Như chúng ta đã biết, các nguyên tố phi kim như hidro, oxi, nitơ, cacbon… có rất nhiều ứng dụng trong đời sống hằng ngày và vào sản xuất. Phi kim tất cả những tính chất vật lý với hóa học tập nào? chúng tồn tại ở đông đảo trạng thái làm sao trong trường đoản cú nhiên? Chúng công dụng và không chức năng với hồ hết chất nào và mức độ hoạt động hóa học của bọn chúng ra sao? Để làm rõ hơn về điều này, chúng ta cùng search hiểu bài viết hôm nay chúng ta nhé! Nào, hiện giờ chúng ta cùng tìm hiểu những tính hóa học vật lý với hóa học tập của phi kim xem chúng tất cả gì đặc biệt quan trọng không nhé!


*

tinh-chat-vat-ly-va-hoa-hoc-cua-phi-kim


Tóm tắt nội dung


Tính hóa học vật lý cùng hóa học của phi kim

Tính chất vật lý và hóa học của phi kim

1. đặc điểm vật lý của phi kim

Ở điều kiện bình thường, phi kim hoàn toàn có thể tồn tại làm việc cả 3 tâm trạng là rắn, lỏng với khí.

Bạn đang xem: Nitơ là phi kim hay kim loại

Trạng thái rắn: cacbon (C), photpho (P), lưu huỳnh (P)…Trạng thái lỏng: brom (Br2)Trạng thái khí: hidro (H2), nito (N2), oxi (O2), flo (F2), clo (Cl2)…

Đa số những nguyên tố phi kim ko dẫn nhiệt cùng dẫn điện. ánh sáng nóng chảy của phi kim thấp. Clo, brom với iot là hầu hết phi kim gồm tính độc.

2. đặc điểm hóa học của phi kim

Những đặc điểm hóa học của phi kim là gì? chúng ta cùng khám phá những đặc thù đó ngay sau đây nhé!

a) tác dụng với kim loại

Nhiều phi kim tất cả thể chức năng với một trong những kim một số loại tạo thành muối.

Phi kim + kim loại → Muối

Fe + S (t°) → FeS

Ca + Cl2 (t°) → CaCl2

2Al + 3Br2 (t°) → 2AlBr3

6Li + N2 → 2Li3N

Riêng oxi chức năng với sắt kẽm kim loại tạo thành oxit bazơ.

O2 + kim loại → Oxit bazơ

4Na + O2 (t°) → 2Na2O

2Pb + O2 (t°) → 2PbO

3Fe + 2O2 (t°) → Fe3O4

2Cu + O2 (t°) → 2CuO

b) công dụng với hidro

Nhiều phi kim tác dụng với khí hidro chế tạo ra thành chất khí.

Phi kim + H2 → chất khí ↑

C + 2H2 (t°) → CH4 ↑

O2 + 2H2 (t°) → 2H2O (hơi nước) ↑

Cl2 + H2 (t°) → 2HCl ↑

S + H2 (t°) → H2S ↑

c) tính năng với oxi

Nhiều phi kim chức năng với O2 sinh sản thành oxit axit.

Phi kim + O2 → Oxit axit

4P + 5O2 (t°) → 2P2O5

S + O2 (t°) → SO2

C + O2 (t°) → CO2

Một số phi kim quen thuộc thuộc


*

tinh-chat-vat-ly-va-hoa-hoc-cua-phi-kim-2


3. Nút độ vận động hóa học của phi kim

Dựa vào năng lực và mức độ bội phản ứng của phi kim với sắt kẽm kim loại và hidro, người ta đánh giá mức độ vận động hóa học mạnh dạn hay yếu đuối của phi kim. Flo, oxi, clo là hầu hết phi kim chuyển động mạnh. Vào đó, flo là phi kim hoạt động hóa học dũng mạnh nhất. Cacbon, nito, photpho, lưu lại huỳnh… là mọi phi kim chuyển động yếu hơn.

Giải bài bác tập đặc điểm vật lý với hóa học của phi kim

Câu 1. Hãy chọn câu trả lời đúng trong những câu sau đây:

a) Phi kim dẫn năng lượng điện tốt

b) Phi kim dẫn sức nóng tốt

c) Phi kim chỉ tồn tại ở hai trạng thái: rắn với khí

d) Phi kim dẫn điện, dẫn nhiệt kém

Đáp án đúng: d.

Câu 2. Viết những PTHH của S, C, Cu, Zn cùng với khí oxi. Cho thấy các oxit chế tác thành thuộc loại nào? Viết CTHH các axit hoặc bazơ tương xứng với từng oxit đó.

Bài làm:

S + O2 (t°) → SO2 (Lưu huỳnh đioxit) → Oxit axit → H2SO3 là axit tương ứng.

C + O2 (t°) → CO2 (Cacbon đioxit) → Oxit axit → H2CO3 là axit tương ứng.

2Cu + O2 (t°) → 2CuO (Đồng (II) oxit) → Oxit bazơ → Cu(OH)2 là bazơ tương ứng.

2Zn + O2 (t°) → 2CuO (Kẽm oxit) → Oxit bazơ → Zn (OH)2 là bazơ tương ứng.

Câu 3. Viết các PTHH với ghi khá đầy đủ điều kiện khi mang đến H2 bội phản ứng với các phi kim sau đây:

a) Clo

b) giữ huỳnh

c) Brom

Cho biết tinh thần của các thành phầm tạo thành.

Bài giải:

a) H2 + Cl2 (t°) → 2HCl ↑

b) H2 + S (t°) → H2S ↑

c) H2 + Br2 (t°) → 2HBr ↑

Các hóa học tạo thành là hóa học khí.

Câu 4. Viết PTHH giữa những cặp hóa học sau đây, ghi rõ điều kiện phản ứng giả dụ có:

a) Khí flo với hidro

b) lưu lại huỳnh với oxi

c) Bột sắt và bột giữ huỳnh

d) Cacbon cùng oxi

e) Khí hidro với lưu huỳnh

Bài làm:

a) F2 + H2 → 2HF ↑

b) S + O2 (t°) → SO2 ↑

c) fe + S (t°) → FeS ↑

d) C + O2 (t°) → CO2 ↑

e) H2 + S (t°) → H2S ↑

Câu 5. Cho sơ đồ đưa hóa sau:

Phi kim → oxit axit 1 → oxit axit 2 → axit → muối bột sunfat chảy → muối hạt sunfat không tan.

a) search CT những chất phù hợp để nỗ lực cho tên trong sơ đồ dùng trên.

b) Viết các PTHH của đổi khác trên.

Bài làm:

a) Công thức các chất đến chuỗi đưa hóa là:

S → SO2 → SO3 → H2SO4 → FeSO4 → BaSO4.

Xem thêm: Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Tiểu Học Đầy Đủ Các Phần

b) các PTHH của chuỗi bội phản ứng trên:

S + O2 (t°) → SO2 ↑

SO2 + O2 (t°) → SO3 ↑

SO3 + H2O → H2SO4

H2SO4 + sắt → FeSO4 + H2 ↑

FeSO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + FeCl2

Câu 6. Nung một lếu láo hợp tất cả 5,6 gam Fe cùng 1,6 gam S trong môi trường không tồn tại không khí. Sau khi phản ứng chấm dứt thu được hỗn hợp chất rắn A. Mang đến dd HCl 1M bội phản ứng toàn diện với A thu được các thành phần hỗn hợp khí B.