toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Pha ban sơ của vật giao động điều hoà phụ thuộc vào

A. gốc thời hạn và chiều dương của hệ toạ độ

B. đặc tính của hệ dao động

C. kích phù hợp ban đầu.

Bạn đang xem: Pha ban đầu phụ thuộc vào

D. biên độ của trang bị dao động.


*

+ Theo có mang thì pha thuở đầu là đại lượng (không có thật) ta biết trạng thái thuở đầu của đồ gia dụng dao động. Với thêm nữa, pha ban sơ không phụ thuộc vào và các tác động phía bên ngoài mà chỉ phụ thuộc vào 3 yếu ớt tố: gốc tọa độ, gốc thời gian và chiều dương quỹ đạo

+ Pha thuở đầu của vật xấp xỉ điều hòa dựa vào vào gốc thời gian và chiều dương của hệ tọa độMột nhỏ lắc lốc xoáy treo trực tiếp đứng, khi vật nặng nằm cân bằng lò xo giãn 4 cm. đem g = 10 m/s2 và π2 =10. Kích thích mang đến vật xê dịch điều hòa theo phương trực tiếp đứng cùng với phương trình

*
. Vào một chu kì xê dịch của trang bị khoảng thời hạn lò xo bị nén là 2/15 s. Chọn trục tọa độ trùng với phương xê dịch của vật, nơi bắt đầu tọa độ tại vị trí phải bằng. Lựa chọn gốc thời gian là cơ hội vật qua địa chỉ lò xo giãn 8 cm và đang hoạt động chậm dần dần theo chiều dương. Pha lúc đầu của xấp xỉ là

A. π 3

B. - 2 π 3

C. 2 π 3

D.  - π 3


Lớp 12 đồ dùng lý
1
0

Một nhỏ lắc xoắn ốc treo trực tiếp đứng, khi đồ gia dụng nặng nằm cân đối lò xo giãn 4 cm. đem g = 10 m / s 2 với π 2 = 10 . Kích thích mang lại vật xê dịch điều hòa theo phương thẳng đứng thì thấy trong một chu kì dao động, khoảng thời hạn lò xo bị nén là 2/15 s. Lựa chọn trục tọa độ trùng cùng với phương giao động của vật, cội tọa độ trên vị trí cân nặng bằng. Lựa chọn gốc thời gian là thời gian vật qua vị trí lò xo giãn 8 centimet và đang chuyển động chậm dần theo chiều dương. Pha thuở đầu của giao động là

A. π 3   .

B. 2 π 3  .

C. − π 3  .

D. − 2 π 3 .


Lớp 12 thứ lý
1
0

*

Một vật xê dịch điều hòa trên trục Ox. Hình mặt là đồ vật thị màn biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x vào thời hạn t. Pha thuở đầu của xê dịch là

 

A. 0,5π rad.

B. – 0,5π rad.

C. 0,25π rad.

D. π rad.


Lớp 12 vật lý
1
0

Một vật xê dịch điều hòa trên trục Ox gồm đồ thị màn biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x vào thời gian t như hình vẽ, pha lúc đầu của dao động là

*

A. 10 π - π 2

B. 10 π + π 2

C. - π 2

D. + π 2


Lớp 12 vật dụng lý
1
0

Vật dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(πt + j) cm. Trên thời điểm lúc đầu vật bao gồm li độ 2 cm và đang chuyển động ngược chiều dương của trục tọa độ. Pha ban sơ của giao động điều hòa là

A. π 3 r a d

B. - π 3 r a d

C. π 6 r a d

D. - π 6 r a d


Lớp 12 vật dụng lý
1
0

Một vật giao động điều hoà bao phủ vị trí thăng bằng O. Thuở đầu vật đi qua O theo hướng dương. Sau thời hạn π 15  vật không đổi chiều chuyển động và tốc độ giảm một phần so với tốc độ ban đầu. Sau thời hạn t2 = 0,3π s vật đã từng đi được 18 cm. Vận tốc thuở đầu của đồ dùng là

A. đôi mươi cm/s.

B. 40 cm/s.

C. 30 cm/s.

D.

Xem thêm: Stt Tháng 10 Hay & Những Hình Ảnh Tháng 10 Đẹp !, Please Wait

25 cm/s.


Lớp 12 vật lý
1
0

Một vật xấp xỉ điều hoà xung quanh phẳng ngang với chu kì T = 1,5 s, biên độ A = 4 cm, pha thuở đầu là 5 π 6 . Tính từ cơ hội t = 0, vật gồm toạ độ x = -2 cm lần máy 2005 vào thời khắc nào:

A. 1503,25 s

B. 1502,25 s 

C. 1503,375 s

D. 1503 s


Lớp 12 đồ vật lý
1
0

Một vật thực hiện đồng thời hai giao động điều hòa cùng phương, thuộc tần số. Xấp xỉ tổng hợp có

A. pha ban đầu bằng hiệu nhị pha thuở đầu của hai xấp xỉ thành phần

B. năng lượng bởi tổng hai năng lượng của hai xê dịch thành phần

C. biên độ bằng hiệu hai biên độ của hai xấp xỉ thành phần

D. chu kỳ bằng chu kỳ luân hồi của hai xấp xỉ thành phần


Lớp 12 vật dụng lý
1
0

Một vật xấp xỉ điều hòa với phương trình dạng cos. Lựa chọn gốc tính thời gian khi đồ vật đổi chiều vận động và lúc đó gia tốc của vật đang xuất hiện giá trị dương. Pha thuở đầu là

A. - π 2

B. - π 3

C. π

D. π 2


Lớp 12 đồ vật lý
1
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)