những electron của nguyên tử nhân tố X được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ tía có 6 electron. Số đơn vị điện tích phân tử nhân của nguyên tử X là:

A. 6

B. 8

C. 14

D. 16

Hãy chọn đáp số đúng.

Bạn đang xem: Phân lớp p bão hòa khi phân lớp đó chứa

Số electron tối đa trong phân lớp d là

A. 2 electron. B. 6 electron.

C. 10 electron. D. 14 electron.

Một thành phần d tất cả 4 lớp electron, phân lớp bên ngoài cùng đang bão hòa electron. Toàn bô electron s với electron phường của nhân tố này là

A. 18

B. 20

C. 26

D. 36

a. Các electron thuộc những obitan 2 p. X , 2 p. Y , 2 p z có tích điện như nhau.

c. Tích điện của các electron thuộc các phân lớp 3s, 3p, 3d là không giống nhau.

e. Phân lớp 3d đã bão hoà khi vẫn xếp đầy 10 electron.


Các xác minh đúng là

A. A,b,c

B. B cùng c

C. A, b, e

D. A, b, c, e

Một nguyên tử tất cả 4 lớp electron, số electron ở lớp ngoài cùng là 7, các phần trong đều sẽ bão hòa electron. Số hiệu nguyên tử của nhân tố này là

A. 35

B. 25

C. 17

D. 7


Phân lớp s, p, d, f đầy điện tử (bão hòa) khi tất cả số electron là :

A. 2, 6, 10, 16.

B. 2, 6, 10,14.

Xem thêm: Sách Là Người Bạn Tốt Của Con Người Bạn Lớn Của Con Người, Nghị Luận Về Sách Là Người Bạn Lớn Của Con Người

C. 4, 6, 10, 14.

D. 2, 8, 10, 14.

Đáp án và lời giải

Đáp án:B

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn vẫn muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 1 Nguyên tử - đề ôn luyện số 5 - cungthi.vn

Làm bài

phân tách sẻ

Một số thắc mắc khác cùng bài bác thi. Trong kí hiệu

*

thì :

Ta có 2 kí hiệu

*


*

dấn xét làm sao sau đây là đúng ?

trong những hợp hóa học sau đây, cặp chất nào là đồng vị của nhau ?

Nguyên tử gồm số hiệu Z = 24, số nơtron 28, có

gồm 3 nguyên tử số proton đa số là 12, số khối thứu tự là 24, 25, 26. Lựa chọn câu không đúng :

Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử bao gồm cùng

Obitan nguyên tử là :


Electron thuộc lớp nào dưới đây liên kết kém ngặt nghèo với phân tử nhân duy nhất ?

Nguyên tử của một nguyên tố tất cả bốn lớp electron, theo thiết bị tự từ phía ngay sát hạt nhân là : K, L, M, N. Trong nguyên tử đang cho, electron trực thuộc lớp nào bao gồm mức tích điện trung bình tối đa ?

Về mức năng lượng của những electron vào nguyên tử, điều xác định nào sau đấy là sai ?

Lớp electron thiết bị 3 có bao nhiêu phân lớp ?

mỗi obitan nguyên tử chứa về tối đa

Phân lớp s, p, d, f đầy năng lượng điện tử (bão hòa) khi gồm số electron là :

Số electron buổi tối đa trong lớp đồ vật n là :

thông số kỹ thuật electron của nguyên tử trình diễn :

Nguyên tử của nhân tố hoá học nào có cấu hình electron là1s22s22p63s23p64s1 ?

thông số kỹ thuật electron của nguyên tử tất cả số hiệu Z = 17 là :

cho hai nguyên tố M cùng N bao gồm số hiệu nguyên tử thứu tự là 11 cùng 13. Cấu hình electron của M cùng N theo lần lượt là :

Nguyên tử thành phần X có cấu hình electron phần bên ngoài cùng của nguyên tử là 4s24p5. Nhân tố X là :

Nguyên tố lưu lại huỳnh nằm ở vị trí ô vật dụng 16 trong bảng hệ thống tuần hoàn. Biết rằng những electron của nguyên tử lưu huỳnh được phân bố trên 3 lớp electron (K, L, M). Số electron ở lớp L trong nguyên tử diêm sinh là :

Một nguyên tử X gồm tổng số electron ở những phân lớp s là 6 cùng tổng số electron ở phần bên ngoài cùng cũng là 6, cho biết X là nguyên tố hóa học nào tiếp sau đây ?

Một số thắc mắc khác rất có thể bạn quan tâm.Choose one sentence that has the same meaning as the root one: