*

Chú ý dạng câu hỏi lí thuyết: Chất vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử, phải xem xét ion Fe3+ (chỉ có tính oxi hóa) và các ion mang điện tích âm (có thể có tính khử). Ví dụ FeCl­3 vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.

Bạn đang xem: Lý thuyết sắt hóa 12


1. Tác dụng với phi kim

- Với phi kim là chất oxi hóa mạnh như clo, … Fe bị oxi hóa thành Fe3+

2Fe + 3Cl2 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ 2FeCl3

- Với oxi tạo ra oxit sắt từ (có thể tạo ra hỗn hợp FeO và Fe2O3)

3Fe + 2O2 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ Fe3O4

- Với phi kim là chất oxi hóa trung bình như S thì Fe bị oxi hóa thành Fe2+

Fe + S $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ FeS


2. Tác dụng với axit

- Fe tác dụng với axit HCl và H2SO4 loãng sinh ra muối Fe2+ và khí H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

- Fe tác dụng với axit HNO3 và H2SO4 đặc nóng sinh ra muối Fe3+ và sản phẩm khử

Fe $\xrightarrow{+HN{{O}_{3}},{{H}_{2}}S{{O}_{4}}(,{{t}^{o}})}$ Fe3+ + sp khử của $\overset{+5}{\mathop{N}}\,,\overset{+6}{\mathop{S}}\,$ + H2O (*)

- Đối với phản ứng (*) nếu Fe dư thì : Fe + 2Fe3+ $\to $ 3Fe2+

- Fe thụ động trong HNO3 đặc nguội hoặc H2SO4 đặc nguội


3. Tác dụng với dung dịch muối:

Fe bị oxi hoá thành Fe2+ theo quy tắc α

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Fe + 2AgNO3 $\xrightarrow{{}}$ Fe(NO3)2 + 2Ag (1)

- Nếu Fe dư thì sau phản ứng thu được chất rắn gồm Ag và Fe dư; dung dịch chỉ có Fe(NO3)2

- Nếu AgNO3 dư thì xảy ra phản ứng AgNO3 + Fe(NO3)2 $\xrightarrow{{}}$ Fe(NO3)3 + Ag (2)

$\Rightarrow $sau phản ứng thu được chất rắn chỉ có Ag (1+2) và dung dịch chứa Fe(NO3)3, AgNO3 dư


IV. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN

- Quặng hematit đỏ chứa Fe2O3 khan, quặng hematit nâu chứa Fe2O3.nH2O

- Quặng manhetit chứa Fe3O4 là quặng giàu sắt nhất.

- Quặng xiđerit chứa FeCO3, quặng pirit chứa FeS2.

Xem thêm: Đáp Án Đề Minh Họa 2021 Môn Anh, Đề Minh Họa Năm 2021 Môn Tiếng Anh Có Đáp Án


*

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông.