Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt đụng trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Hóa 11

*

viết PTHH (ghi rõ đk nếu có) chấm dứt dãy chuyển hóa:a Natri axetat metan Metyl clorua Metylen clorua clorofom cacbon tetraclorua.

b Nhôm cacbua mentan khí cacbonit metyl bromua


*

(a,)

(CH_2COOHNa+NaOHunderrightarrow^to,CaOCH_4+Na_2CO_3)

(CH_4+Cl_2underrightarrow^asktCH_3Cl+HCl)

(CH_3Cl+Cl_2underrightarrow^toCH_2Cl_2+HCl)

(CH_2Cl_2+Cl_2underrightarrow^asktCHCL_3+HCl)

(CH_3Cl_2+Cl_2underrightarrow^asktCCl_4+HCl)

(b,)

(Al_4Cl_3+12HCl ightarrow4AlCl_3+3CH_4)

(CH_4+2O_2underrightarrow^toCO_2+2H_2O)


*

Axetilen-----16----->Andehit+axetic---17--->+axit+axetic-----18---->vinyl+axetat-----19---polivi...">

Viết phương trình minh hoạ cho dãy gửi hóa (Viết bởi Ctct thu gọn)

1,1,2,2 tetrabrom etan---15--->Axetilen-----16----->Andehit axetic---17---> axit axetic-----18---->vinyl axetat-----19---polivinyl axetat


*

Một hidrocacbon A ở điều kiện thường ngơi nghỉ thể khí. Khi đến A công dụng với Cl2 trong điều kiện thích hợp thì được sản phẩm B bao gồm hàm lượng Clo là 46,405% và 0,125 mol B làm mất màu vưa đầy đủ 200 gam hỗn hợp Br2 10%

a) Viết CTCT của A, B. Biết rằng nguyên tử clo không links với cacbon chứa link pi

b) Trùng thích hợp B được polime C. Lúc clo hóa C được thành phầm D tất cả 53,788% clo theo khối lượng. Viết CTPT của D là một trong CTCT rất có thể có của D.


Help me !!! I'm in urgent need ! T.T

1 .Khi nung rét đồng trong ko khí, một lớp phủ màu đen phủ bọc miếng đồng. Phân tích và lý giải hiện tượng trênA. Miếng đồng bắt lửaB. Miếng đồng bị phân hủyC. Miếng đồng nhận oxiD. Miếng đồng mất oxi2 . Bội nghịch ứng nào dưới đấy là phản ứng thuận nghịch?A. Phản ứng cháy của ankan.B. Bội nghịch ứng hidrat hóa của muối bột đồng (II) sulfate khanC. Bội phản ứng lạnh chảy chì (II) bromuaD. Phản ứng nhiệt phân của coban (II) clorua ngậm nướcE. Bội nghịch ứng giữa khí nito cùng với khí hidro

3. Bảng dưới đây biểu diễn một chu kì của bảng tuần hoàn hóa học

Li B B C N O F Ne

Hai nguyên tố nào có mặt oxit axit?A. Cacbon và litiB. Cacbon với neonC. Cacbon và nitơD. Nitơ với neon

4 . Sự biến hóa nào dưới đây làm giảm tốc độ của làm phản ứng thân magie và axit clohidric1. Trộn loãng axit2. Sử dụng mẩu magie béo hơn3. Làm cho lạnh láo lếu hợpA. 1, 2 và 3B. 1 với 2C. 1 và 3D. 2 cùng 3


Lớp 11 hóa học Hóa học 11
2
0

Cho 40,8g các thành phần hỗn hợp A bao gồm canxi cacbua với nhôm cacbua chức năng với nước thu được 16,8 lít các thành phần hỗn hợp khí B . đưa sử can xi cacbua cùng nhôm cacbua các tinh khiết những phản ứng xảy ra trọn vẹn

a) Tính phần trăm khối lượng hỗn phù hợp khí A và B

b) Tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn khí B . Hiểu được nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy mêtan cùng axêtilen tương xứng là 800kj/mol với 1320kj/mol


Lớp 11 chất hóa học Hóa học tập 11
1
0

Câu 1: Viết PTHH của những phản ứng sau, ghi rõ đk phản ứng (viết bởi CTCT thu gọn, những sản phẩm

của phản bội ứng là sản phẩm chính)1. Propan + Cl 2 (askt, tỉ trọng mol 1:1) 2. Propilen + dd Br 23. Propilen + HBr 4. Trùng phù hợp etilen5. Axetilen + H 2 (xt Pd, t 0 ) 6. Propin + dd AgNO 3 /NH 37. Toluen + Cl 2 (xt: bột Fe, t 0 , tỉ lệ mol 1:1) 8. Toluen + Cl 2 (askt, tỉ trọng mol 1:1)9. Trùng đúng theo buta-1,3-đien theo phong cách 1,4. 10. Axetilen + H 2 O (HgSO 4 , 80 o C)


Lớp 11 hóa học Hóa học 11
1
0

Đốt cháy trọn vẹn 3,36 lít tất cả hổn hợp khí metan và etan chiếm được 4,48 lít khí CO2 (điều khiếu nại tiêu chuẩn). Tính nguyên tố phầm trăm về thể của từng khí trong các thành phần hỗn hợp A


Lớp 11 hóa học Hóa học 11
1
0

Giúp mình ngừng chuỗi bội nghịch ứng sau ( ghi đk nếu có)

Al→Al(NO3)3→Al(OH)3→ Al2O3→Al→Al4C3→CH4→ CO2→NaHCO3→Na2CO3→CO2→Ca(HCO3)2→CaCO3→CaCl2


Lớp 11 chất hóa học Hóa học 11
3
0

Cho 6,72 lít các thành phần hỗn hợp metan và etylen đi qua bình đựng hỗn hợp brom thì thấy tạo thành 37,6 gam sản phẩm. A/ tế bào tả hiện tượng và viết phương trình làm phản ứng xảy ra. B/ Tính thành phần phần trăm về thể tích của các khí trong láo hợp. C/ Hóa vừa lòng lượng khí etylen bên trên với nước trong điều kiện phù hợp và bao gồm chất xúc tác là axit thì thu được từng nào gam rượu etylic, biết năng suất phản ứng là 80%.


Lớp 11 hóa học Hóa học tập 11
1
0
+axetilen+---30--->+axit+oxalic+-----31---->+oxalat+natri----32---->+hidro+-----33+--->+etilen+---34...">

Viết phương trình minh hoạ mang lại dãy gửi hóa (viết bởi ctct thu gọn)

1,2 đibrom etilen---29---> axetilen ---30---> axit oxalic -----31----> oxalat natri----32----> hidro -----33 ---> etilen ---34---> etylen glycol-----35----> axit oxalit


Lớp 11 hóa học Hóa học 11
1
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)
Xem thêm: Công Thức Tính Lãi Suất Hàng Tháng, Công Thức Tính Lãi Kép

Khoá học trên OLM (olm.vn)