Tuyển sinh số xin gửi tới các thí sinh tóm tắt toàn cục lý thuyết chất hóa học lớp 12 một cách 1-1 giản, dễ dàng nắm bắt nhất nhằm tiện ôn tập.

Hóa học tập lớp 12 gồm các chương, bài xích sau:

Chương 1: Este - Lipit

Bài 1: EsteBài 2: LipitBài 3: tư tưởng về Xà phòng và chất giặt cọ tổng hợpBài 4: luyện tập Este và hóa học béo

Chương 2: Cacbohiđrat

Bài 5: GlucozơBài 6: Saccarozơ, Tinh bột cùng XenlulozơBài 7: Luyện tập cấu trúc và đặc điểm của CacbohiđratBài 8: thực hành Điều chế, tính chất hóa học tập của Este và Cacbohiđrat

Chương 3: Amin, Amino Axit và Protein

Bài 9: AminBài 10: Amino axitBài 11: Peptit với ProteinBài 12 Luyện tập kết cấu và đặc thù của Amin, Amino axit và Protein

Chương 4: Polime Và vật tư Polime

Bài 13: Đại cương cứng về polimeBài 14 vật liệu polimeBài 15: luyện tập Polime và vật liệu polimeBài 16: Thực hành một trong những tính hóa học của protein và vật tư polime

Chương 5: Đại cương cứng Về Kim Loại

Bài 17: địa điểm của kim loại trong bảng tuần trả và cấu tạo của kim loạiBài 18: tính chất của kim loại và dãy điện hóa của kim loạiBài 19 thích hợp kimBài 20: Sự bào mòn kim loạiBài 21 Điều chế kim loạiBài 22: Luyện tập đặc thù của kim loạiBài 23 rèn luyện Điều chế sắt kẽm kim loại và sự làm mòn kim loạiBài 24: thực hành Tính chất, pha trộn kim loại, sự ăn mòn kim loại

Chương 6: kim loại Kiềm, kim loại Kiềm Thổ, Nhôm

Bài 25: kim loại kiềm với hợp chất quan trọng của kim loại kiềmBài 26: sắt kẽm kim loại kiềm thổ và hợp chất đặc biệt của chúngBài 27: Nhôm và hợp hóa học của nhômBài 28: Luyện tập đặc thù của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ với hợp hóa học của chúngBài 29: Luyện tập đặc thù của nhôm cùng hợp hóa học của nhômBài 30: Thực hành đặc điểm của natri, magie, nhôm với hợp hóa học của chúng

Chương 7: sắt Và một số Kim nhiều loại Quan Trọng

Bài 31: SắtBài 32: Hợp chất của sắtBài 33: hợp kim của sắtBài 34: Crom cùng hợp hóa học của CromBài 35: Đồng và hợp hóa học của ĐồngBài 36: sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếcBài 37: Luyện tập đặc điểm hóa học của sắt và hợp chất của sắtBài 38: Luyện tập tính chất hóa học của crom, đồng với hợp chất của chúngBài 39: Thực hành tính chất hóa học tập của sắt, đồng với hợp hóa học của sắt, crom

Chương 8: Phân Biệt một trong những Chất Vô Cơ

Bài 40: dìm biết một trong những ion vào dung dịchBài 41: thừa nhận biết một trong những chất khíBài 42: luyện tập Nhận biết một vài chất vô cơ

Chương 9: Hóa Học với Vấn Đề phát triển Kinh Tế, làng Hội, Môi Trường

Bài 43: Hóa học với vấn đề cải cách và phát triển kinh tếBài 44: hóa học và vấn đề xã hộiBài 45: hóa học và vụ việc môi trường

Tóm tắt triết lý Hóa học tập lớp 12

XEM VÀ TẢI TÓM TẮT LÝ THUYẾT HÓA HỌC LỚP 12 TẠI ĐÂY

Suzy


*

*

*
*
*
*
*
*
*