Bài 1: Bằng cách thức hóa học trình bày cách phân biệt 5 lọ hóa chất bị mất nhãn mà chỉ cần sử dụng quỳ tím : KOH , HCl , H2SO4 , Ba(OH)2 , KCl?

Hướng dẫn giải

Bước 1: Lần lượt đem mỗi lọ 1 giọt dung dịch nhỏ dại vào giấy quỳ tím.

Bạn đang xem: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

- ví như dung dịch làm cho quỳ tím đưa thành màu xanh lá cây là: Ba(OH)2; KOH (Nhóm 1)

- Nếu làm quỳ tím đưa thành red color là: HCl , H2SO4 (Nhóm 2)

- Không đổi màu là : KCl (Nhóm 3)

Bước 2: lấy dung dịch ở nhóm 1 lần lượt bỏ vô từng ống thử ở đội 2, dung dịch nào tạo kết tủa trắng:

Nhóm 1: Là Ba(OH)2 chất sót lại là KOH .

Nhóm 2: Là H2SO4 chất sót lại là HCl.

Ba(OH)2 + H2SO4 BaSO4 + H2O

Bài 2: hoàn thành các phương trình làm phản ứng sau:

(1) …. + 3H2O → 2H3PO4

(2) …. + H2O → 2NaOH

(3) …. + 2KOH → Cu(OH)2¯ + 2KCl

(4) 6HCl + …. → 2AlCl3 + 3H2O

(5) MgO + …. → MgSO4 + H2O

(6) …. + 2NaOH → Na2SO4 + H2O

(7) 2Fe(OH)3 …. + 3H2O

(8) KOH + …. → KNO3 + H2O

(9) AgNO3 + …. → AgCl¯ + HNO3

Hướng dẫn giải

(1) P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

(2) Na2O + H2O → 2NaOH

(3) CuCl2 + 2KOH → Cu(OH)2¯ + 2KCl

(4) 6HCl + Al2O3 → 2AlCl3 + 3H2O

(5) MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

(6) H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O

(7) 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O

(8) KOH + HNO3 → KNO3 + H2O

(9) AgNO3 + HCl → AgCl¯ + HNO3

Bài 3: cho những chất sau: CuSO4; CuO; Cu(OH)2; Cu; CuCl2

Hãy sắp đến xếp các chất trên thành một dãy đưa hóa cùng viết các phương trình phản bội ứng.

Hướng dẫn giải

Dãy gửi hóa hoàn toàn có thể là:

a) CuCl2 → Cu(OH)2 → CuO → Cu → CuSO4

Hoặc: b) Cu → CuO → CuSO4 → CuCl2 → Cu(OH)2

Hoặc: c) Cu → CuSO4 → CuCl2 → Cu(OH)2 → CuO

a) CuCl2 → Cu(OH)2  CuO Cu  CuSO4

(1) CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2¯ + 2NaCl

(2) Cu(OH)2  CuO + H2O

(3) CuO + H2 → Cu + H2O

(4) Cu + 2H2SO4đ → CuSO4 + SO2­ + 2H2O

b) Cu CuO  CuSO4 → CuCl2 → Cu(OH)2

(1) Cu + O2 → CuO

(2) CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

(3) CuSO4 + NaCl → CuCl2 + Na2SO4

(4) CuCl2 + NaOH → Cu(OH)2¯ + 2NaCl

c) Cu CuSO4  CuCl2  Cu(OH)2  CuO

(1) Cu + 2H2SO4đ CuSO4 + SO2­ + 2H2O

(2) CuSO4 + NaCl → CuCl2 + Na2SO4

(3) CuCl2 + NaOH → Cu(OH)2 + 2NaCl

(4) Cu(OH)2  CuO + H2O

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1.(Trang 41 SGK chất hóa học 9)

Chất nào giữa những thuốc demo sau đây hoàn toàn có thể dùng để sáng tỏ dung dịch natri sunfat với dung dịch natri cacbonat?

a) hỗn hợp bải clorua.

b) dung dịch axit clohiđric.

c) hỗn hợp chì nitrat.

d) Dung dịch bội bạc nitrat.

e) hỗn hợp natri hiđroxit.

Hướng dẫn giải

a) hỗn hợp bari clorua: cùng tạo thành kết tủa với Na2SO4 và Na2CO3

b) dung dịch axit clohiđric: 

Tác dụng với Na2CO3 xuất hiện bong bóng khí còn Na2SO4 không phản ứng

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2↑ H2O.

c) hỗn hợp chì nitrat: cùng sản xuất kết tủa với Na2SO4 và Na2CO3

d) Dung dịch bạc đãi nitrat: hiện tại tưỡng ko rõ rệt vì Ag2CO3 không tan, Ag2SO4 ít tan và tất cả màu tương đương nhau.

e) hỗn hợp natri hiđroxit: cả nhị đều không tồn tại hiện tượng gì.

Câu 2.(Trang 41 SGK hóa học 9)

a) cho những dung dịch sau đây lần lượt phản bội ứng với nhau từng song một, hãy để lại ấn tượng (x) nếu tất cả phản ứng xảy ra, số 0 nếu không có phản ứng.

 

NaOH

HCl

H2SO4

CuSO4

 

 

 

HCl

 

 

 

Ba(OH)2

 

 

 

b) Viết các phương trình hóa học (nếu có).

Hướng dẫn giải

a) Ta tất cả bảng sau

 

NaOH

HCl

H2SO4

CuSO4

x

  

HCl

x

  

Ba(OH)2

 

x

x

b) Phương trình làm phản ứng

CuSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + Cu(OH)2↓

HCl + NaOH → NaCl + H2O

Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O

Ba(OH)2 + H2SO4 → Ba2SO4↓ + 2H2O

 

Câu 3.(Trang 41 SGK chất hóa học 9 )

Viết phương trình hóa học cho những đổi khác hóa học tập sau:

*

Hướng dẫn giải

a) (1) Fe2(SO4)3 + 3BaCl2 → 2FeCl3 + 3BaSO4↓

(2) FeCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Fe(OH)3↓

(3) Fe2(SO4)3 + 6NaOH → Na2SO4 + 2Fe(OH)3↓

(4) 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O

(5) 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O

(6) Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

b) (1) 2Cu + O2 2CuO

(2) CuO + H2 Cu+ H2O

(3) CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

(4) CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 ↓ + 2NaCl

(5) Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O

(6) Cu(OH)2 →(to) CuO + H2O

Câu 4*.(Trang 41 SGK hóa học 9)

Có phần đông chất: Na2O, Na, NaOH, Na2SO4, Na2CO3, NaCl.

Xem thêm: Kỹ Năng Tin Học Văn Phòng Tiếng Anh Là Gì, Tin Học Văn Phòng Tiếng Anh Là Gì

a) nhờ vào mối quan hệ giới tính giữa các chất, hãy sắp tới xếp các chất trên thành một dãy biến đổi hóa học.