- Chọn bài xích -Công thức, cách tính số mol khi biết số nguyên tử, phân tử và trái lại cực hay, đưa ra tiếtCông thức, phương pháp tính số mol khi biết cân nặng và ngược lại cực hay, đưa ra tiếtCông thức, phương pháp tính số mol khi biết thể tích khí nghỉ ngơi đktc và ngược lại cực hay, đưa ra tiếtCách giải bài xích tập về tỉ khối của chất khí cực hay, đưa ra tiếtCách tính thành phần tỷ lệ theo trọng lượng của các nguyên tố vào hợp hóa học cực hay, đưa ra tiếtCách khẳng định công thức hóa học của hòa hợp chất khi biết thành phần các nguyên tố cực hayCách giải bài tập tính theo phương trình hóa học cực hay, đưa ra tiếtCách giải bài bác tập Hóa gồm chất dư trong phản ứng cực hay, đưa ra tiếtCách giải bài bác tập tính hiệu suất phản ứng cực hay, chi tiết

Mục lục


Xem cục bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

A. Kim chỉ nan & phương pháp giải

Một số kim chỉ nan cần chũm vững:

Thể tích mol

– Thể tích mol của hóa học khí là thể tích chiếm bởi vì N phân tử của hóa học khí đó.

Bạn đang xem: Khối lượng mol của nito

– Một mol của bất kể chất khí nào, trong cùng điều kiện nhiệt độ áp suất các chiếm hồ hết thể tích bằng nhau.

– nếu như ở đk tiêu chuẩn chỉnh (đktc) (t = 00C, p = 1atm) thể tích mol của các chất khí đều bằng 22,4 lít.

Ví dụ: Ở đktc, 1 mol khí H2 hoặc 1 mol khí O2 đều hoàn toàn có thể tích là 22,4 lít

Công thức:

Tính số mol khí khi biết thể tích khí ở đk tiêu chuẩn: n =

*
(mol)

Tính thể tích khí ở đk tiêu chuẩn chỉnh khi biết số mol: V = n.22,4 (lít)

Trong đó:

+ n: số mol khí (mol)

+ V: thể tích khí sinh hoạt đktc (lít)

B. Lấy một ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Hãy tính thể tích của 8g khí oxi làm việc đktc?

Hướng dẫn giải:

Khối lượng mol của O2 là: MO2 = 16.2 = 32 g/mol

Số mol phân tử O2 là: nO2 =

*
= 0,25 mol

Thể tích của 8g khí oxi nghỉ ngơi đktc là:

VO2 = nO2 . 22,4 = 0,25.22,4 = 5,6 lít.

Ví dụ 2: Tính cân nặng của 8,96 lít khí CO2 nghỉ ngơi đktc?

Hướng dẫn giải:

Số mol phân tử CO2 là: nCO2 =

*
= 0,4 mol

Khối lượng mol của CO2 là: MCO2 = 12 +16.2 = 44 g/mol


Khối lượng của 8,96 lít khí CO2 ngơi nghỉ đktc là:

mCO2 = nCO2.MCO2 = 0,4.44 = 17,6 gam.

Ví dụ 3: Một hỗn hợp khí X tất cả 0,25 mol khí SO2 và 0,15 mol khí CO2

a) Tính thể tích của hỗn hợp khí X (đktc).

b) Tính khối lượng của tất cả hổn hợp khí X.

Hướng dẫn giải:

a) Thể tích của các thành phần hỗn hợp khí X (đktc) là:

VX = nX.22,4 = (0,25 + 0,15).22,4 = 8,96 lít

b) MCO2 = 32+2.16 = 64 g/mol

Khối lượng của 0,25 mol khí SO2 là: mCO2 = nCO2.MCO2 = 0,25.64 = 16g.

MCO2 = 12+2.16 = 44 g/mol

Khối lượng của 0,15 mol khí CO2 là: mCO2 = nCO2.MCO2 = 0,15.44 = 6,6g.

Khối lượng của các thành phần hỗn hợp khí X là: mX = mCO2 + mCO2 = 16 +6,6 = 22,6g.

C. Bài xích tập vận dụng

Câu 1: nếu như hai hóa học khí khác nhau mà có thể tích bằng nhau (đo nghỉ ngơi cùng ánh nắng mặt trời và áp suất) thì đánh giá và nhận định nào sau luôn đúng?

A. Chúng gồm cùng số mol chất.

B. Chúng tất cả cùng khối lượng.

C. Chúng có cùng số phân tử.

D. Không thể kết luận được điều gì cả.


Đáp án A

Nếu hai chất khí không giống nhau mà có thể tích đều bằng nhau (đo cùng ánh nắng mặt trời và áp suất) thì: Chúng có cùng số mol chất.


Câu 2: Công thức biến hóa giữa lượng chất (n) và thể tích của chất khí (V) sống đktc là:


*

D. N. V = 22,4 (mol).

Xem thêm: Cách Tính Điểm Đại Học Sư Phạm Tphcm 2021, Page Not Found


Đáp án B

Công thức biến đổi giữa lượng hóa học (n) và thể tích của chất khí (V) ở đk tiêu chuẩn là: n =

*


Câu 3: Tính thể tích của 0,5 mol khí CO2 đo ở đk tiêu chuẩn?

A. 22,4 lít

B. 11,2 lít

C. 44,8 lít

D. 24 lít.


Đáp án B

Thể tích của 0,5 mol khí CO2 (đo làm việc đktc) là:

VCO2 = nCO2 . 22,4 = 0,5.22,4 = 11,2 lít


Câu 4: Thể tích của 0,4 mol khí NH3 (đktc) là bao nhiêu?

A. 8,96 lít

B. 6,72 lít

C. 4,48 lít

D. 2,24 lít


Đáp án A

Thể tích của 0,4 mol khí NH3 (đktc) là:


VNH3 = nNH3.22,4 = 0,4.22,4 = 8,96 lít


Câu 5: Thể tích của hỗn hợp khí tất cả 0,5 mol CO2 cùng 0,2 mol O2 ở đk tiêu chuẩn chỉnh là:

A. 11,2 lít

B. 22,4 lít

C. 4,48 lít

D. 15,68 lít


Đáp án D

Thể tích của các thành phần hỗn hợp khí tất cả 0,5 mol CO2 cùng 0,2 mol O2 (đktc) là:

Vhh = nhh. 22,4 = (0,5+0,3).22,4 = 15,68 lít


Câu 6: Tính số mol phân tử bao gồm trong 6,72 lít khí H2 (đktc)?

A. 0,3mol

B. 0,5mol

C. 1,2 mol

D. 1,5mol


Đáp án A

Số mol phân tử gồm trong 6,72 lít khí H2 (đktc) là:

nH2 =

*
= 0,3 mol


Câu 7: Thể tích của 280 g khí Nitơ sinh hoạt đktc là bao nhiêu?

A. 336 lít

B. 168 lít

C. 224 lít

D. 112 lít


Đáp án C

MN2 = 2.14 =28 g/mol

nN2 =

*
= 10 mol

Thể tích của 280 g khí Nitơ ngơi nghỉ đktc là:

VN2 = nN2. 22,4 = 10.22,4 = 224 lít


Câu 8: đề xuất lấy bao nhiêu lít khí CO2 nghỉ ngơi đktc để có 3.1023 phân tử CO2?

A. 11,2 lít

B. 33,6 lít

C. 16,8 lít

D. 22,4 lít


Đáp án A

3.1023 phân tử CO2 ứng với số mol là:

nCO2 =

*
= 0,5 mol

Thể tích khí CO2 nghỉ ngơi đktc để có 3.1023 phân tử CO2 là:

VCO2 = nCO2. 22,4 = 0,5.22,4 = 11,2 lít


Câu 9: 0,75 mol phân tử H2S chỉ chiếm thể tích bao nhiêu lít (đo sinh sống đktc)?

A. 22,4 lít

B. 24 lít

C. 11,2 lít

D. 16,8 lít


Đáp án D


Thể tích của 0,75 mol phân tử H2S đo ngơi nghỉ đktc là:

VH2S = nH2S. 22,4 = 0,75.22,4 = 16,8 lít


Câu 10: cho số mol của khí Nitơ là 0,5 mol. Số mol của khí Oxi là 0,5 mol. Kết luận nào tiếp sau đây đúng?