Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt đụng trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt hễ trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

a,hạt làm sao là hạt đại diện thay mặt cho thành phần HH?nêu quánh điểm,cấu chế tác của loai phân tử đó.

Bạn đang xem: Là hạt đại diện cho chất

b,hạt nào là hạt thay mặt đại diện cho chất?nêu quánh điểm,cấu chế tạo của loai phân tử đó.


*

a) hạt proron ( kí hiệu p) . Số p. Trong nguyên tử bằng số e, có điện tích dương, phía trong hạt nhân của nguyên tử.

b) Phân tử là hạt thay mặt đại diện cho chất, gồm một trong những nguyên tử links với nhau với thể hiện không thiếu thốn tính hóa chất của chất.


*

Tổng số hạt p, e, n vào nguyên tử yếu tắc X là 28, trong những số ấy số phân tử không với điện chiếm dao động 35% .Tính số phân tử mỗi loại .Vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử X.


*

Tổng số phân tử cơ bản của nguyên tử A là 40, trong số ấy số phân tử không với điện nhiều hơn số hạt với điện dương là 1 trong những hạt. Tính số phân tử mỗi các loại trong nguyên tử Tra bảng 1/42 SGK cho thấy thêm nguyên tử A trực thuộc nguyên tố hoá học tập nào? Viết kí hiệu hoá học.

 


 

một nguyên tử của nguyên tố x tất cả tổng cha loại phân tử là 34 . Trong số đó phân tử không có điện tích là 12 hạt 

a)Xác định số phân tử của mỗi các loại ?.

B) mang đến bik thương hiệu nguyên tử nguyên tố x với kí hiệu của nó

 


Cho biết tổng số hạt p, n, e trong 2 nguyên tử của thành phần A với B là 78. Trong các số ấy số hạt với điện nhiều hơn nữa số phân tử không có điện là 26 hạt. Số hạt sở hữu điện của A nhiều hơn số hạt với điện của B là 28 phân tử

a) xác minh nguyên tố A và B

b) Vẽ sơ đồ kết cấu nguyên tử A cùng B


cho biết tổng số hạt proton , nơtron , electron vào nguyên tử của nhân tố X là 40 , trong những số ấy số hạt sở hữu điện nhiều hơn nữa số phân tử không với điện là 12 . Hãy tìm diện tích hạt dấn Z của X và vẽ sơ đồ cấu trúc nguyên tử X


1.Tìm CTHH đơn giản nhất của 1 hợp hóa học tạo bởi sắt kẽm kim loại X với nguyên tố Oxi,trong đó sắt kẽm kim loại X chỉ chiếm 70% về khối lượng.Biết hóa trị của X là a:12X,trong đó R chiếm phần 74,19% về khối lượng.Trong phân tử nhân nguyên tử R có số phân tử không mang điện nhiều hơn số hạt sở hữu điện là một trong những hạt.Trong phân tử nhân nguyên tử X có số phân tử không mang điện bằng số hạt với điện.Tổng số hạt p trong phân tử R2X là 30 hạt.Tìm CTHH của R2X.


Cho biết tổng số phân tử p, n, e trong 2 nguyên tử của thành phần A và B là 78. Trong số ấy số hạt với điện nhiều hơn nữa số phân tử không sở hữu điện là 26 hạt. Số hạt sở hữu điện của A nhiều hơn thế nữa số phân tử không với điện là 26 hạt. Số hạt mang điện của A nhiều hơn thế số hạt với điện của B là 28 hạt

a) xác định nguyên tố A và B

b) Vẽ sơ đồ kết cấu nguyên tử A với B


Một nguyên tử X bao gồm tổng số phân tử p,n,e là 34. Số hạt sở hữu điện nhiều hơn thế nữa số hạt không sở hữu điện là 10. Tìm kiếm tên nguyên tử X.Vẽ sơ đồ cấu trúc của nguyên tử X cùng ion được tạo ra từ nguyên tử X


1. Nguyên tử được kết cấu bởi: *

 

A. Hai loại hạt nhỏ tuổi là proton với notron.

Xem thêm: What Does Vted Medical Abbreviation Meaning, #Vted Reads : Innovative Education In Vt

B. Các hạt electron mang điện tích âm.

C. Phân tử nhân sở hữu điện tích dương

D. Hạt nhân sở hữu điện tích dương cùng vỏ tạo bởi vì 1 hay các electron mang điện tích âm