Câu hỏi : Hãy lựa chọn định nghĩa đúng về đồng vị.

Bạn đang xem: Nhận định đúng về khái niệm đồng vị

A. Đồng vị là phần đa nguyên tử gồm cùng số proton nhưng không giống nhau về số nơtron

B. Đồng vị là hầu như nguyên tố gồm cùng số nơtron

C. Đồng vị là đầy đủ chất bao gồm cùng số proton nhưng khác biệt về số nơtron

D. Đồng vị là phần lớn nguyên tố tất cả cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron

Trả lời : 


Câu trả lời và đúng là A

Tại sao lại như vậy? chính vì theo như kim chỉ nan của chất hóa học lớp 10, cụ thể là bài 2 với nội dung chủ yếu về hạt nhân nguyên tử. Thành phần hóa học. Đồng vị. Trong đó, ở đoạn kiến thức trọng tâm có ghi:

Đồng vị là các nguyên tử có cùng số proton tuy nhiên khác số notron, cho nên vì vậy số khối của chúng khác nhau.

Ví dụ: Nguyên tố O bao gồm 3 đồng vị là

Nguyên tử khối trung bình

Công thức:

*
nên lựa chọn định nghĩa đúng về đồng vị" width="352">

Trong đó A1, A2, A3,… là số khối của những đồng vị

- x, y, z,… là nguyên tố % của những đồng vị.

Cùng vị trí cao nhất lời giải mày mò về 1 số ít dạng bài bác tập về đồng vị vào phân tử nhé.

DẠNG BÀI TẬP VỀ ĐỒNG VỊ vào PHÂN TỬ

DẠNG I: TÍNH % KHỐI LƯỢNG CỦA MỘT ĐỒNG VỊ vào PHÂN TỬ

1. Cách thức giải

Hầu hết những nguyên tố xuất hiện trong tự nhiên và thoải mái là láo hợp những đồng vị bền

Áp dụng công thức:

*
hãy chọn định nghĩa đúng về đồng vị (ảnh 2)" width="352">

- trong các số đó A1, A2, A3,… là số khối của những đồng vị.

- x1,x2,x3,… là nhân tố % của các đồng vị. 

Sử dụng sơ đồ mặt đường chéo:

*
hãy lựa chọn định nghĩa đúng về đồng vị (ảnh 3)" width="561">

2. Lấy ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Trong tự nhiên nguyên tố Brom có 2 đồng vị, trong các số ấy đồng vị chỉ chiếm 54,5% về số lượng. Số khối của đồng vị còn sót lại là?

Hướng dẫn giải

Đặt A2 là số khối của đồng vị sản phẩm công nghệ hai.

Phần trăm số lương của nó là: 100 - 54,5 = 45,5

Ta có:


*
nên lựa chọn định nghĩa đúng về đồng vị (ảnh 4)" width="551">

Bài tập vận dụng: 

Câu 1. Trong tự nhiên, X có hai đồng vị 35X với 37X chiếm lần lượt 75,77% cùng 24,23% số nguyên tử X. Y có hai đông vị là 11Y và 12Y , chỉ chiếm lần lượt 99,2% cùng 0,8% số nguyên tử Y.

Xem thêm: Ví Dụ Quy Luật Giá Trị Trong Nền Kinh Tế Việt Nam Hiện Nay, Quy Luật Giá Trị Trong Nền Kinh Tế Thị Trường

a) Trong thoải mái và tự nhiên có từng nào loại phân tử XY?

b) Phân tử khối trung bình của XY là

Hướng dẫn giải

X tất cả hai đồng vị 35X với 37X

*
nên lựa chọn định nghĩa đúng về đồng vị (ảnh 5)" width="430">

Đây là Cl

Y tất cả hai đồng vị 1Y và 2Y

*
nên lựa chọn định nghĩa đúng về đồng vị (ảnh 6)" width="319">

=> Đây là H

1 nguyên tử H gắn với cùng 1 nguyên tử Cl

+ Số bí quyết chọn nguyên tử Cl ứng cùng với 2 cách chọn tương đương 2 đồng vị

+ Số giải pháp chọn nguyên tử H: 2 phương pháp chọn tương tự 2 đồng vị

=> có 2.2 = 4 giải pháp chọn

Đáp số: 4, 36,5

Câu 2. Nguyên tố clo gồm hai đồng vị bền 35Cl chỉ chiếm 75,77% cùng 37Cl chỉ chiếm 24,23%. Tính nguyên tử khối trung của clo?

Hướng dẫn giải

Áp dụng cách làm tính nguyên tử khối trung bình:

*
nên chọn định nghĩa đúng về đồng vị (ảnh 7)" width="488">

Trong đó đồng vị A bao gồm x% số nguyên tử, đồng vị B tất cả y% số nguyên tử.

Vậy nguyên tử khối vừa phải của yếu tắc clo bằng:

*
nên chọn định nghĩa đúng về đồng vị (ảnh 8)" width="566">

Đáp số: 35,5

DẠNG II. TÍNH SỐ NGUYÊN TỬ CỦA ĐỒNG VỊ trong MỘT LƯỢNG CHẤT

1. Lấy một ví dụ minh họa

Ví dụ 2: trọng lượng nguyên tử vừa đủ cả Bo (B) là 10,812u. Số nguyên tử khi bao gồm 94 nguyên tử là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

*
hãy chọn định nghĩa đúng về đồng vị (ảnh 9)" width="569">

2. Bài xích tập vận dụng

Câu 1. Trong tự nhiên và thoải mái Cu gồm 2 đồng vị là 63Cu và 65Cu . Nguyên tử mức độ vừa phải của Cu là 63,546. Số nguyên tử  63Cu bao gồm trong 31,773g Cu là bao nhiêu?