Kim loại công dụng với muối bột là phản ứng quan trọng, xuất hiện nhiều trong những đề kiểm tra, đề thi ; bài xích tập tất cả áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng . Vì chưng vậy usogorsk.com xin share bài đăng dưới đây . Mong ước của công ty chúng tôi là giúp chúng ta hoàn thiện, cải thiện kiến thức để dứt được kim chỉ nam của mình.

Bạn đang xem: Kim loại muối


A. Tổng quan kiến thức và kỹ năng và phương thức giải bài tập

PTTQ:

Kim một số loại + muối bột muối new + kim loại mới

Điều kiện:

Kim các loại : là kim loại từ Mg trở xuống vào dãy vận động hóa học và to gan lớn mật hơn sắt kẽm kim loại trong muối.

*

Muối: muối bột tham gia đề xuất tan.

Ví dụ:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Chú ý: Khi Fe tác dụng với dung dịch AgNO3

Nấc 1: sắt + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Nấc 2: Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag

1. Một kim loại tác dụng với một muối

Dữ kiện cho: trọng lượng lá kim loại tăng hay sút m (g):

Phương pháp giải.

Bước 1: Đổi dữ kiện của đề bài đã đã tạo ra số mol.Bước 2: Viết PTHH xảy ra.Bước 3: Đặt số mol của KL tham gia phản ứng là x. Kiếm tìm tỉ lệ số mol của các chất tham gia, những chất chế tạo thành theo x.Bước 4. Tính khối lượng mtăng hoặc mgiảm theo x,

Khối lượng lá kim loại tăng lên so với trước lúc nhúng:

mKL phụ thuộc vào – mKL tan ra  = mtăng

Khối lượng lá sắt kẽm kim loại giảm so với trước khi nhúng:

mKL chảy ra – mKL dính vào = mgiảm

Bước 5. Tính x, , rồi đo lường và thống kê theo yêu mong của đề bài bác và kết luận.

Ví dụ1 : Ngâm một đinh fe trong 200ml hỗn hợp CuSO4. Sau thời điểm phản ứng kết thức đem đinh sắt thoát ra khỏi dung dịch rửa vơi , làm khô thấy cân nặng đinh sắt tăng lên 1,6 g. Tính nồng độ mol của dung dịch CuSO4 ban đầu?

Gọi số mol fe phản ứng là x (mol)

PTHH: sắt + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Tỉ lệ: 1 1 1 1

P/ư: x x x x

Theo bài xích ra:

mCu bám – mFe tan = mFe đinh sắt tăng

64x – 56x = 1,6 => x = 0,2 mol => nCuSO4 = 0,2 (mol)

Nồng độ mol dung dịch CuSO4 : cm = $fracnV = frac0,20,2 = 1$ (M)

2. Hai kim loại tính năng với một muối

Thứ tự phản ứng: Kim loại mạnh nhất phản ứng trước rồi đến kim loại yếu hơn.

Dữ kiện cho: Số mol KL và số mol dung dịch muối.

Phương pháp giải

Bước 1: Đổi dữ khiếu nại của đề bài bác đã đã tạo ra số mol.Bước 2: Viết PTHH xảy ra lần lượt ( KL mạnh mẽ nhất => kim loại yếu hơn)Bước 3: xác minh số mol của các chất sau làm phản ứng (1), kế tiếp xét phản nghịch ứng ứng (2).Bước 4: xác minh số mol của các chất sau 2 phản ứng , rồi giám sát theo yêu mong của đề bài xích và kết luận.

Ví dụ 2: cho hỗn hợp A có 0,1 mol Ag; 0,1 mol Mg; 0,2 mol fe phản ứng hoàn toàn với 100 ml dung dich CuSO4 1,5M . Sau phản ứng tạo ra chất rắn B có khối lượng m gam. Xác định cực hiếm của m.

Ta bao gồm : nCuSO4 = 0,1.1,5 = 0,15 (mol)

PTHH:

Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu (1)

P/ư 0,1 -> 0,1 ->0,1

=> Sau phản ứng CuSO4 còn dư : 0,15 – 0,1 = 0,05 (mol)

sắt + CuSO4 → FeSO4 + Cu (2) P/ư 0,05 0,05

=> Sau bội nghịch ứng fe còn dư : 0,2 – 0,05 = 0,15 (mol)

Trong B gồm: sắt , Cu, Ag

nCu = nCu (1) + nCu(2) = 0,1 + 0,05 = 0,15 (mol)

=> khối lượng của B = mAg +mFe  + mCu  =0,1.108 + 0,15.56 + 0,15.64 = 28,8 (g)

3. 1 kim loại tính năng với 2 dung dịch muối.

Thứ tự phản bội ứng: kim loại phản ứng với hỗn hợp muối của kim loại yếu nhất, sau đó đến muối hạt còn lại.

Dữ khiếu nại cho: Số mol KL cùng số mol 2 hỗn hợp muối.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đổi dữ kiện của đề bài bác đã đã cho ra số mol.Bước 2: Viết PTHH xẩy ra lần lượt ( hỗn hợp muối của kim loại yếu => kim loại mạnh hơn)Bước 3: xác minh số mol của những chất sau làm phản ứng (1), kế tiếp xét phản bội ứng ứng (2).Bước 4: xác minh số mol của những chất sau 2 phản nghịch ứng , rồi đo lường và thống kê theo yêu mong của đề bài xích và kết luận.

Xem thêm: Mẫu Bài Dự Thi Đại Sứ Văn Hóa Đọc Năm 2022, Cuộc Thi Đại Sứ Văn Hóa Đọc Thủ Đô Năm 2021

Ví dụ 3: mang lại 8,4 gam fe vào 1 lít hỗn hợp A cất AgNO3 0,2M và CuSO4 0,1M thu được chất rắn B. Tính cân nặng của B biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.