Câu 359250: Cho bội nghịch ứng thoái hóa – khử: HCl + KMnO4→ KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O. Tổng hệ số (nguyên, về tối giản) của những chất tạo nên thành trong phương trình hóa học của phản ứng bên trên là:

A.

Bạn đang xem: Kmno4 hcl cân bằng e

18.

B. 17.

C. 23.

D. 35.


Xác định số oxi hóa của các nguyên tố nhằm tìm chất oxi hoá (KMnO4) và hóa học khử (HCl).

Viết quá trình oxi hóa và quá trình khử, cân bằng mỗi vượt trình.

Tìm hệ số thích hợp cho hóa học oxi hóa và hóa học khử sao để cho tổng số electron cho bằng tổng số electron nhận.

Đặt hệ số của các chất lão hóa và hóa học khử vào sơ đồ gia dụng phản ứng, từ kia tính ra hệ số các chất khác.

Sau khi cân đối được phương trình hóa học ta tính được tổng thông số cân bằng của những chất chế tạo ra thành vào phương trình chất hóa học của phản bội ứng.


Giải đưa ra tiết:

Xác định số oxi hóa của các nguyên tố cầm cố đổi:

*

Vậy ta bao gồm phương trình được cân bằng16 HCl + 2 KMnO4→ 2 KCl + 2 MnCl2 + 5 Cl2 + 8 H2O.

Xem thêm: New Tóm Tắt Những Nét Chính Về Sự Nghiệp Của Vua Quang Trung

Tổng thông số (nguyên, tối giản) của những chất tạo thành thành trong phương trình chất hóa học của phản bội ứng trên là:

2 + 2 + 5 + 8= 17.

Đáp án B


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát