Câu hỏi:Nguyên tắc tầm thường để điều chế kim loại là:

A. Lão hóa kim loại thành ion kim loại.

Bạn đang xem: Nguyên tắc chung để điều chế kim loại

B. Khử kim loại thành ion kim loại.

C. Khử ion kim loại thành kim loại.

D. Lão hóa ion kim loại thành kim loại.

Lời giải:

Đáp án: C. Khử ion kim loại thành kim loại.

Nguyên tắc tầm thường để điều chế kim loại là khử ion kim loại thành kim loại.

Giải thích

Nguyên tắc chung, là sự khửion kim loạithànhkim loại:

Mn++ne → M

Ví dụ: Na++ 1e→ Na

Cu2++ 2e→ Cu

*
Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là" width="631">

Cùng top lời giải tìm kiếm hiểu thêm về những cách điều chế kim loại nhé:

Một số phương pháp để điều chế kim loại phổ biến nhất hiện nay bao gồm:

1. Phương pháp nhiệt luyện

Nguyên tắc:Là dùng những chất bao gồm tính khử, như: C, CO, H2,… hoặc dùng những kim loại tất cả tính hoạt động như Al để khử các oxit kim loại khi ở nhiệt độ cao.

Đối tượng áp dụng:Phương pháp này sử dụng để điều chế những kim loại trung bình, yếu và đứng sau Al trong hàng hoạt động hóa học, như: Zn, Fe, Sn, Pb,….

Ví dụ:

*
Nguyên tắc tầm thường để điều chế kim loại là" width="199">

Chú ý:

- lúc sử dụng những kim loại kiềm, kiềm thổ để làm cho chất khử thì điều kiện thực hiện là môi trường khí trơ hoặc là môi trường chân không.

- Đối với những muối kim loại sunfua (=S) ví dụ: FeS2, PbS, ZnS,… thì phải đưa về oxit kim loại tương ứng sau đó mới điều chế được kim loại.

- Phương pháp này thường được sử dụng trong công nghiệp.

2. Phương pháp thuỷ luyện


Nguyên tắc: Dùng chất khử CO, C, Al, H2khử oxit kim loại ở nhiệt độ cao.

Phạm vi sử dụng: Thường dùng trong công nghiệp với kim loại có tính khử trung bình với yếu (sau Al).

Ví dụ:3Fe3O4 + 8Al→9Fe + 4Al2O3

Fe2O3+ 3CO→2Fe + 3CO2

* Lưu ý:

- những phản ứng sử dụng kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ có tác dụng chất khử đều phải thực hiện trong môi trường khí trơ hoặc chân không- Trường hợp quặng là sunfua kim loại như Cu2S, ZnS, FeS2…thì phải chuyển sunfua kim loại thành oxit kim loại. Sau đó khử oxit kim loại bằng chất khử đam mê hợp

Ví dụ với ZnS:

2ZnS + 3O2→ 2ZnO + 2SO2

ZnO + C→ Zn + CO

- Đối với những kim loại hèn hoạt động như Hg, Ag chỉ cần đốt cháy quặng cũng thu được kim loại mà lại không cần sử dụng chất khử

HgS + O2→Hg + SO2

3. Phương pháp điện phân

a. Điện phân hợp chất nóng chảy

Nguyên tắc:Khử các ion kim loại bằng cái điện bằng phương pháp điện phân lạnh chảy hợp chất của kim loại.

Phạm vi áp dụng:Điều chế những kim loại hoạt động hoá học mạnh như K, Na, Ca, Mg, Al.

Nguyên tắc:Điện phân dung dịch muối của kim loại.

Phạm vi áp dụng:Điều chế những kim loại bao gồm độ hoạt động hoá học mức độ vừa phải hoặc yếu.

Ví dụ:Điện phân dung dịch CuCl2để điều chế kim loại Cu.

* Lưu ý:

-Nếu điện phân dung dịch cơ mà có các ion K+, Ca2+, Na+, Mg2+, Al3+thì nước sẽ thâm nhập điện phân.

Xem thêm: Môn Kế Toán Ngân Hàng Và Những Kiến Thức Cần Nắm Vững, Kế Toán Ngân Hàng Và Những Kiến Thức Cần Nắm Vững

2H2O + 2e → H2+ 2OH–

- Nếu trong dung dịch gồm nhiều cation thì cation nào tất cả tính thoái hóa mạnh hơn sẽ bị khử trước.

Ví dụ: Điện phân dung dịch nhưng mà catot có chứa các ion Na+, Fe2+, Cu2+, Ag+và Zn2+thì thứ tự điện phân sẽ là

Ag++ 1e→ Ag

Cu2++ 2e→ Cu

Fe2++ 2e→ Fe

Zn2++ 2e→ Zn

2H2O + 2e → H2+ 2OH–

- những ion H+của axit dễ bị khử hơn những ion H+của nước

Ví dụ: Viết sơ đồ điện phânnóng chảyNaCl