Ví dụ: N02  +  O2  ⇄t°  2N+2O.

Bạn đang xem: N2 thể hiện tính khử khi tác dụng với

Trong phản ứng bên trên số lão hóa của nitơ tăng từ bỏ 0 lên +2 → nitơ bộc lộ tính khử

Đối với các đáp án còn lại, số oxi hóa của nitơ giảm từ 0 về -3 → nitơ miêu tả tính oxi hóa.

N02   +3H2  ⇄t°,  xt,  p  2N−3H3

3Mg   +  N02  →t°   Mg3N−32

6Li   +  N02  →t°   2Li3N−3


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Nitơ làm phản ứng được với tất cả các hóa học trong team nào sau đây để tạo thành hợp hóa học khí.


A. Li, Mg, Al.


B.Li, H2, Al.


C.H2, O2.


D.O2, Ca, Mg


Câu 2:


Nhiệt phân hoàn toàn Fe(NO3)2 trong bầu không khí thu được thành phầm gồm:


A. FeO, NO2, O2


B.Fe2O3, NO2


C.Fe2O3, NO2, O2


D.Fe, NO2, O2


Câu 3:


HNO3 loãng không biểu lộ tính oxi hoá khi tính năng với chất nào bên dưới đây?


A. Fe.


B.Fe(OH)2


C.FeO


D.Fe2O3


Câu 4:


Phản ứng của NH3 cùng với Cl2 tạo nên "khói trắng" , chất này còn có công thức hoá học là :


A. HCl


B.N2


C.NH4Cl


D.NH3


Câu 5:


Axít HNO3 mô tả tính oxi hoá khi công dụng với hóa học nào sau đây


A. CuO


B.CuF2


C.Cu


D.Cu(OH)2


Câu 6:


Thành phần của hỗn hợp NH3 gồm:


A. NH3, H2O.


B.NH4+, OH-.


C.NH3, NH4+, OH-.


D.NH4+, OH-, H2O, NH3.


Bình luận


phản hồi
Hỏi bài xích

Hỗ trợ đăng ký khóa học tại usogorsk.com


*

link
tin tức usogorsk.com
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn đúng mực nhé!


Đăng ký


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã tài năng khoản? Đăng nhập


usogorsk.com

Bằng bí quyết đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản áp dụng và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


usogorsk.com

Bằng phương pháp đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản áp dụng và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Bài Toán Chứng Minh Bất Đẳng Thức Lớp 8 Hay Nhất, Phương Pháp Chứng Minh Bất Đẳng Thức


Quên mật khẩu


Nhập add email các bạn đăng ký để mang lại mật khẩu
mang lại mật khẩu

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


usogorsk.com

Bằng bí quyết đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản thực hiện và chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui lòng để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
usogorsk.com