1,3-butadien ra cao su thiên nhiên buna: Điều chế cao su thiên nhiên buna

1. Phương trình C4H6 ra cao su bunanCH2=CH-CH=CH2 ( CH2-CH=CH-CH2 )n2. Điều khiếu nại phản ứng xẩy ra điều chế cao su buna3. Cách tiến hành phản ứng điều chế cao su thiên nhiên buna4. đặc điểm hóa học của ankađien4.1. Làm phản ứng cộng của ankađien4.2. Bội phản ứng trùng hợp5. Câu hỏi bài tập liên quan


CH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n được VnDoc biên soạn là phương trình điều chế cao su buna, từ bỏ buta 1,3 đien C4H6. Cũng như đưa ra các nội dung lý thuyết câu hỏi liên quan. Hi vọng tài liệu để giúp đỡ ích cho chúng ta trong quy trình làm bài xích tập, cũng tương tự rèn luyện tài năng trả lời câu hỏi, từ đó học tập tốt hơn. Mời chúng ta tham khảo.

Bạn đang xem: Monome được dùng để điều chế cao su buna là

1. Phương trình C4H6 ra cao su thiên nhiên buna

nCH2=CH-CH=CH2 ( CH2-CH=CH-CH2 )n

2. Điều khiếu nại phản ứng xảy ra điều chế cao su buna

Nhiệt độ: lớn Xúc tác: xt, p

3. Cách triển khai phản ứng điều chế cao su đặc buna

Trùng vừa lòng cao butadien.

Cao su Buna là gì?

Cao su Buna tốt Polybutadiene (viết tắt là BR), nói một cách khác là cao su thiên nhiên BR, Buna-N, Buna-S. Bên cạnh đó còn có các tên gọi khác phụ thuộc vào vào hóa học độn được áp dụng trong quy trình trùng hợp.Được phân phối từ quy trình trùng hợp của những phân tử monome 1,3-butadien.

Mang những điểm sáng nổi nhảy của cao su thiên nhiên, đồng thời có công dụng chống mòn cao, chịu đựng uốn vội tốt, ít trở thành dạng.

4. Tính chất hóa học tập của ankađien

4.1. Phản bội ứng cùng của ankađien

Ankadien bao gồm 2 liên kêt đôi C=C yêu cầu ankađien rất có thể tham gia phản ứng cộng theo tỉ lệ mol 1:1 hoặc 1:2.

a. Cộng H2: (Điều kiện phản ứng là Ni, to) theo tỉ lệ 1:2 tạo nên hợp chất no là ankan.

CH2=CH-CH=CH2 + 2H2 → CH3-CH2-CH2-CH3

Tổng quát: CnH2n-2 + 2H2 → CnH2n+2

b. Cùng dung dịch Br2

Cộng theo tỉ lệ 1:1 (cộng vào địa chỉ 1,2 cùng 1,4) sản phẩm cộng còn sót lại 1 link đôi.

Ở ánh sáng -80oC ưu tiên cùng vào vị trí 1,2

CH2=CH-CH=CH2 + Br2 → CH2Br - CHBr - CH=CH2

Ở ánh nắng mặt trời 40oC ưu tiên cộng vào địa điểm 1,4

CH2=CH-CH=CH2 + Br2 → CH2Br - CH=CH - CH2Br

Cộng theo tỉ lệ thành phần 1:2 sản xuất ra sản phẩm no

CH2=CH-CH=CH2 + 2Br2 → CH2Br - CHBr - CHBr - CH2Br

Tổng quát: CnH2n-2 + 2Br2 → CnH2nBr4

c. Cùng hidro halogenua

Cộng theo tỉ lệ 1:1 (cộng vào vị trí 1,2 với 1,4) thành phầm cộng còn sót lại 1 liên kết đôi.

Ở ánh nắng mặt trời -80oC ưu tiên cộng vào vị trí 1,2

CH2=CH-CH=CH2 + HCl → CH3-CHCl-CH=CH2

Ở nhiệt độ 40oC ưu tiên cùng vào vị trí 1,4

CH2=CH-CH=CH2 + HCl → CH3-CH=CH-CH2Cl

Cộng theo tỉ lệ thành phần 1:2 chế tạo ra sản phẩm no

CH2=CH-CH=CH2 + 2HBr → CH3-CHBr-CHBr-CH3

4.2. Làm phản ứng trùng hợp

Các phản bội ứng trùng hợp nhà yếu xảy ra theo phong cách 1,4.


*

5. Câu hỏi bài tập liên quan

Câu 1:Hai tơ nào tiếp sau đây đều là tơ tổng hợp?

A. Tơ nilon-6,6 với bông.

B. Tơ nilon-6,6 cùng tơ nitron.

C. Tơ tằm và bông.

D. Tơ visco cùng tơ axetat.

Xem đáp ánĐáp án BBông là tơ thiên nhiên → A sai.

+ Tơ tằm cùng bông hầu như là tơ thiên nhiên → C sai.

+ tơ visco và tơ axetat phần đa là tơ chào bán tổng hòa hợp (tơ nhân tạo) → D sai.

Câu 2: hoàn toàn có thể điều chế chất dẻo PVC bởi phản ứng trùng vừa lòng monome như thế nào sau

A. CH2=CHCH2Cl

B. CH3CH=CH2

C. CH2=CHCl

D. CH2=CH2

Xem đáp ánĐáp án C: PVC được pha trộn từ CH2=CHCl

Câu 3: Khi đun phenol cùng với fomanđehit (có axit làm cho xúc tác) tạo nên thành vật liệu bằng nhựa phenol-fomanđehit có áp dụng rộng rãi. Polime tạo ra thành có cấu trúc mạch:

A. Phân nhánh.


B. Ko phân nhánh.

C. Không khí ba chiều.

D. Hỗn hợp vừa phân nhánh vừa có cấu trúc không gian cha chiều.

Xem đáp ánĐáp án B: lúc đun phenol cùng với fomandehit bao gồm axit làm xúc tác thì thu được nhựa novolac, là polime ko phân nhánh.

Câu 4: xác minh nào sau đó là sai?

A. Polime không bay hơi được.

B. Polime không tồn tại nhiệt nhiệt độ chảy nhất định.

C. Chất thủy tinh hữu cơ là vật liệu trong suốt, giòn và kém bền.

D. Đa số polime ko tan trong số dung môi thông thường.

Xem đáp ánĐáp án CA, B, D đúng, bởi vì polime có cân nặng phân tử lớn, được kết cấu bởi nhiều mắt xích tạo thành thành

C sai bởi vì thủy tinh cơ học là một số loại chất dẻo, rất bền, cứng, trong suốt

Câu 5: phát biểu nào tiếp sau đây đúng?

A. Polime dùng để sản xuất tơ, phải bao gồm mạch không nhánh, xếp tuy nhiên song, ko độc, có công dụng nhuộm màu.

B. Tơ nhân tạo được pha trộn từ mọi polime tổng phù hợp như tơ capron, tơ terilen, tơ clorin, ...

C. Tơ visco, tơ axetat phần đa là loại tơ thiên nhiên.

D. Tơ poliamit, tơ tằm mọi là một số loại tơ tổng hợp.

Xem đáp ánĐáp án ATơ tự tạo được tổng vừa lòng từ hồ hết polime tự nhiên => B sai

Tơ visco, tơ axetat phần lớn là tơ tự tạo => C sai

Tơ tằm là tơ vạn vật thiên nhiên => D sai

Câu 6. Đun rét phenol đk thích phù hợp với chất nào tiếp sau đây để tổng phù hợp nhựa phenol fomanđehit

A. CH3COOH trong môi trường axit.

B. HCOOH trong môi trường xung quanh axit.

C. HCHO trong môi trường thiên nhiên axit.

D. CH3CHO trong môi trường thiên nhiên axit.

Xem đáp ánĐáp án CNhựa phenol fomanđehit gồm 3 dạng:

Nhựa novolac: mang đến phenol dư tính năng HCHO trong môi trường xung quanh acid thu nhựa novolac (mạch thẳng).

Nhựa Rezol: làm cho nóng phenol và HCHO tỉ lệ thành phần mol 1 : 1,2 có xúc tác kiềm thu nhựa Rezol (mạch thẳng).

Nhựa Rezit: khi đun cho nóng nhựa Rezol ngơi nghỉ 150oC thu vật liệu bằng nhựa có kết cấu không gian call là vật liệu nhựa Rezit.

Câu 7. phát biểu nào tiếp sau đây đúng?

A. Tinh bột, xenlulozo, protein là những polime có nguồn gốc từ thiên nhiên

B. Saccarozo. Protein, tinh bột là những polime có nguyên cội từ thiên nhiên

C. Protein, polietilen, cao su thiên nhiên thiên nhiên là các polime tổng hợp

D. Protein, polietilen, cao su đặc buna là những polime tổng hợp

Xem đáp ánĐáp án A

Câu 8. những chất được dùng làm tổng hợp cao su đặc Buna – S trong những dãy chất dưới đây là:

A. CH2=C(CH3)–CH=CH2, C6H5CH=CH2.

B. CH2=CH–CH=CH2, C6H5CH=CH2.

C. CH2=CH–CH=CH2, lưu lại huỳnh.

D. CH2=CH–CH=CH2, CH3–CH=CH2.

Xem đáp ánĐáp án BCao su Buna-S là sản phẩm của bội nghịch ứng đồng trùng hòa hợp butađien cùng stiren

nCH2=CH−CH=CH2 + nC6H5CH=CH2 → −CH2−CH=CH−CH2−CH(C6H5)−CH2−)n

Câu 9. Polime nào tiếp sau đây được tổng hợp bởi phản ứng trùng ngưng


A. Poli (metyl metacrylat).

B. Poli (etylen terephtalat).

C. Polistiren.

D. Poliacrilonitrin.

Xem đáp ánĐáp án B

Câu 10. Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp

A. Poli(etylen terephtalat)

B. Protein

C. Nilon-6,6

D. Poli(vinyl clorua)

Xem đáp ánĐáp án DPoli (etylen terephtalat), protein, nilon-6,6 được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng.

Poli (vinyl clorua) được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp

Câu 11. trong các nhận định dưới đây, đánh giá nào đúng:

A. Cao su thiên nhiên là polime vạn vật thiên nhiên của isoprene.

B. Tua xenlulozơ hoàn toàn có thể bị đepolime hóa lúc bị đun nóng.

C. Monome là đôi mắt xích cơ bản trong phân tử polime.

D. Polime là phần đông hợp chất có phân tử khối siêu lớn, vì nhiều 1-1 vị bé dại (mắt xích) links với nhau chế tạo ra nên.

Xem đáp ánĐáp án D

Câu 12.Dãy gồm những chất được dùng làm tổng hợp cao su đặc Buna-S là:

A. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2.

B. CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2.

C. CH2=CH-CH=CH2, lưu giữ huỳnh.

D. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2.

Xem đáp ánĐáp án BCao su Buna-S là sản phẩm của phản ứng đồng trùng hòa hợp butađien với stiren

nCH2=CH−CH=CH2 + nC6H5CH=CH2 → −−n

Câu 13.Cao su buna được sinh sản thành trường đoản cú buta-1,3-đien bởi phản ứng

A. Trùng hợp

B. Trùng ngưng

C. Cùng hợp

D. Phản ứng thế

Xem đáp ánĐáp án ATrùng hòa hợp Buta-1,3-đien được cao su thiên nhiên buna.

nCH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n.

Câu 14.Khẳng định nào sau đây không đúng vào khi nói về việc lưu hóa cao su?

A. Bản chất quá trình lưu lại hóa cao su đặc là tạo ra những mong nối (-S-S-)

B. Cao su đặc lưu hóa bao gồm những đặc điểm hơn hẳn cao su thô như bền so với nhiệt lũ hồi rộng lâu mòn, khó tan vào dung môi hữu cơ

C. Cao su lưu hóa có cấu trúc mạng không gian

D. Nhờ việc lưu hóa mà cao su có những đặc thù vật lí hơn cao su thiên nhiên thô như: tính lũ hồi, tính dẻo, bền với ảnh hưởng tác động của môi trường

Xem đáp ánĐáp án D

Câu 15.Chất nào dưới đây có khả năng trùng hợp thành cao su?

A. CH2=C(CH3)CH=CH2

B. CH3 - C(CH3)=C=CH2

C. CH3 - CH2 - C ≡ CH

D. CH3 - CH = CH - CH3


Xem đáp ánĐáp án A

Câu 16.Từ tinh bột điều chế cao su đặc buna theo sơ đồ vật sau:

Tinh bột → glucozơ → ancol etylic → but-1,3-đien → cao su buna.

Hiệu suất của quy trình điều chế là 75%, mong muốn thu được 32,4 kg cao su thiên nhiên buna thì cân nặng tinh bột yêu cầu dùng là:

A. 129,6 kg

B. 12,96 kg

C. 1296 kg

D. 1,296 kg

Xem đáp ánĐáp án A(C6H10O5)n → nC6H12O6 → 2nC2H5OH → nC4H6 → (C4H6)n.

nCao su buna = 0,6 kmol

→ nC6H10O5 = 0,6/75% = 0,8 kmol

→ mtinh bột = 129,6 kg

Câu 17. Có thể điều chế chất dẻo PVC bằng phản ứng trùng vừa lòng monome như thế nào sau

A. CH2=CHCH2Cl

B. CH3CH=CH2

C. CH2=CHCl

D. CH2=CH2

Xem đáp ánĐáp án C

Câu 18. cho những phát biểu sau:

(a) lúc thủy phân este no mạch hở trong môi trường thiên nhiên kiềm sẽ mang đến muối cùng ancol.

(b) Phản ứng giữa axit với ancol tạo thành este được gọi là phản ứng este hóa.

(c) Xenlulozo là polime vạn vật thiên nhiên và là nguyên vật liệu để sản xuất các tơ tổng hợp

(d) Monome là những phân tử tạo nên từng đôi mắt xích của polime

(e) cao su Buna-S được điều chế bởi phản ứng trùng ngưng

(f) Tinh bột và xenlulozo là monosaccarit

(g) Protein dạng sợi thuận tiện tan vào nước chế tác thành hỗn hợp keo

(h)Điều chế poli(vinyl ancol) (-CH­2-CH(-OH)-)n bằng cáchxà chống hoá poli(vinyl axetat) (-CH2-CH(-OOCCH3)-)n.

Số tuyên bố đúng là

A. 4

B. 5

C. 3

D. 6

Xem đáp ánĐáp án A(a) Đúng

(b) đúng

(c) sai do Xenlulozo là polime vạn vật thiên nhiên và là vật liệu để sản xuất các tơ bán tổng hợp

(d) đúng

(e) không đúng vì cao su Buna-S được điều chế bởi phản ứng trùng hợp

(f) sai bởi Tinh bột với xenlulozo là Polisaccarit

(g) sai bởi vì protein dạng cầu tiện lợi tan vào nước tạo thành dung dịch keo

(h) đúng

.........................

Xem thêm: Cách Tìm Tập Nghiệm Của Bất Phương Trình Lớp 10 Phải Biết, Cách Tìm Tập Nghiệm Của Bất Phương Trình Logarit

CH≡CH → CH2=CH-C≡CHNhựa PP được tổng thích hợp từDạng bài tập về phân một số loại tơ tất cả đáp ánSơ thứ điều chế cao su thiên nhiên BunaC2H4 + O2 → CH3CHOC2H4 + Br2 → C2H4Br2C4H4 + H2 → C4H6

Trên đây VnDoc.com đã trình làng tới bạn đọc tài liệu: CH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n. Để có công dụng cao hơn trong học tập tập, VnDoc xin reviews tới chúng ta học sinh tài liệu chất hóa học lớp 10, Giải bài bác tập hóa học lớp 11, chất hóa học lớp 12, Thi thpt nước nhà môn Văn, Thi thpt tổ quốc môn định kỳ sử, Thi thpt nước nhà môn Địa lý, Thi thpt giang sơn môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 nhưng VnDoc tổng hợp với đăng tải.

Để thuận tiện cho các bạn học sinh trong quy trình trao thay đổi cũng như update thông tin tài liệu new nhất, mời độc giả cùng tham gia team Tài liệu học hành lớp 12 để sở hữu thêm tài liệu học hành nhé