- Trục đa giác đáylà đường thẳng trải qua tâm mặt đường tròn nước ngoài tiếp nhiều giác đáy và vuông góc với mặt phẳng chứa đa giác đáy.Bạn đang xem: Cách xác minh tâm mặt mong nội tiếp hình chóp

+ gần như điểm nằm trên trục nhiều giác đáy thì giải pháp đều các đỉnh của đa giác đáy cùng ngược lại.

Bạn đang xem: Mặt cầu nội tiếp hình chóp

- Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng: là phương diện phẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng và vuông góc với đoạnthẳng đó.

+ phần nhiều điểm nằm cùng bề mặt phẳng trung trực của đoạn trực tiếp thì giải pháp đều nhì đầu mút của đoạn thẳng cùng ngược lại.

2. Mặt mong nội, nước ngoài tiếp một trong những đa diện cơ bản

- Hình vỏ hộp chữ nhật xuất hiện cầu nước ngoài tiếp, hình lập phương có cả mặt ước ngoại tiếp và mặt ước nội tiếp.


*

+ Hình chóp có các đỉnh quan sát đoạn trực tiếp nối hai đỉnh sót lại dưới một góc vuông.


*

*

Bán kính: (R = dfracb^22h) cùng với (b) là độ nhiều năm cạnh bên,

(h) là độ cao hình chóp.

- Hình chóp có sát bên vuông góc với đáy:


*

Bán kính (R = sqrt r^2 + dfrach^24 ) cùng với (r) là bán kính đường tròn đáy, (h) là độ cao hình chóp.

Đặc biệt: tứ diện vuông: (R = sqrt dfraca^2 + b^2 + c^24 ) cùng với (a,b,c) là ba kề bên xuất phạt từ đỉnh các góc vuông.

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Hoist Là Gì Cụm Từ Căn Hoist Là Gì, Hoist Là Gì


*

Bán kính (R = sqrt r^2 + dfrach^24 ) cùng với (r) là bán kính đường tròn đáy, (h) là chiều cao lăng trụ đứng.

3. Công thức tính diện tích s mặt cầu, thể tích khối cầu

Cho mặt mong (left( S ight)) có nửa đường kính (R), khi đó:

- bí quyết tính diện tích mặt cầu: (S = 4pi R^2)

- cách làm tính thể tích khối cầu: (V = dfrac43pi R^3)

Mục lục - Toán 12 CHƯƠNG 1: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ bài bác 1: Sự đồng biến, nghịch trở nên của hàm số bài bác 2: rất trị của hàm số bài xích 3: cách thức giải một số trong những bài toán cực trị bao gồm tham số so với một số hàm số cơ bạn dạng bài xích 4: giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ dại nhất của hàm số bài xích 5: Đồ thị hàm số với phép tịnh tiến hệ tọa độ bài 6: Đường tiệm cận của đồ thị hàm số và rèn luyện bài 7: điều tra sự đổi thay thiên và vẽ thứ thị của hàm nhiều thức bậc ba bài 8: điều tra sự đổi thay thiên và vẽ thiết bị thị của hàm đa thức bậc tư trùng phương bài bác 9: phương thức giải một số trong những bài toán liên quan đến điều tra hàm số bậc ba, bậc tư trùng phương bài xích 10: điều tra khảo sát sự biến đổi thiên cùng vẽ thứ thị của một trong những hàm phân thức hữu tỷ bài 11: phương pháp giải một vài bài toán về hàm phân thức gồm tham số bài xích 12: phương pháp giải các bài toán tương giao đồ vật thị bài xích 13: cách thức giải các bài toán tiếp con đường với đồ dùng thị với sự tiếp xúc của hai tuyến đường cong bài 14: Ôn tập chương I CHƯƠNG 2: HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT bài xích 1: Lũy quá với số nón hữu tỉ - Định nghĩa và tính chất bài xích 2: phương thức giải những bài toán tương quan đến lũy quá với số nón hữu tỉ bài xích 3: Lũy vượt với số nón thực bài bác 4: Hàm số lũy quá bài bác 5: những công thức bắt buộc nhớ cho vấn đề lãi kép bài xích 6: Logarit - Định nghĩa và đặc thù bài bác 7: cách thức giải các bài toán về logarit bài 8: Số e cùng logarit tự nhiên bài bác 9: Hàm số nón bài xích 10: Hàm số logarit bài xích 11: Phương trình mũ với một số cách thức giải bài xích 12: Phương trình logarit với một số phương thức giải bài xích 13: Hệ phương trình mũ cùng logarit bài bác 14: Bất phương trình nón bài 15: Bất phương trình logarit bài xích 16: Ôn tập chương 2 CHƯƠNG 3: NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG bài bác 1: Nguyên hàm bài bác 2: Sử dụng phương thức đổi biến chuyển để tìm kiếm nguyên hàm bài bác 3: Sử dụng phương thức nguyên hàm từng phần để tìm nguyên hàm bài 4: Tích phân - có mang và đặc điểm bài xích 5: Tích phân những hàm số cơ bạn dạng bài 6: Sử dụng cách thức đổi biến đổi số để tính tích phân bài xích 7: Sử dụng phương pháp tích phân từng phần nhằm tính tích phân bài bác 8: Ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng bài xích 9: Ứng dụng tích phân để tính thể tích đồ thể bài bác 10: Ôn tập chương III CHƯƠNG 4: SỐ PHỨC bài xích 1: Số phức bài xích 2: Căn bậc hai của số phức với phương trình bậc nhị bài xích 3: phương thức giải một vài bài toán liên quan tới điểm biểu diễn số phức thỏa mãn điều kiện mang lại trước bài bác 4: phương pháp giải các bài toán search min, max tương quan đến số phức bài xích 5: Dạng lượng giác của số phức CHƯƠNG 5: KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG bài bác 1: định nghĩa về khối đa diện bài bác 2: Phép đối xứng qua phương diện phẳng và sự bằng nhau của những khối nhiều diện bài 3: Khối nhiều diện đều. Phép vị trường đoản cú bài 4: Thể tích của khối chóp bài 5: Thể tích khối hộp, khối lăng trụ bài 6: Ôn tập chương Khối nhiều diện cùng thể tích CHƯƠNG 6: MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN bài bác 1: khái niệm về mặt tròn luân phiên – mặt nón, mặt trụ bài 2: diện tích s hình nón, thể tích khối nón bài bác 3: diện tích s hình trụ, thể tích khối trụ bài xích 4: định hướng mặt cầu, khối cầu bài xích 5: Mặt cầu ngoại tiếp, nội tiếp khối nhiều diện bài xích 6: Ôn tập chương VI CHƯƠNG 7: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ trong KHÔNG GIAN bài bác 1: Hệ tọa độ trong không gian – Tọa độ điểm bài 2: Tọa độ véc tơ bài xích 3: Tích được bố trí theo hướng và ứng dụng bài 4: phương thức giải những bài toán về tọa độ điểm và véc tơ bài xích 5: Phương trình khía cạnh phẳng bài xích 6: phương pháp giải các bài toán liên quan đến phương trình khía cạnh phẳng bài xích 7: Phương trình con đường thẳng bài xích 8: phương thức giải các bài toán về quan hệ giữa hai tuyến đường thẳng bài bác 9: phương thức giải các bài toán về khía cạnh phẳng và con đường thẳng bài 10: Phương trình mặt ước bài bác 11: phương pháp giải những bài toán về mặt cầu và phương diện phẳng bài bác 12: phương thức giải các bài toán về mặt mong và con đường thẳng

học tập toán trực tuyến, tra cứu kiếm tài liệu toán và share kiến thức toán học.

usogorsk.com Theo dõi shop chúng tôi trên

Leave a Reply Cancel reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *