Mẫu nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức chuẩn mới nhất là văn bản hiện hành nêu rõ các quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam, từ đó xét đối chiếu với ưu khuyết điểm của cá nhân người đảng viên dự bị, xem có đáp ứng mọi yêu cầu đề ra của Đảng bộ Nhà nước hay không. Bản nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức theo mẫu 12C-KNĐ này cũng nằm trong bộ hồ sơ công nhận đảng viên dự bị lên thành đảng viên chính thức đủ điều kiện đứng vào hàng ngũ của Đảng. Bạn đang muốn tìm kiếm một nội dung cơ bản của nghị quyết đại hội Đảng sắp tới thì nhanh tay tải biểu mẫu gợi ý về nghiên cứu ngay hôm nay.

Bạn đang xem: Nghị quyết chuyển đảng chính thức của đoàn thanh niên

Nào hãy cùng usogorsk.com chúng tôi tham khảo qua mẫu nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thứcnội dung chi tiết nghị quyết đề nghị công nhân đảng viên dự bị thành chính thức 2020 bên dưới đây nhé!


Mục lục


1. Mẫu nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức theo quy định mới nhất

*

2. Nội dung chi tiết bản nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN

TRƯỜNG ………………………………

Số: …………..-NQ/ĐTN

ĐOÀN T.N.C.S HỒ CHÍ MINH

Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 20…….

NGHỊ QUYẾT Đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Kính gửi: Chi uỷ: ………………………………………………………………….

Đảng uỷ Trường …………………………………………………….

– Căn cứ Điều 5, Chương I, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về quyền hạn của Ban chấp hành đoàn cơ sở đề nghị xét, công nhận đảng viên chính thức.

– Xét nghị quyết của chi đoàn …………………………………………………………..

Xem thêm: Soạn Bài Khái Quát Văn Học Việt Nam Từ Cách Mạng Tháng Tám Năm 1945 Đến Hết Thế Kỉ 20

– Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường …………………………… họp ngày …………. tháng …………… năm ……………. nhận thấy:

Đảng viên dự bị …………………………………………………………………………… có:

Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, đề nghị chi bộ, đảng ủy xét, công nhận đảng viên dự bị …………………………………………………… trở thành đảng viên chính thức, với sự tán thành của ……. đoàn viên (đạt ……%) so với tổng số; số không tán thành …….. đoàn viên, với lý do ……………………………………

Ban Thường vụ Đoàn trường ……………………. báo cáo chi bộ, đảng uỷ xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị …………………………………………… trở thành đảng viên chính thức của Đảng cộng sản Việt Nam.

T/M………………………………………. (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Download mẫu nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức file.PDF Tại Đây

Download mẫu nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức file.DOC Tại Đây

Với bản mẫu nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức này, từ giờ bạn sẽ hiểu được điều lệ, quy định để trở thành một đảng viên thực sự phải trải qua quá trình phấn đấu học hỏi như thế nào. Tải nhanh nghị quyết công nhận đảng viên dự bị thành chính thức để thuận tiện hơn trong quá trình hoàn tất mẫu biên bản hợp tổ công đoàn và mẫu biên bản họp chi bộ cuối trong thời gian tới. Chúc thành công. Nhấn like và share ngay bài viết này của usogorsk.com nếu bạn thấy hay & có ích nhé!


usogorsk.com là mạng xã hội thông tin kiến thức về các lĩnh vực như: làm đẹp, sức khoẻ, thời trang, công nghệ... do cộng đồng usogorsk.com tham gia đóng góp và phát triển. Sitemap | Mail: dhp888888