Nguyên tử nguyên tố A gồm 3 hạt proton trong phân tử nhân. Vậy số phân tử electron vào nguyên tử yếu tắc A là


*
*
*
*
*
*
*
*

Nguyên tử nguyên tố A có 3 hạt proton trong hạt nhân. Vậy số phân tử electron trong nguyên tử nguyên tố A là


Cho mẫu vẽ về sơ đồ dùng nguyên tử sắt như sau:

-->