toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Một đồ dẫn sống trạng thái hết sức dẫn thì:

A. ánh sáng của nó bởi 0°K

B. Loại điện chạy qua nó bởi không

C. Nhiệt độ lượng tỏa ra trên đồ gia dụng là phệ nhất.

Bạn đang xem: Một vật dẫn ở trạng thái siêu dẫn thì

D. Điện trở của nó bởi không.


*


Dòng điện không đổi bao gồm cường độ I chạy sang một vật dẫn gồm điện trở thuần R. Sau khoảng thời gian t thì nhiệt lượng lan ra trên đồ dùng dẫn gồm biểu thức

A. Q = I 2 . R . T .

B. Q = I . R 2 . T .

C. Q = I.R.t.

D. Q = I . R . T 2


Khi xảy ra hiện tượng cực kỳ dẫn thì sức nóng lượng tỏa ra trên trang bị dẫn khi có dòng điện chạy qua là 

A. Tỉ lệ thành phần thuận với hiệu điện thay hai đầu vật

B. Tỉ lệ thành phần thuận với cường độ chiếc điện qua vật

C. Bằng 0

D. Tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện qua vật


Khi bao gồm dòng điện I 1 = 1 A  đi sang 1 dây dẫn vào một khoảng thời hạn thì dây kia nóng lên tới mức nhiệt độ t 1 = 40 ° C . Khi gồm dòng năng lượng điện I 2 = 4 A  đi qua thì dây đó nóng lên tới mức nhiệt độ t 2 = 100 ° C . Hỏi khi có dòng năng lượng điện I 3 = 4 A  đi qua thì nó nóng lên tới mức nhiệt độ t 3  bằng bao nhiêu? Coi sức nóng độ môi trường xung quanh xung quanh cùng điện trở dây dẫn là không đổi. Sức nóng lượng toả ra ở môi trường thiên nhiên xung quanh tỷ lệ thuận với độ chênh ánh nắng mặt trời giữa dây dẫn và môi trường xung quanh.

A. 430 ° C

B. 130 ° C

C. 240 ° C

D. 340 ° C


Lớp 11 trang bị lý
1
0

Khi xẩy ra hiện tượng vô cùng dẫn thì nhiệt độ lượng lan ra trên trang bị dẫn đó lúc có dòng điện chạy qua

A. Tỉ lệ thuận cùng với hiệu điện gắng hai đầu vật.

B. Tỉ lệ thuận cùng với cường độ dòng điện qua vật.

C. Bằng 0.

D. Tỉ lệ thuận cùng với bình phương cường độ cái điện qua vật.


Lớp 11 trang bị lý
1
0

Khi xẩy ra hiện tượng khôn cùng dẫn thì sức nóng lượng lan ra trên thiết bị dẫn kia lúc tất cả dòng điện chạy qua

A. Tỉ lệ thuận cùng với hiệu điện cố hai đầu vật

B. Tỉ lệ thuận cùng với cường độ cái điện qua vật.

C. Bằng 0.

D. Tỉ lệ thuận với bình phương cường độ loại điện qua vật.


Lớp 11 thứ lý
1
0

Khi thiết bị dẫn ngơi nghỉ trạng thái hết sức dẫn, điện trở của nó

A.Vô cùng lớn.

B. Có giá trị âm.

C. Bởi không.

D. Có mức giá trị dương xác định


Lớp 11 đồ gia dụng lý
1
0

Khi đồ dẫn làm việc trạng thái cực kỳ dẫn, năng lượng điện trở của nó:

A. Vô cùng lớn

B. Có cực hiếm âm

C. Bằng không

D. Có quý giá dương xác định


Lớp 11 thiết bị lý
1
0

Khi thiết bị dẫn sinh hoạt trạng thái khôn xiết dẫn, điện trở của nó

A. hết sức lớn.

B. có mức giá trị âm.

C. bởi không.

D. có giá trị dương xác định.


Lớp 11 vật lý
1
0

Khi đồ gia dụng dẫn làm việc trạng thái rất dẫn, điện trở của nó

B. có quý giá âm.

C. bằng không.

Xem thêm: Bật Mí Những Tên Uyên Trong Tiếng Trung, Ý Nghĩa Tên Thanh Uyên

D. có giá trị dương xác định


Lớp 11 đồ lý
1
0

Một mẫu điện không thay đổi đi qua một dây dẫn bằng đồng nguyên khối có chiều dài 10m, huyết diện 0 , 5 m m 2 . Trong thời hạn 1s nó toả ra nhiệt lượng 0,1J. Biết năng lượng điện trở suất của đồng là 1 , 6 . 10 - 8 Ω m . Số electron di chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn này trong 1s là

A. 3,5. 10 18

B. 80. 10 - 8

C. 35. 10 23

D. 80. 10 - 4


Lớp 11 đồ dùng lý
1
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)