tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Lũy thừa của lũy thừa

*

*

Lũy thừa của lũy thừa : (left(x^a ight)^a=left(x ight)^a.a)

Lũy thừa của một tích: 

(left(a.b ight)^x=a^x.b^x)

Lũy thừa của một thương: (left(a:b ight)^x=a^x:b^x=left(fracab ight)^x=fraca^xb^x)

 


*

Viết các công thức: nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số. Lũy thừa của: Lũy thừa, một tích, một thương.


viết bí quyết lũy quá của một lũy vượt - usogorsk.com

Viết phương pháp nhân nhị lũy thừa thuộc cơ số, phân chia hai lũy thừa thuộc cơ số ? - usogorsk.com


Viết những công thức :

- Nhân nhị lũy thừa thuộc cơ số

- phân chia hai lũy thừa thuộc cơ số không giống 0

- Lũy quá của một lũy thừa

- Lũy thừa của một tích

- Lũy thừa của một thương 


Các công thức lần lượt là: ♦ (a^m.a^n=a^m+n)♦ (a^m:a^n=a^m-n)♦ (left(a^m ight)^n=a^m.n)♦ (left(m.n ight)^a=m^a.n^a)♦ (left(dfracmn ight)^a=dfracm^an^a)


Lần lượt :

a) am.an = am+n

b) am : an = am-n (m≥n , a≠0)

c) (an)m = am.n

d) (a.b)m = am.bm

e- ((dfracab))m = (dfrac^a^mb^m)


Viết các công thức :

-chia 2 lũy thừa thuộc cơ số ?

-Nhân 2 lũy thừa thuộc cơ số không giống 0 ?

Lũy thừa của 1 lũy thừa ?

Lũy thừa của một tích ?

Lũy quá của một yêu quý ?


(x^mcdot x^n=x^m+nleft(m,nin N ight)\x^m:x^n=x^m-nleft(m>n;m,nin N ight)\left(x^m ight)^n=x^mcdot n)


Nhân 2 lũy thừa cùng cơ số : (a^n.a^m=a^n+m)

Chia 2 lũy thừa cùng cơ số : (a^n:a^m=a^n-m)(a^n:b^n=left(a:b ight)^n)

Nhân 2 lũy thừ cùng số nón : (a^n.b^n=left(a.b ight)^n)

Chia 2 lũy thừ thuộc số mũ : 


1. Viết công thức:

- Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

- chia hai lũy thừa cùng cơ số

- Lũy thừa của một lũy thừa

- Lũy quá của một tích

- Lũy vượt của một thương

2. Nạm nào là tỉ số của nhị số hữu tỉ ? đến ví dụ


1. Viết công thức:

- Nhân hai lũy thừa thuộc cơ số: tổng 2 số mũ

xm . Xn = xm+n

- chia hai lũy thừa thuộc cơ số: hiệu 2 số mũ

xm : xn = xm - n (x # 0, to hơn hoặc bởi n)

- Lũy thừa của một lũy thừa: Tích 2 số mũ

(xm )n = xm.n

- Lũy vượt của một tích: tích những lũy thừa

(x . Y)n = xn . Yn

- Lũy thừa của một thương: thương các lũy thừa

2. Nạm nào là tỉ số của nhì số hữu tỉ ? cho ví dụ

- Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số (fracab)

Vd: (frac34); 18


a) Dùng cách làm lũy quá với số mũ tự nhiên để tính : 23 ; 32 ; 43 ; 103

b) 1. Viết cách làm nhân hai lũy thừa cùng cơ số , phân phát biểu bởi lời công thức

2. Áp dụng công thức nhân nhì lũy thừa cùng cơ số viết về một lũy vượt : 103.105 ; x3.x5.x

c) 1. Viết cách làm chia hai lũy thừa cùng cơ số , vạc biểu bằng lời công thức

2. Áp dụng phương pháp chia hai lũy thừa cùng cơ số viết về một lũy thừa : 77:73 ; a11:a

d) 1. Viết công thức lũy vượt của lũy thừa , phân phát biểu bởi lời công thức

2. Áp dụng công thức so sánh : a)2300và3200 b)2233và3322

 


Lớp 6 Toán
1
0
Gửi diệt

chịu khó khăn thế


Đúng 0

bình luận (0)

Đại số lớp 7;

*Câu 1:Giá trị hoàn hảo của 1 số hửu tỉ x được khẳng định như nuốm nào ?

*câu 2:phát biểu tư tưởng lũy thừa của một sổ hữu tỉ x?

*câu 3:phát biểu quy tắc cùng viết bí quyết tínhcủa nhị lũy thừa cơ số?

*câu 4:phát biểu quy tắc với viết công thức thương của hai lũy thừa thuộc cơ số?

*câu 5:phát biểu quy tắc với viết cách làm lũy quá của lũy thừa?

*câu 6;phát biểu quy tắc và viết phương pháp lũy thừa của một thương ?

*câu 7:phát biểu quy tắc và viết công thức lũy thừa của một tích ?

*câu8:tỉ lệ thức là gì?viết công thức đặc điểm 1-tính hóa học 2 của tỉ lệ thành phần thức.Viết cách làm của dãy tỉ số bởi nhau


Lớp 7 Toán
0
0
gởi Hủy


Xem thêm: Chuyển Tên Tiếng Việt Sang Tiếng Anh Chuẩn Xác Nhất!, Cách Gọi Họ Tên Trong Tiếng Anh Chuẩn Xác Nhất!

olm.vn hoặc hdtho
usogorsk.com