

- Nếu đời con gồm sự phân tính thì cá thể trội đem lai ko thuần chủng

*

Cùng top lời giải tìm kiếm hiểu chi tiết hơn vềlai phân tíchnhé:

1. Lai phân tích là gì?

Phép lai đối chiếu là phép lai giữa cơ thể mang tính chất trạng trạng trội cần xác định kiểu gene với cơ thể mang tính trạng lặn.

-Kết quả:

+ Nếu kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang ý nghĩa trạng trội có kiểu ren đồng hợp (AA).

+ Nếu kết quả của phép lai là phân tính thì cá thể mang tính chất trạng trội gồm kiểu gen dị hợp (Aa).

*

- Mỗiphép lai bên trên được gọi là phép lai phân tích.

Thông thường khi nói tới kiểu gene của một cơ thể, người ta chỉ xét một vài cặp gen tương quan tớ những tính trạng đang được thân thương như: kiểu ren AA quy định hoa tím, kiểu ren aa quy định hoa trắng. Kiểu gene chứa cặp gene gồm 2 ren tương ứng giống nhau gọi là thể đồng hợp như: AA - thể đồng hợp trội, aa - kiểu đồng hợp lặn. Kiểu gene chứa cặp ren gồm 2 gen tương ứng khác biệt gọi là thể dị hợp (Aa). Như vào thí nghiệm của Menđen, tính trạng trội hoa tím ở F2 vị 2 kiểu gene AA và Aa thuộc biểu hiện.

2. Ý nghĩa của tương quan lại trội - lặn


-Tương quan liêu trội – lặn là hiện tượng phổ biến ở nhiều tính trạng trên cơ thể thực vật, động vật với người.

-Ví dụ: Ở cà chua tính trạng quả đỏ, nhẵn, thân cao là tính trạng trội. Tính trạng quả vàng, có lông tơ, thân thấp là tính trạng lặn. Ở chuột: tính trạng lông đen, ngắn là trội, lông trắng, lâu năm là lặn.

-Để xác định được tương quan lại trội lặn người ta sử dụng phép lai phân tích:

Ví dụ:

P: AA × aa

F1: Aa

F1 × F1: Aa × Aa

F2 tất cả tỷ lệ KG: 1AA : 2Aa : 1aa

KH: 3 trội : 1 lặn

- Ýnghĩa của tương quan tiền trội – lặn:

+ trong chọn giống nhằm đáp ứng nhu cầu: xác định những tính trạng ý muốn muốn với tập trung nhiều gen quý vào 1 kiểu gene để tạo giống có mức giá trị cao. Người ta dựa vào tương quan liêu trội – lặn.

Xem thêm: Sodium Chloride Là Gì ? Công Dụng Trong Y Khoa Sodium Chloride (Natri Clorua) Là Gì

+ Để kị sự phân li tính trạng diễn ra (ở F1) có tác dụng xuất hiện tính trạng xấu (tính trạng lặn) ảnh hưởng tới phẩm chất với năng suất vật nuôi, cây trồng người ta phải kiểm tra độ thuần chủng của giống dựa vào phép lai phân tích.

3. Trội không hoàn toàn:

Trội không hoàn toàn là hiện tượng di truyền trong đó kiểu hình của F1 biểu hiện tính trạng trung gian giữa bố với mẹ còn F2 tất cả tỉ lệ kiểu hình là 1:2:1