Đối với học sinh khi tò mò về bộ môn hóa học, một hóa học hay phù hợp chất hầu như được tạo cho từ gần như nguyên tố nào này mà chính fan học phải ghi nhận để xác định đúng chuẩn được phân tử khối của hóa học đó. Cách tính phân tử khối không còn khó, bọn chúng là cân nặng của một phân tử được công cụ là đơn vị cacbon ( đvC ). Hãy dành chút thời gian theo dõi nội dung bài viết dưới phía trên để hiểu rõ hơn về cách tính này. 

Khái niệm phân tử khối 

Phân tử khối được phát âm là khối lượng của một phân tử được tính bằng đơn vị cacbon (đvC). Chúng giúp cho tất cả những người học hiểu rằng sự nặng vơi một cách tương đối của các phân tử chúng ta biết. Phân tử khối bởi tổng nguyên tử khối của những nguyên tử vào phân tử. 

*
*
*
Công thức tính phân tử khối

Các dạng bài tập cách tính phân tử khối gồm lời giải

Dạng 1: kiếm tìm tên nguyên tố X, KHHH lúc biết phân tử khối 

Một hợp chất gồm một nguyên tử X link 2 nguyên tử Oxi và nặng rộng phân tử hiđro 22 lần.

Bạn đang xem: Phân tử khối của p

a/ Tính phân tử khối đúng theo chất.

b/ Tính NTK X , cho thấy tên với KHHH

Hướng dẫn

Phân tử hidro (2H) => PTK = 2 . 1 = 2

Hợp chất nặng hơn phân tử hidro 22 lần => PTK của hợp chất: 2.22 = 44

1 nguyên tử X link 2 nguyên tử O => hợp hóa học (1X; 2O) => PTK = X + 2.16 = X + 32

=> X + 32 = 2 . 22 = 44

=> X = 44 – 32 = 12

Vậy X là nguyên tố cacbon, KHHH là C.

Dạng 2: xác định tên nguyên tố hóa học dựa vào nguyên từ khối 

Biết thành phần X tất cả nguyên tử khối bởi 3,5 lần nguyên tử khối của oxi. Xác minh tên với KHHH của yếu tố X.

Hướng dẫn:

Diễn đạt X gồm nguyên tử khối bằng 3,5 lần NTK của oxi là: X = 3,5.O

NTK của O đang biết → tìm được NTK của X → dò bảng xác định được tên yếu tố X → KHHH

Giải:X = 3,5 . O = 3,5 . 16 = 56=> X là nguyên tố sắt, KHHH Fe.

Một số dạng bài tập phương pháp tính phân tử khối áp dụng khác 

Câu 1: Phân tử khối của Cl2 là:

A. 35,5 đvC.

B. 36,5 đvC.

C. 71 đvC.

D. 73 đvC.

Lời giải

Nguyên tử khối của Cl bởi 35,5

=> Phân tử khối của Cl2 = 35,5 . 2 = 71 (đvC)

Đáp án nên chọn là: C

Câu 2: Phân tử khối của H2SO4 là:

A. 9 đvC.

B. 50 đvC.

C. 96 đvC.

D. 98 đvC.

Lời giải

Phân tử khối của H2SO4 là: MH2SO4 = 2×1 + 32 + 4×16 = 98 đvC.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 3: Phân tử H2SO4 có khối lượng là

A. 49 gam

B. 98 gam

C. 49 đvC

D. 98 đvC

Lời giải

Nguyên tử khối của H là 1, S là 32, O là 16

Phân tử khối của H2SO4 là 2.1 + 32 + 4.16 = 98 đvC

Đáp án phải chọn là: D

Câu 4: Phân tử khối của HCl là

A. 35,5 đvC.

B. 36,5 đvC.

C. 71 đvC.

D. 73 đvC.

Lời giải

Nguyên tử khối của H bởi 1; nguyên tử khối của Cl bởi 35,5

=> Phân tử khối của HCl = 1 + 35,5 = 36,5 đvC

Đáp án cần chọn là: B

Câu 5: Phân tử khối của hợp hóa học Fe(OH)3 bằng

A. 107 đvC.

B. 107 gam.

C. 73 đvC.

D. 73 gam.

Lời giải

Phân tử khối của Fe(OH)3 bằng 56 + (16+1).3 = 107 đvC ( hoặc g/mol)

Đáp án đề nghị chọn là: A

Câu 6: Phân tử khối của hợp chất N2O5 là:

A. 30 đvC

B. 44 đvC

C. 108 đvC

D. 94 đvC

Lời giải

PTK của N2O5 bằng 14.2 + 16.5 = 108 đvC

Đáp án nên chọn là: C

Câu 7: Phân tử khối của CH4, Mg(OH)2, KCl theo thứ tự là

A. 16 đvC, 74,5 đvC, 58 đvC

B. 74,5 đvC, 58 đvC, 16 đvC

C. 17 đvC, 58 đvC, 74,5 đvC

D. 16 đvC, 58 đvC, 74,5 đvC

Lời giải

Phân tử khối của CH4 bằng trọng lượng của 1 nguyên tử C + 4 lần khối lượng nguyên tử H = 12 + 4 = 16 (đvC)

Phân tử khối của Mg(OH)2 = 24 + (16 + 1).2 = 58 (đvC)

Phân tử khối của KCl = 39 + 35,5 = 74,5 (đvC)

Đáp án yêu cầu chọn là: D

Câu 8: Phân tử khối của CaCO3 là:

A. 100.

B. 166.

C. 1606.

D. 222.

Lời giải

Phân tử khối của CaCO3 = 40 + 12 + 16.3 = 100 (đvC)

Đáp án buộc phải chọn là: A

Câu 9: Viết CTHH với tính phân tử khối của đúng theo chất có 1 nguyên tử Na, 1 nguyên tử N cùng 3 nguyên tử oxi vào phân tử

A. NaNO3, phân tử khối là 85

B. NaNO3, phân tử khối là 86

C. NaN3O, phân tử khối là 100

D. Không gồm hợp chất thỏa mãn

Lời giải

Phân tử có 1 nguyên tử Na, 1 nguyên tử N cùng 3 nguyên tử O bao gồm công thức hóa học là: NaNO3

Phân tử khối của NaNO3 = 23 + 14 + 16.3 = 85 (đvC)

Đáp án nên chọn là: A

Câu 10: Chất gồm PTK đều nhau là (biết O = 16, N = 14, S = 32, C = 12)

A. O3 và N2

B. CO cùng N2

C. SO2 và O2

D. NO2 và SO2

Lời giải

PTK của các chất:

O3: 16.3 = 48; N2: 14.2 = 28; CO: 12 + 16 = 28;

SO2: 32 + 16.2 = 64; O2: 16.2 = 32; NO2: 14 + 16.2 = 46

Đáp án cần chọn là: B

Câu 11: Chọn lời giải sai

A. CTHH của 1-1 chất chỉ có kí hiệu hóa học của 1 nguyên tố

B. Lưu huỳnh tất cả công thức hóa học là S

C. Phân tử khối của CaCO3 là 100 đvC

D. Tất cả đáp án hầu hết sai

Lời giải

Đáp án sai là: CTHH của đối kháng chất chỉ tất cả kí hiệu hóa học của một nguyên tố. Vì đối kháng chất khí còn có thêm chỉ số ngơi nghỉ chân, như O2, Cl2

Đáp án đề xuất chọn là: A

Câu 12: Từ công thức hóa học tập của CuSO4 có thể suy ra được các gì?

A. CuSO4 vày 3 yếu tố Cu, O, S tạo ra nên.

B. Có 4 nguyên tử oxi vào phân tử.

C. Phân tử khối là 160 đvC.

Xem thêm: Thông Tin Máy Tính Cá Nhân Đầu Tiên Ibm Pc/Xt 1983, Tìm Hiểu Về

D. Tất cả đáp án.

Lời giải

Từ bí quyết hóa học của CuSO4 có thể suy ra được:

CuSO4 do 3 yếu tắc Cu, O, S khiến cho => A đúng

Có 4 nguyên tử oxi trog phân tử => B đúng

Phân tử khối = 64 + 32 + 16.4 = 160 (đvC) => C đúng

=>Đáp án đề nghị chọn là: D

Câu 13: Khối lượng tính bằng đvC của 4 phân tử đồng (II) clorua CuCl2 là:

A. 540

B. 542

C. 544

D. 548

Lời giải

PTK của CuCl2 là: 64 + 35,5.2 = 135 đvC

=> PTK của 4 phân tử CuCl2 là: 4.135 = 540 đvC

Đáp án phải chọn là: A

Hi vọng với cách tính phân tử khối sau để giúp bạn nắm bắt kiến thức xuất sắc hơn. Theo dõi và quan sát Bamboo School để học thêm nhiều kỹ năng mới nhé!