param la gi

Parameter (param)Tham số (param). Đây là nghĩa giờ đồng hồ Việt của thuật ngữ Parameter (param) - một thuật ngữ nằm trong group Technology Terms - Công nghệ vấn đề.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một thông số là một trong loại đặc trưng của vươn lên là nhập ngữ điệu thiết kế PC đang được dùng nhằm truyền vấn đề trong những tính năng hoặc những giấy tờ thủ tục. Các vấn đề thực tiễn trải qua được gọi là một trong cuộc tranh giành cãi.

Bạn đang xem: param la gi

Xem thêm: Thuật ngữ technology A-Z

Giải quí ý nghĩa

Các quy tắc về phương thức đối số được truyền cho những tính năng được xác lập vị những ngữ điệu thiết kế và khối hệ thống. Những quy toan này nêu rõ ràng những đối số sẽ tiến hành chuyển sang ngăn xếp hoặc máy ghi hoặc ngẫu nhiên quy toan ví dụ method.It không giống những gì được xem là trật tự của những đối số (từ trái khoáy quý phái cần hoặc là phải quý phái trái); cho dù đối số sẽ tiến hành truyền bám theo độ quý hiếm hoặc bằng phương pháp xem thêm vv Hơn nữa, trong số ngữ điệu như HL và Haskel, có duy nhất một đối số được luật lệ cho từng tính năng, những loại giờ đồng hồ, nếu như đem nhiều hơn thế một đối số là quan trọng, những đối số được truyền qua không ít tính năng. Trong đa số những ngữ điệu không giống, nhiều thông số hoàn toàn có thể được chỉ định và hướng dẫn cho 1 tính năng độc nhất. Ngôn ngữ thiết kế C được chấp nhận số vươn lên là của thông số cho 1 hàm độc nhất.

Xem thêm: mcafee webadvisor

Xem thêm: 1 kg bang bao nhieu

What is the Parameter (param)? - Definition

A parameter is a special kind of variable in computer programming language that is used vĩ đại pass information between functions or procedures. The actual information passed is called an argument.

Understanding the Parameter (param)

The rules for how arguments are passed vĩ đại functions are determined by the programming language and the system. These rules specify whether the arguments will be passed through the stack or machine registers or any other method.It specifies what would be the order of the arguments (from left vĩ đại right or right vĩ đại left); whether arguments will be passed by value or by reference etc. Furthermore, in languages such as HL and Haskel, only one argument is allowed per function, these languages, if more phàn nàn one argument is needed, the argument is passed through multiple functions. In most other languages, multiple parameters can be specified for a single function. The C programming language allows variable number of parameters for a single function.

Thuật ngữ liên quan

  • C Programming Language (C)
  • High-Level Language (HLL)
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus
  • Binder
  • Countermeasure
  • Level Design

Source: Parameter (param) là gì? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm