Cho các chất hữu cơ mạch hở: X là axit no, hai chức, Y và Z là hai ancol không no, đơn chức (MY > MZ); T là este của X, Y, Z (chỉ chứa chức este). Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp E gồm Y và T thu được 9,072 lít CO2 (đktc) và 5,13 gam H2O. Mặt khác, cho 0,09 mol E tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được muối khan F và hỗn hợp ancol G. Đốt cháy hoàn toàn F thu được CO2; H2O và 0,06 mol Na2CO3. Đốt cháy hoàn toàn G thu được 10,08 lít CO2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Y có trong E có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

*

*

*

Cho hỗn hợp X gồm bốn este mạch hở, trong đó có một este đơn chức và ba este hai chức là đồng phân của nhau. Đốt cháy 11,88 gam X cần 14,784 lít O2 (đktc), thu được 25,08 gam CO2. Đun nóng 11,88 gam X với 300 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn Y và phần hơi chỉ chứa một ancol đơn chức Z. Cho Z vào bình Na dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng bình Na tăng 5,85 gam. Trộn Y với CaO rồi nung trong điều kiện không có không khí, thu được 2,016 lít (đktc) một hiđrocacbon duy nhất. Công thức phân tử của các este là

*

*

*

*

Tính chất hoá học của nhôm

Ở nhiệt độ thường kim loại Al tác dụng được với dung dịch được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến tính chất hóa học của nhôm. Cũng như đưa ra các nội dung, câu hỏi lý thuyết về tính chất hóa học của Al.

Bạn đang xem: Nhôm tác dụng được với những chất nào sau đây

Kim loại Al không phản ứng với dung dịchAl2O3 phản ứng được với cả hai dung dịch

Ở nhiệt độ thường kim loại Al tác dụng được với dung dịch

A. Mg(NO3)2

B. Ca(NO3)2

C. KNO3

D. Cu(NO3)2

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Al tác dụng được với dung dịch muối của kim loại yếu hơn.

Al + Cu(NO3)2 → Al(NO3)3 + Cu


Đáp án D

Tính chất hóa học của nhôm

1. Tác dụng với oxi và một số phi kim.

4Al + 3O2 → 2Al2O3

ở điều kiện thường, nhôm phản ứng với oxi tạo thành lớp Al2O3 mỏng bền vững, lớp oxit này bảo vệ đồ vật bằng nhôm, không cho nhôm tác dụng oxi trong không khí, nước.

2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

2. Nhôm tác dụng với axit (HCl, H2SO4 loãng,..)

2.1.Tác dụng với axit (HCl, H2SO4 loãng,..)

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

Chú ý: Nhôm không tác dụng với H2SO4, HNO3 đặc, nguội

2.2. Tác dụng với axit có tính oxi hóa mạnh như HNO3 hoặc H2SO4 đậm đặc

Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO + 2H2O

8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3NH4NO3+ 9H2O

2Al + 6H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Nhôm không phản ứng với dung dịch HNO3, H2SO4 đặc nguội

3. Tác dụng với dung dịch muối của kim loại yếu hơn.

AI + 3AgNO3 → Al(NO3)3 + 3Ag

Al + Cu(NO3)2 → Al(NO3)3 + Cu

4. Tính chất hóa học riêng của nhôm.

Do lớp oxit nhôm bị hòa tan trong kiềm nên nhôm phản ứng với dung dịch kiềm (NaOH, KOH)

2Al + 2H2O + 2KOH → 2KAlO2 + 3H2↑

5. Phản ứng nhiệt nhôm

Phản ứng nhiệt nhôm là phản ứng hóa học toả nhiệt trong đó nhôm là chất khử ở nhiệt độ cao.

Ví dụ nổi bật nhất là phản ứng nhiệt nhôm giữa oxit sắt III và nhôm:

Fe2O3 + 2Al → 2Fe + Al2O3

Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Cho bột Al vào dung dịch NaOH dư, ta thấy hiện tượng?

A. Sủi bọt khí, bột Al không tan hết và thu được dung dịch không màu

B. Sủi bọt khí, Al không tan hết và dung dịch màu xanh lam

C. Sủi bọt khí, Al tan dần đến hết và thu được dung dịch không màu

D. Sủi bọt khí, bột Al tan dần đến hết và thu được dung dịch màu xanh lam

Xem đáp ánĐáp án C

Câu 2. Tính chất nào sau đây không phải của nhôm?

A. Là kim loại màu trắng bạc, mềm, dễ kéo sợi và dát mỏng.

B. Nhôm dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, tốt hơn các kim loại Fe và Ag.

C. Nhôm cấu trúc mạng lập phương tâm diện.


D. Nhôm là kim loại nhẹ, dẫn nhiệt tốt

Xem đáp ánĐáp án B

Câu 3.Kim loại Al không phản ứng được với dung dịch chất nào sau đây?

A. H2SO4 đặc, nóng.

B. HNO3 loãng.

C. H2SO4 đặc, nguội.

D. H2SO4 loãng.

Xem thêm: Bài Văn Chứng Minh Câu Tục Ngữ Ăn Quả Nhớ Kẻ Trồng Cây, Chứng Minh Tục Ngữ Ăn Quả Nhớ Kẻ Trồng Cây

Xem đáp ánĐáp án C

-----------------------------------

VnDoc đã gửi tới bạn Ở nhiệt độ thường kim loại Al tác dụng được với dung dịchđược VnDoc biên soạn. Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12,....