*
*
*
*
*
*
*
*

Cho độ âm điện những chất : Be (1,57), Al (1,61), Mg (1,31), Cl (3,16), N (3,04), H (2,2), S (2,58), O (3,44). Hóa học có liên kết ion là


Cho các nguyên tố : na (0,93), Ca (1,00), H (2,2), O (3,44), S (2,58) có thể tạo ra từng nào phân tử hợp hóa học có khối lượng phân tử nhỏ dại hơn 82 nhưng mà trong phân tử chỉ có links cộng hóa trị?


Nước đá khô hay được dùng để triển khai lạnh, duy trì lạnh nhằm mục đích vận gửi và bảo vệ các thành phầm dễ hư hỏng vị nhiệt độ. Nước đá khô được dùng nhiều trong những ngành công nghiệp thực phẩm, thủy hải sản và còn được dùng để bảo quản vắc xin, chế tác sinh học trong ngành Y tế – dược phẩm. Thành phàn nước đá khô là CO2, hãy chỉ ra câu chữ sai.

Bạn đang xem: Phân tử nào sau đây không phân cực


Cho dãy các chất sau: NH3, HCl, O2, Cl2, H2O, CO2. Số chất trong dãy mà phân tử không bị phân cực là


Cho những phát biểu sau:

(a) link trong phân tử HCl, H2O là links cộng hóa trị có cực.

(b) vào phân tử CH4, nhân tố C tất cả cộng hóa trị là 4.

(c) Dãy thu xếp thứ tự tăng cao độ phân cực liên kết trong phân tử: H2O, H2S, Na2O, K2O (biết ZO = 8; ZS = 16).

Xem thêm: Phương Pháp Để Đóng, Mở Port Trên Hệ Điều Hành Windows Là Gì?

(d) trong phân tử C2H2 có một liên kết ba.

Phát biểu sai là


Trong số các chất sau: HF, CaO, CH4, N2, số lượng các chất có link cộng hóa trị và link ion theo lần lượt là