Trong bài viết dưới đây, điện máy Sharp nước ta sẽ chia sẻ định nghĩa số mol, nồng độ molcông thức tính độ đậm đặc mol, công thức tính số mol hay bí quyết tính mật độ phần trăm khiến cho bạn có thêm kiến thức và kỹ năng về hóa học để rất có thể giải những bài toán tương quan đến mật độ mol hay thể tích thuận lợi nhé


Số mol là gì?

Số mol hay mole (ký hiệu: mol) là solo vị tính toán dùng trong chất hóa học nhằm diễn tả lượng chất tất cả chứa xấp xỉ 6,022.1023 số hạt đơn vị chức năng nguyên tử hoặc phân tử chất đó. Mol là 1 trong đơn vị SI, với ký kết hiệu đơn vị mol.

Bạn đang xem: Nồng độ mol của dung dịch là

Công thức tính số mol

1. Tính số mol qua khối lượng:

n = m/M

Trong đó:

n là số mol, đơn vị chức năng là molm là khối lượng, đơn vị chức năng là gamM là khối lượng mol chất, đơn vị là g/mol

2. Tính số mol qua thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn

n = V/22,4

Trong đó:

n là số mol chất khí ở ở diều khiếu nại tiêu chuẩn, đơn vị tính là molV là thể tích khí, đơn vị tính là lit

3. Tính số mol qua thể tích ở điều kiện thường

n= P.V/R.T

Trong đó:

n là số mol chất khí sống ở diều kiện thường, đơn vị tính là molP là áp suất , đơn vị chức năng tính là atmV là thể tích khí, , đơn vị tính là litR là hằng số = 0.082T là nhiệt độ = 273 + t (K)

4. Tính số mol theo số nguyên tử, phân tử

n = A/N

Trong đó:

A: số nguyên tử hoặc phân tửN: số Avogadro = 6.1023n: số mol (mol)

Các dạng bài xích tập về phương pháp tính mol

Ví dụ 1: Tính số mol nguyên tử hoặc phân tử trong số lượng chất sau: 1,44.1023 phân tử HCl

Lời giải:

Số mol phân tử HCl là:

*

Ví dụ 2: Tính số mol nguyên tử hoặc số mol phân tử có trong những lượng chất sau:

a) 1,8.1023 nguyên tử Fe

b) 20 gam NaOH

c) 6,72 lít khí H2 (đktc)

Lời giải

a) Số mol nguyên tử có trong 1,8.1023 nguyên tử sắt là:

*

Ví dụ 3: Tính số mol của không ít lượng hóa học sau:

a) 4,6 gam Na; 8,4 gam KOH; 11,76 gam H3PO4; 16 gam Fe2O3

b) 2,24 lít khí C2H4; 3,36 lít khí CO2, 10,08 lít khí N2. Những thể tích đo ở đktc.

Lời giải

*

Nồng độ mol là gì?

Nồng độ mol đó là số mol hóa học tan trong 1 lít dung dịch. Kí hiệu là CM

Công thức tính mật độ mol

– độ đậm đặc mol của dung dịch cho thấy số mol chất tan có trong một lít dung dịch

CM = n/Vdd

Trong đó:

CM là mật độ moln là số mol hóa học tanVdd là thể tích dung dịch (lít)

Ví dụ 1: Tính mật độ mol của dung dịch khi 0,5 lit hỗn hợp CuSO4 cất 100 gam CuSO4

Hướng dẫn giải:

Số mol của CuSO4 = 100 : 160 = 0,625 mol

Nồng độ mol của dung dịch CuSO4 = 0,625 : 0,5 = 1,25M

Ví dụ 2: Tính độ đậm đặc mol của hỗn hợp khi tổ hợp 15,8g KMnO4 trong 5 lít nước.

Xem thêm: Soạn Văn 9 Bài Tuyên Bố Thế Giới Về Sự Sống Còn Quyền Được Bảo Vệ Và Phát Triển Của Trẻ Em

Lời giải:

Số mol của KMnO4 là: nKMnO4 = 15,8/158 =0,1 (mol)

Nồng độ mol của dung dịch: centimet = 0,1/5 =0,02M

Ví dụ 3: Tính khối lượng chất tan bao gồm trong 600ml hỗn hợp CuSO4 có nồng độ mol là 1,5M

Lời giải:

Ta tất cả V = 500 ml = 0,5 lít

Áp dụng bí quyết CM = n/V => nCuSO4 = V x cm = 0,5 x 1,2 =0,6 (mol)

Khối lượng Đồng sunfat CuSO4: nCuSO4 x MCuSO4 = 0,6 x 160 = 96 (g)

Công thức tính độ đậm đặc phần trăm

C% = (mct/mdd) x 100%

Trong đó:

mct: khối lượng chất tanmdd: khối lượng dung dịch, mdd = mdm + mct

Ví dụ 1: thực hiện hòa tung 3,9 gam Kali vào 36,2 gam nước chúng ta thu được dung dịch B bao gồm nồng độ bao nhiêu?

Lời giải:

Ta gồm phương trình làm phản ứng chất hóa học sau

2K + 2H2O —–> 2KOH + H2

Số mol của K = 3,9/ 39 = 0,1 => mol KOH = 0,1 => mol H2O = 0,05

Theo thăng bằng phương trình ta tính được:

mdd = mk + mH2O – mH2 = 3,9 + 36,2 – (0,05.2) = 40 gam

=> Áp dụng phương pháp C% = (mct/mdd).100% ta bao gồm C% = <(0,1.56)/40>.100% = 14%

Kết luận: Khi triển khai hòa rã 3,9 gam Kali vào 36,2 gam nước ra đã thu được dung dịch bao gồm nồng độ 14%.

Ví dụ 2: tiến hành hòa tan 20 gam muối bột vào nước thu được dung dịch A bao gồm C% = 10%

a, Hãy tính trọng lượng của hỗn hợp A thu được

b, Hãy ính trọng lượng nước quan trọng cho sự trộn chế

Lời giải:

a, Áp dụng bí quyết C% = (mct/mdd).100% ta có:

mdd=(mmuối.100)/ C% = (20.100)/10 = 200 gam

Kết luận: Vậy khối lượng dung dịch A là 200 gam

b, Áp dụng phương pháp bảo toàn cân nặng ta bao gồm mnước=mdd – mmuối = 200 – đôi mươi = 180 gam

Kết luận: Vậy để có thể hoàn tan trăng tròn gam muối hạt thì họ phải phải 180 gam nước để tạo nên 200 gam dung dịch

Với những tin tức mà chúng tôi vừa chia sẻ có thể giúp bạn giải được các bài toán về hóa học đơn giản nhé. Chúc các bạn thành công!