Phenol là một chất rắn, chúng có dạng tinh thể không màu, mùi đặc trưng và nóng chảy ở 43°C. Khi để lâu ở ngoài không khí, chúng sẽ bị oxy hóa một phần nên có màu hồng và bị chảy rữa do hấp thụ hơi nước. Ít tan trong nước lạnh và có tan trong một số hợp chất hữu cơ. Là chất tan vô hạn ở nhiệt độ trên khoảng 66oC. Vậy Phenol có thể phản ứng với chất nào? Mời các bạn cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Câu hỏi: Phenol phản ứng được với dung dịch nào sau đây

A. NaHCO

B. KOH

C. HCl

D. NaCl

Trả lời

Đáp án đúng: B. KOH

Phenol phản ứng được với dung dịch KOH

Giải thích của giáo viên Top lời giải vì sao chọn đáp án B


Phenol tác dụng được với dung dịch kiềm

C2H5OH + NaOH = C6H5ONa + H2O

- Phenol là một hợp chất hữu cơ thơm có công thức phân tử là C6H5OH. Phân tử bao gồm một nhóm phenyl (−C6H5) liên kết với một nhóm hydroxyl (-OH)

Đây là một loại hóa chất độc hại, cấm dùng trong thực phẩm, có thể gây bỏng nặng nếu tiếp xúc với da.

Bạn đang xem: Phenol tác dụng được với chất nào sau đây

Hơi có tính axít, nó đòi hỏi phải xử lý cẩn thận vì nó có thể gây bỏng nặng khi rơi vào da.

*

- Để phân loại Phenol chúng ta có những cách thức sau đây:

Monophenol: là những phenol trong phân tử có chứa 1 nhóm –OH. Ví dụ: phenol, o-crezol, m-crezol, p-crezol,…

Polyphenol: là những phenol trong phân tử có chứa nhiều nhóm OH.

- Tính chất vật lý của phenol

Phenol là một chất rắn, chúng có dạng tinh thể không màu, mùi đặc trưng và nóng chảy ở 43°C.

Khi để lâu ở ngoài không khí, chúng sẽ bị oxy hóa một phần nên có màu hồng và bị chảy rữa do hấp thụ hơi nước.

Ít tan trong nước lạnh và có tan trong một số hợp chất hữu cơ.

Là chất tan vô hạn ở nhiệt độ trên khoảng 66oC.

- Phenol lần đầu tiên được chiết xuất với nguyên liệu là từ ​​nhựa than đá. Cách thức như sau:

*

Ngày nay, chúng đã được sản xuất trên quy mô lớn (khoảng 7 tỷ kg / năm) với các nguyên liệu có nguồn gốc từ dầu mỏ

Chế biến Phenol trong công nghiệp điều chế đồng thời phenol và xeton như sau:

*

- Phenol được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc sống, cụ thể như sau:

Ứng dụng trong công nghiệp chất dẻo: Chúng là một nguyên liệu để sản xuất nhựa phenol formaldehyde.

Trong công nghiệp tơ hóa học: Từ phenol tổng hợp ra tơ polyamide.

Được dùng để điều chế chất diệt cỏ dại và chất kích thích sinh trưởng thực vật, kích thích tố thực vật 2,4 - D.

Là nguyên liệu để điều chế một số các sản phẩm nhuộm, thuốc nổ (axit picric).

Nhờ có tính diệt khuẩn cao nên phenol được dùng để làm chất sát trùng hoặc để điều chế các chất diệt nấm mốc, diệt sâu bọ.

*

Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung kiến thức về Phenol

Câu 1: Phenol không phản ứng với chất nào sau đây ?

A. Na.

B. NaOH.


C. NaHCO3.

D. Br2.

Đáp án đúng: C. NaHCO3.

Giải thích: Phenol phản ứng với chất nào sau: Na, NaOH, Br2.

Câu 2: Cho các phát biểu sau về phenol:

(a) Phenol vừa tác dụng được với dung dịch NaOH vừa tác dụng được với Na.

(b) Phenol tan được trong dung dịch KOH.

(c) Nhiệt độ nóng chảy của phenol lớn hơn nhiệt độ nóng chảy của ancol etylic.

(d) Phenol phản ứng được với dung dịch KHCO3 tạo CO2.

(e) Phenol là một ancol thơm.

Trong các trường hợp trên, số phát biểu đúng là

A. 5 

B. 2

C. 3

D. 4.

Xem thêm: As Of Today - As Of Definition & Meaning

Đáp án đúng: C. 3

Câu 3: Trong công nghiệp, phenol được điều chế bằng phương pháp nào sau đây?

A. Từ nguyên liệu ban đầu là benzen điều chế ra phenol

B. Nhựa than đá cho tác dụng với dung dịch kiềm rồi sục CO2 vào dung dịch, tách lấy phenol

C. Tiến hành oxi hóa cumen thu sản phẩm là phenol

D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Đáp án đúng: C. Tiến hành oxi hóa cumen thu sản phẩm là phenol

Trong công nghiệp, phenol được điều chế bằng phương pháp: Tiến hành oxi hóa cumen thu sản phẩm là phenol

Câu 4: Phenol tác dụng được với dung dịch nước brom là do:

A. Nhóm -OH hút electron

B. Cặp electron tự do trên oxi liên hợp vào nhân thơm làm giàu mật độ electron ở các vị trí ortho và para

C. Phenol là một axit hay còn gọi là axit phenic

D. Nhóm -OH thể hiện tính bazo

Đáp án đúng: B. Cặp electron tự do trên oxi liên hợp vào nhân thơm làm giàu mật độ electron ở các vị trí ortho và para

Giải thích: Phenol tác dụng được với dung dịch nước brom là do: Cặp electron tự do trên oxi liên hợp vào nhân thơm làm giàu mật độ electron ở các vị trí ortho và para

Câu 5: Hợp chất Y là dẫn xuất chứa oxi của benzen, khối lượng phân tử của Y bằng 94 đvC. Cho biết CTCT của Y

A. Ancol benzylic

B. Phenol

C. p-Crezol

D. Natriphenolat

Giải thích: Hợp chất Y là dẫn xuất chứa oxi của benzen, khối lượng phân tử của Y bằng 94 đvC. Vậy Y là Phenol

Trên đây Top lời giải đã cùng các bạn tìm hiểu về nguyên tố Phenol. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.