Kim loại kiềm thổ: là một trong những dãy các nguyên tố trong team nguyên tố 2 của bảng tuần hoàn những nguyên tố. Đó là berili, magiê, canxi, stronti, bari và radi. Các kim các loại kiềm thổ được lấy tên theo những ôxít của chúng, những đất kiềm, có tên gọi cũ là berilia, magiêsia, vôi sống, strontia cùng baryta

*

I. Vị trí cấu tạo

– kim loại kiềm thổ thuộc đội IIA của bảng tuần hoàn; trong một chu kì, kiềm thổ đứng sau sắt kẽm kim loại kiềm.

Bạn đang xem: Kim loại kiềm thổ thuộc nhóm nào

– kim loại kiềm thổ gồm: Beri (Be); Magie (Mg); can xi (Ca); Stronti ( Sr); Bari (Ba); Rađi (Ra) (Rađi là yếu tố phóng xạ ko bền).

– thông số kỹ thuật electron lớp ngoài cùng là: ns2 (với n là vật dụng tự lớp)

*

II. đặc thù vật lí

– màu sắc sắc: có màu trắng bạc hoặc xám nhạt, rất có thể rát mỏng.

– ánh nắng mặt trời nóng tan và nhiệt độ sôi mặc dù có cao hơn nữa kim các loại kiềm nhưng vẫn kha khá thấp

– khối lượng riêng tương đối nhỏ, nhẹ nhàng hơn nhôm trừ Bari

– Độ cứng cao hơn kim các loại kiềm tuy thế vẫn kha khá mềm

III. Tính chất hoá học tập của kim loại kiềm thổ


– có tính khử mạnh, yếu rộng so với kim loại kiềm tăng từ Be → Ba.

M – 2e → M2+

1. Chức năng với phi kim

– khi đốt rét trong ko khí, các kim nhiều loại kiềm thổ đều bốc cháy sinh sản oxit, bội nghịch ứng vạc ra những nhiệt.

2Mg + O2 → 2MgO

– Trong không khí ẩm Ca, Sr, Ba làm cho lớp cacbonat (phản ứng với bầu không khí như oxi) vì thế cần cất giữ các kim nhiều loại này trong bình rất kín hoặc dầu hỏa khan.

– lúc đun nóng tác động mãnh liệt cùng với halogen, nitơ, lưu huỳnh, photpho, cacbon, siliC.

Ca + Cl2 → CaCl2

2Mg + Si → Mg2Si

– Do tất cả ái lực to hơn oxi, khi đun nóng khử được rất nhiều oxit bền (B2O3, CO2, SiO2, TiO2, Al2O3, Cr2O3,).

2Be + TiO2 → 2BeO + Ti

2Mg + CO2 → 2MgO + C

2. Chức năng với axit

a) HCl, H2SO4 (loãng) : Kim loại kiềm khử ion H+ thành H2

Mg + 2H+ → Mg2+ + H2↑

b) HNO3, H2SO4 đặc : Khử N+5, S+6 thành các hợp chất gồm mức oxi hoá tốt hơn.

Xem thêm: Top 10 Đề Kiểm Tra Học Kì 2 Lớp 2 Môn Tiếng Việt Lớp 2 Năm 2021

4Ca + 10HNO­3 (loãng) → 4Ca(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

Mg + 4HNO3 đặc → Mg(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

4Mg + 5H2SO4 đặc → 4MgSO4 + H2S↑ + 4H2O

3. Kim loại kiềm thổ công dụng với nước

– Ca, Sr, Ba tác dụng với nước ở ánh sáng thường tạo dung dịch bazơ:

Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2↑

– Mg không tan nội địa lạnh, tan chậm trong nước nóng tạo thành thành MgO.

Mg + H2O → MgO + H2↑

– Be không tan vào nước dù ở ánh sáng cao vì bao gồm lớp oxit bền bảo vệ. Tuy thế Be rất có thể tan trong hỗn hợp kiềm to gan hoặc kiềm lạnh chảy tạo berilat: