*
Oxit là hợp hóa học của oxi cùng với " width="668">

1. Định nghĩa oxit

– Oxit là hợp hóa học của 2 nguyên tố, trong những số ấy có một nguyên tố là oxi.

Bạn đang xem: Oxit là hợp chất của oxi với

Ví dụ:

Cacbon dioxit (CO2), sulfur dioxit (SO2), diphopho pentaoxit (P2O5)…

Sắt (III) oxit (Fe2O3), đồng (II) oxit (CuO) , canxi oxit (CaO)…

2. Bí quyết oxit


* Công thức chung: MxOy Gồm tất cả kí hiệu oxi O kèm theo chỉ số y và kí hiệu nhân tố M (có hóa trị n) chỉ số x, 

- Theo quy tắc hóa trị ta có: 2. Y = n . X 

3. Phân một số loại oxit

Có 4 loại:

a. Oxit axit:

- hay là oxit của phi kim và tương xứng với một axit

- Ví dụ: 

Lưu huỳnh trioxit tất cả công thức hóa học là SO3 tương ứng với axit sunfuric H2SO4

Cacbon đioxit bao gồm công thức chất hóa học là CO2 khớp ứng với axit cacbonic H2CO3

Điphopho Pentaoxit tất cả công thức chất hóa học là P2O5 tương xứng với axit là H3PO4

Lưu huỳnh đioxit có công thức chất hóa học là SO2 khớp ứng với axit là H2SO3

b. Oxit bazo

- thường xuyên là oxit của kim loại và khớp ứng với một bazơ

- Ví dụ:

Natri oxit tất cả công thức hóa học là Na2O tương ứng với bazơ là NaOH

Canxi oxit có công thức chất hóa học là CaO khớp ứng với bazơ là Ca(OH)2

Bari oxit tất cả công thức hóa học là BaO tương ứng với bazơ là Ba(OH)2

Đồng 2 oxit gồm công thức chất hóa học là CuO tương xứng với bazơ là Cu(OH)2

c. Oxit lưỡng tính

Là hầu như oxit khi tính năng với dung dịch bazơ, với khi công dụng với dung dịch axit chế tạo thành muối cùng nước.

Ví dụ: Al2O3, ZnO.

d. Oxit trung tính

Oxit trung tính còn gọi là oxit không tạo thành muối, là đầy đủ oxit không phản ứng với axit, bazơ, nước.

Ví dụ: Cacbon monoxit - CO, Nitơ monoxit - NO,...

4. Cách gọi tên

* thương hiệu oxit bazơ = Tên kim loại (kèm theo hoá trị nếu như kim loại có rất nhiều hóa trị) + oxit

Ví dụ: 

FeO : fe (II) oxit.

Fe2O3 : sắt (III) oxit.

CuO : Đồng (II) oxit.

MgO : Magie oxit.

* tên oxit axit = Tiền tố chỉ số nguyên tử phi kim + tên phi kim + tiền tố chỉ số nguyên tử oxi + oxit

Tiền tố: - Mono: tức là 1.

- Đi : tức thị 2.

- Tri : tức là 3.

- Tetra : tức là 4.

- Penta : tức thị 5.

Ví dụ: 

SO2 : lưu hoàng đioxit.

CO2 : Cacbon đioxit.

N2O3 : Đinitơ trioxit.

N2O5 : Đinitơ pentaoxit.

5. Cách thức giải bài tập xác định công thức oxit

Bước 1: Gọi bí quyết của oxit gồm dạng R2On

Bước 2: Dựa vào trọng lượng mol phân tử hoặc phần trăm cân nặng => khẳng định mối tương tác giữa R cùng n

Bước 3: Lập bảng khẳng định R phụ thuộc vào n, đến n tự 1, 2, 3, 4… nếu như đầu bài đã cho biết R hoặc n thì không cần lập bảng.

Bước 4: Chọn cực hiếm R phù hợp với n và tóm lại nguyên tố R

6. Luyện tập

Bài 1: A, B là 2 chất khí ở đk thường, A là hợp chất của yếu tắc X với oxi (trong kia oxi chiếm 1/2 khối lượng), còn B là hợp chất của yếu tố Y với hiđro (trong kia hiđro chỉ chiếm 25% khối lượng). Tỉ khối của A so với B bởi 4. Xác định công thức phân tử A, B. Biết trong một phân tử A chỉ có một nguyên tử X, 1 phân tử B chỉ tất cả một nguyên tử Y.

Đáp án

a bao gồm công thức tổng quát: A:XOn; B:YHm

Trong A, Oxi chiếm 1/2 khối lượng:


50X + 800n = 1600n

X = 16n

+ lúc n = 1 => X= 16 (loại)

+ lúc n = 2 =>X = 32 (S)

+ khi n = 3 => X = 48 (loại)

+ lúc n = 4 =>X = 64 (loại). (Vì Cu có hóa trị I cùng II )

Vậy X là giữ huỳnh

=>CTPT của A: SO2

Trong B, Hidro chiếm 25% khối lượng

25Y + 25m = 100m

=>Y = 3m (I)

Mà 

=>MYHm = 16 (g/mol)

Y + m=16Y + m=16

Thay (I) vào, ta được:

3m + m = 16

=>m = 4

=>Y = 3m = 12(C) => phương pháp phân tử của B: CH4

Bài 2: Một oxit của sắt kẽm kim loại M có %M = 63,218. Tìm bí quyết oxit.

Đáp án 

Gọi CT: MxOy

%O = 100 - 63.218 = 36.782 (%)

Theo đề bài bác ta có: 

=> 36.782Mx = 1011.488y

=> Mx = 27.5y => M = 27.5y/x

+ giả dụ x = 1, y = 1 => M = 27.5 (loại)

+ nếu x = 2, y = 1 => M = 55 (Mn)

+ giả dụ x = 3, y = 1 => Loại

Vậy CT: MnO2

Bài 3: Một oxit (A) của nitơ tất cả tỉ khối hơi của A so với không khí là 1,59. Tìm phương pháp oxit A.

Đáp án 

Gọi cách làm của oxit là NxOy

Vì dNxOy/kk = 1,59 => MNxOy = 1,59.29 ≈ 46,11

=> MNxOy = 46

=> 14x + 16y = 46 (x,y nguyên)

Giả sử x = 0 => y ≤ 2,875 => y ≤ 2

+ khi y=1 thì x=2,14 (loại)

+ khi y=2 thì x=1 (thoả mãn)

Vậy cách làm oxit là NO2.

Bài 4: Khử 9,6g một láo hợp gồm Fe2O3 và FeO bởi H2 ở ánh sáng cao, fan ta nhận được Fe cùng 2,88g H2O.

a/ Viết những PTHH xảy ra.

b/ xác định thành phần % của 2 oxit trong lếu láo hợp.

c/ Tính thể tích H2(đktc) cần dùng để làm khử hết lượng oxit trên.

Đáp án 

FeO + H2 → fe + H2O

Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2O

Gọi nFeO là x; nFe2O3 là y, ta có:

*
Oxit là hợp hóa học của oxi cùng với (ảnh 2)" width="666">

⇒ x = 0,03 (mol); y = 0,06 (mol)

⇒mFeO= 0,03.72 =2,16 (g)

⇒%FeO = 2,16.100/9,6 = 22,5 %

⇒%Fe2O3 = 100 − 22,5 = 77,5 %

b,Theo 2 phương trình, ta có:

nH2 = nH2O= 2,88/18 = 0,16 (mol)

⇒VH2= 0,16.22,4 = 3,584 (l)

Bài 5:

a) Tính phần trăm trọng lượng của mỗi nguyên tố trong các hợp chất: CaO, SO2, P2O5, NO, K2O.

b) trong một oxit của sắt kẽm kim loại R (hóa trị I), yếu tắc oxi chiếm 25,806% về khối lượng. Tìm phương pháp phân tử và điện thoại tư vấn tên của oxit trên.

Xem thêm: Tại Sao Tăng Diện Tích Lá Lại Làm Tăng Năng Suất Cây Trồng ?

Đáp án 

Gọi CTHH của oxit là R2O

%mR = 100% − 25,806% = 74,194%

⇒ 2.MR/(2.MR + 16) = 0,74194⇒

⇔ 1,48388.MR + 11,87104 = 2.MR

⇔ 0,51612.MR = 11,87104

⇔ MR = 23 ⇔ MR= 23

⇒ R là Natri (Na)

⇒CTPT của oxit là Na2O: Natri oxit

Bài 6: Trong một oxit của kim loại R (hóa trị II), yếu tắc R chiếm 71,429%về khối lượng. Tìm bí quyết phân tử và gọi tên của oxit trên.