Câu hỏi :Monome được dùng để điều chế polietilen là

A.CH2=CH2.

Bạn đang xem: Monome được dùng để điều chế pvc là

B.CH2=CH-CH3.

C.CH2=CH-CH=CH2.

D.CH≡CH.

Trả lời:

Đáp án đúng:A.CH2=CH2.

Giải thích :

Monome được dùng để điều chế polietilen làEtilen

CH2=CH2→ (-CH2-CH2-)n

Cùng usogorsk.com tìm hiểu thêm Monome và điều chế Polymer – Polietilen nhé.

1.Định nghĩa về Monome

- Monome được định nghĩa là các khối xây dựng của các phân tử phức tạp hơn, được gọi là polime. Các polime được biết đến là bao gồm các đơn vị phân tử lặp lại và thường được nối với nhau bằng liên kết cộng hóa trị .

-Từ monome được xuất phát từ mono- (một) và -mer (một phần). Monome chính là những phân tử nhỏ có thể được nối với nhau theo kiểu lặp lại, từ đó tạo thành các phân tử phức tạp hơn gọi là polyme.

-Monome tạo thành polyme qua việc hình thành liên kết hóa học hoặc liên kết siêu phân tử thông qua một quá trình được gọi là trùng hợp.

-Đôi khi các polime cũng được tạo ra từ các nhóm đơn vị monome liên kết (lên đến vài chục đơn phân) – được gọi là oligome. Để đủ điều kiện là một oligome thì các thuộc tính của phân tử cần thay đổi đáng kể nếu một hoặc một vài tiểu đơn vị được thêm hoặc loại bỏ.Ví dụ:Oligomers bao gồm collagen và parafin lỏng.

-Một thuật ngữ liên quan khác là “protein đơn phân”. Nó được biết đến là một protein liên kết để tạo ra một phức hợp đa protein. Các monome không chỉ tạo ra các khối polyme, mà chính là các phân tử quan trọng theo cách riêng của chúng. Trong đó chúng không nhất thiết phải tạo thành các polyme trừ khi các điều kiện là đúng.

Ví dụ về các đơn phân

-Các monome bao gồm vinyl clorua (trùng hợp thành polyvinyl clorua hoặc PVC), glucozơ (trùng hợp thành tinh bột, xenlulozơ, laminarin hay glucans) và axit amin (trùng hợp thành peptide, polypeptide hay protein).

-Glucozơ được biết đến là monome tự nhiên phong phú nhất. Glucozơ trùng hợp bằng cách hình thành các liên kết glycosid.

Chức năng của các monome

-Một monome có thể được liên kết với ít nhất hai phân tử monome khác. Tính chất hoặc đặc tính này là những gì được gọi là chức năng của các đơn phân và là thứ cho phép chúng là đơn vị cấu trúc của các đại phân tử.

Các monome có thể là nhị phân hoặc đa chức năng, tùy thuộc vào vị trí hoạt động hoặc phản ứng của monome; đó là các nguyên tử của phân tử có thể tham -gia vào sự hình thành liên kết cộng hóa trị với các nguyên tử của các phân tử hoặc monome khác.

2. Polime (đa phân) là gì?


-Từ polime đến từ poly- (nhiều) và -mer (một phần). Một polime có thể là một đại phân tử tự nhiên hoặc được tổng hợp bao gồm các đơn vị lặp lại của một phân tử nhỏ hơn (monome).

-Polyme còn được biết đến như là một loại phân tử lớn hơn nhiều bao gồm nhựa, cộng với nhiều vật liệu khác, như xenlulozơ, hổ phách và cao su tự nhiên.

-Các hợp chất trọng lượng phân tử thấp hơn có thể được phân biệt bằng số lượng tiểu đơn vị mà chúng chứa. Các thuật ngữ như sau: dimer, trimer, tetramer, pentamer, hexamer, heptamer, octamer, nonamer, decamer, dodecamer, eicosamer đã phản ánh các phân tử chứa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20 đơn vị monome.

*

3. Tìm hiểu về Polyetilen - PE

PE(Polyetilen)là 1 hợp chất hữu cơ (polymer) gồm nhiều nhóm etylenCH2-CH2liên kết với nhau bằng các Hydro no.PEđược điều chế bằng phản ứng trùng hợp các monome etylen(C2H4)

- Công thức phân tử: (C2H4)n

- Công thức cấu tạo:

*

a.Tính chất vật lý:

-Polyetylen màu trắng, hơi trong, không dẫn điện và không dẫn nhiệt, không cho nước và khí thấm qua.

-Tùy thuộc vào loại PE mà chúng có nhiệt độ hóa thủy tinh Tg ≈ -100 °C và nhiệt độ nóng chảy Tm ≈ 120 °C.

b.Tính chất hóa học:

-Polyetylen có tính chất hóa học không tác dụng với các dung dịch axít, kiềm, thuốc tím và nước brôm.

-Ở nhiệt độ cao hơn 70oC PE hòa tan kém trong các dung môi như toluen, xilen, amilacetat, tricloetylen, dầu thông. dầu khoáng… Dù ở nhiệt độ cao, PE cũng không thể hòa tan trong nước, trong các loại rượu béo, aceton, ête etylic, glicerin và các loại dầu thảo mộc.

c. Điều chế

- Người ta điều chế nhựa PE bằng phản ứng trùng hợp etilen CH2=CH2

*

c. Ứng dụng

- Do các tính chất trên, polietilen được dùng bọc dây điện, bọc hàng, làm màng mỏng che mưa, chai lọ, chế tạo thiết bị trong ngành sản xuất hóa học.

Xem thêm: Thưc Trạng Vận Dụng Quy Luật Giá Trị Vào Nền Kinh Tế Việt Nam Hiện Nay

- Nó còn được ứng dụng nhiều trong cấp thoát nước, ống chịu nhiệt và hóa chất.