Lý thuyết Hóa 10 bài bác 13. Link cộng hóa trị

I. SỰ HÌNH THÀNH LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ

1. Liên kết cộng hóa trị hiện ra giữa các nguyên tử tương đương nhau. Sự hình thành đối chọi chất

a) Sự xuất hiện phân tử hiđro (H2)

- Nguyên tử H (Z=1) : 1s1 , hai nguyên tử H liên kết với nhau bằng cách mỗi nguyên tử H góp 1e tạo thành 1 cặp e chung vào phân tử H2.

Bạn đang xem: Liên kết cộng hóa trị lớp 10

⟹ Trong phân tử H2, từng nguyên tử H có 2e, giống thông số kỹ thuật electron bền vững của khí hãn hữu heli He : 1s2.

- Sự hiện ra phân tử H2:

*

⟹ Quy ước:

- từng chấm (.) bên kí hiệu nguyên tố trình diễn 1 electron ở phần bên ngoài cùng.

- Kí hiệu H:H được call là bí quyết electron, cố 2 chấm (:) bằng 1 gạch (−), ta có H−H gọi là bí quyết cấu tạo.

- thân 2 nguyên tử hiđro có một cặp electron liên kết biểu lộ bằng (−), đó là liên kết đơn.

b) Sự hình thành phân tử nitơ (N2)

- cấu hình electron của nitơ N (Z=7) : 1s2 2s2 2p3, có 5e ở lớp bên ngoài cùng. Vào phân tử N2, để đạt được thông số kỹ thuật electron của nguyên tử khí hiếm sớm nhất neon Ne (Z=10) : 1s2 2s2 2p6 , từng nguyên tử nitơ yêu cầu góp chung 3e.

 :N⋮ + ⋮N

⟶ Công thức electron: :N⋮⋮N

⟶ Công thức cấu tạo: N≡N

⟹ Hai nguyên tử N liên kết với nhau bằng 3 cặp electron liên kết biểu lộ bằng 3 gạch (≡), đó là link ba. Link ba bền hơn liên kết đôi.

c) Khái niệm links cộng hóa trị

- Định nghĩa: liên kết cộng hóa trị là links được tạo cho giữa nhị nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron sử dụng chung.

- từng cặp electron chung làm cho 1 links cộng hóa trị, đề xuất ta có links đơn (trong phân tử H2), links ba (trong phân tử N2).

- Liên kết trong những phân tử H2, N2 tạo bắt buộc từ 2 nguyên tử của cùng 1 nguyên tố (có độ âm điện như nhau), do đó liên kết trong các phân tử đó không phân cực. Đó là link cộng hóa trị ko cực.

2. Sự hiện ra phân tử hợp chất

a) Sự ra đời phân tử HCl

- từng nguyên tử H và Cl góp 1e tạo thành 1 cặp electron chung ⟶ tạo thành 1 link cộng hóa trị.

*

⟶ Công thức electron: 

*

⟶ Công thức cấu tạo: H−Cl

⟹ Kết luận:

- Trong phương pháp electron của phân tử gồm cực, tín đồ ta đặt cặp electron chung lệch về phía kí hiệu của nguyên tử tất cả độ âm điện to hơn (H:Cl)

- link cộng hóa trị trong những số đó cặp eletron bình thường bị lệch về phía 1 nguyên tử (có độ âm điện phệ hơn) call là liên kết cộng hóa trị bao gồm cực hay links cộng hóa trị phân cực.

b) Sự hình thành phân tử khí cacbon đioxit (CO2) (có cấu tạo thẳng)

*

Ta có:

*

⟶ Công thức electron: 

*

⟶ Công thức cấu tạo: O=C=O

⟹ Kết luận: Theo công thức electron, mỗi nguyên tử C hay O đều có 8e ở phần ngoài cùng đạt thông số kỹ thuật của khí hiếm nên phân tử CO2 bền vững.

3. Tính chất của những chất có links cộng hóa trị

- Trạng thái: các chất nhưng phân tử chỉ có link cộng hóa trị có thể là:

+ các chất rắn: đường, giữ huỳnh, iot…

+ những chất lỏng: nước, rượu, xăng, dầu…

+ các chất khí: khí cacbonic, khí clo, khí hiđro…

- Tính tan:

+ những chất tất cả cực như rượu etylic, đường… tan các trong dung môi bao gồm cực như nước.

+ phần nhiều các chất không rất như lưu huỳnh, iot, các chất cơ học không rất tan trong dung môi không rất như benzen, cacbon tetraclorua…

- Nói chung, các chất có link cộng hóa trị không cực không dẫn điện ở số đông trạng thái.

II. ĐỘ ÂM ĐIỆN VÀ LIÊN KẾT HÓA HỌC

1. Quan hệ giới tính giữa links cộng hóa trị không cực, liên kết cộng hóa trị bao gồm cực và links ion

- vào phân tử, giả dụ cặp electron chung ở giữa 2 nguyên tử, ta có link cộng hóa trị ko cực.

Xem thêm: Ăn Rau Diếp (Xà Lách), Vị Thuốc Bình Dân Mà Đáng Quý, Diếp Cá Là Gì

- nếu như cặp electron bình thường lệch về 1 nguyên tử (có quý giá độ âm điện phệ hơn) thì kia là link cộng hóa trị gồm cực.