Một số câu hỏi hình học nâng cấp – Toán lớp 5

Bài 1: hình vuông vắn ABCD có cạnh là 12cm. Trên đoạn BD lấy điểm E và F làm thế nào để cho BE = EF = FD. Tính diện tích hình AECF

Bài 2: cho tam giác ABC, D là điểm bao gồm giữa BC, E là điểm chủ yếu giữa AC, AD và BE cắt nhau ở I. Hãy đối chiếu diện tích nhị tam giác IAE cùng IBD.

Bạn đang xem: Những bài toán hình học nâng cao lớp 5

Bài 3: cho tam giác ABC, bên trên cạnh AB lấy điểm D làm sao cho AD gấp đôi DB. Bên trên cạnh AC lấy điểm E làm sao cho AE gấp dôi EC. Nối B với E, C với D đoạn BE cắt CD ở G. So sánh diện tích tam giác GDB với diện tích tam giác GEC.

Bài 4: đến tam giác ABC bao gồm góc A vuông, cạnh AB = 40cm, cạnh AC = 60cm, EDAC là hình thang gồm chiều cao là 10cm. (E trên cạnh BC, D ở trên cạnh AB) Hãy tính diện tích tam giác BED.

Bài 5: mang đến tam giác ABC có góc A vuông, cạnh AB = 40cm, cạnh AC = 30cm, cạnh BC = 50cm. Bên trên AC lấy điểm F, trên AB lấy điểm E sao cho EFCB là hình thang bao gồm chiều cao là 12cm. Hãy tính diện tích hình tam giác AFE, diện tích hình thang FEBC.

Bài 6: cho tam giác ABC. Bên trên BC lấy D làm thế nào để cho BD gấp đôi DC. Nối A với D, lấy E là điểm bất kì trên AD, nối E với B cùng C. Hãy đối chiếu diện tích nhị tam giác BAE và CAE.

Bài 7: mang lại tam giác ABC đường cao AH. Bên trên AH lấy D làm sao cho AD gấp đôi DH. Biết bảo hành = 4cm, BC = 12cm. Hãy đối chiếu diện tích tam giác BCD với diện tích tam giác ABH.

Bài 8: cho tam giác ABC tất cả diện tích là

*
, D là điểm thiết yếu giữa AB. Trên AC lấy điểm E làm sao cho AE gấp đôi EC. Tính diện tích tam giác AED.

Bài 9: cho tam giác ABC, tất cả BC = 60cm, đường cao AH = 30cm. Trên AB lấy điểm E với D làm thế nào cho AE = ED = DB. Bên trên AC lấy điểm G cùng K làm thế nào cho AG = GK = KC. Tính diện tích hình DEGK.

Bài 10: mang lại tam giác ABC, trên AB lấy điểm D, E làm thế nào để cho AD = DE = EB. Bên trên AC lấy điểm H, K làm sao để cho AH = HK = KC. Trên BC lấy điểm M, N sao để cho BM = MN = NC. Tính diện tích hình DEMNKH, biết diện tích tam giác ABC là

*

Bài 11: mang lại tam giác MNP, F là điểm thiết yếu giữa của NP, E là điểm thiết yếu giữa của MN. Nhì đoạn MF cùng PF cắt nhau tại I. Hãy tính diện tích tam giác IMN, biết diện tích tam giác

*

Bài 12: cho tam giác ABC, điểm M là điểm chủ yếu giữa cạnh AB. Trên cạnh AC lấy AN bằng

*
NC. Nhì đoạn BN và cm cắt nhau tại K. Hãy tính diện tích tam giác AKC, biết diện tích tam giác KAB bằng
*

Bài 13: cho tam giác ABC, gồm AB = 6cm. Bên trên AC lấy điểm D làm thế nào để cho AD gấp đôi DC. Trên BC lấy điểm E thế nào cho

*
EC, kéo dài DE với AB cắt nhau ở G. Tính BG.

Bài 14: cho tam giác ABC, điểm D nằm bên trên cạnh AC, điểm E nằm trên cạnh BC, làm thế nào cho AD = DC,

*
. Các đoạn thẳng AE với BD cắt nhau ở K.

a) BK gấp mấy lần KD?

b) Biết diện tích tam giác

*
. Tính diện tích hình DKEC.

Bài 15: Một thửa ruộng hình thang bao gồm diện tích là , đáy lớn hơn đáy nhỏ 13,5m. Hãy tính độ nhiều năm của mỗi đáy. Biết rằng nếu tăng đáy lớn thêm 5,6m thì diện tích thửa rộng sẽ tăng thêm

*

Bài 16: Một hình thang tất cả chiều cao là 10m, hiệu hai đáy là 22m. Kéo dãn dài dây nhỏ bằng dây lớn để hình đã đến thành hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm bằng đáy lớn, chiều rộng bằng đường cao hình thang. Diện tích được mở rộng bằng

*
diện tích hình thang cũ. Phần mở rộng bao gồm diện tích là
*
. Hãy tính đáy lớn của hình thang ban đầu.

Bài 17: mang đến hình thang vuông ABCD, bao gồm đáy nhỏ AB = 40m, đáy lớn CD=60m, đường cao AD = 40m. Lấy E trên AD, G trên BC sao để cho EG phân tách hình thang ABCD có tác dụng hai hình thang bao gồm đường cao AE là 30m cùng ED là 10m. Tính diện tích hình thang ABGE cùng EGCD.

Bài 18: đến hình thang ABCD có diện tích là

*
. Trên cạnh AD gồm AM = AN = ND, trên cạnh BC tất cả BP = PQ = QC. Hãy tính diện tích tứ giác MNPQ.

Xem thêm: Chuyên Sỉ Lẻ Áo Thun Mỹ Loại 2 Là Gì, Áo Thun Mỹ Là Gì

Bài 19: cho hai dòng bể hình hộp chữ nhật, gồm chiều cao là 2m. Bể thứ nhất có đáy là hình vuông, bể thứ hai gồm đáy là hình chữ nhật. Cạnh đáy của bể thứ nhất hơn chiều rộng đáy bể thứ hai là 1m cùng kém chiều lâu năm 0,5m. Tính kích thước đáy mỗi bể. Biết rằng bể thứ nhất chứa được nhiều hơn bể thứ nhì

*

Bài 20: Một bể kính hình hộp chữ nhật có diện tích đáy là

*
và bể đang chứa nước. Tính chiều cao mực nước, biết rằng nếu cho một lập phương bằng kim loại cạnh 10cm vào bể thì lập phương vừa ngập vào nước (đáy bên trên lập phương bằng mặt nước).

Cùng chăm đề:

Các câu hỏi sử dụng tỉ số diện tích hai tam giác – Toán lớp 5 >>