*
*
*
*
*
*
*
*

Trường hợp nào dưới đây cho ta biết khi chịu chức năng của lực đồ gia dụng vừa bị biến dạng vừa bị đổi khác chuyển động.

Bạn đang xem: Khi nói lực là đại lượng vectơ bởi vì


Vật (1) và (2) đang vận động với các tốc độ (v_1) cùng (v_2) thì chịu các lực tác dụng như hình vẽ.


*

Sử dụng các từ thích hợp để điền vào vị trí trống đến đúng chân thành và ý nghĩa vật lí:

.... là tại sao làm thay đổi vận tốc của chuyển động.


Dùng cụm từ thích hợp nhất để điền vào khu vực trống:

Lực là vì sao làm ... Gia tốc của chuyển động.


Trên hình mẫu vẽ là lực tính năng lên bố vật theo và một tỉ lệ xích như nhau. Trong các sắp xếp theo thiết bị tự bớt dần của lực sau đây, sắp xếp nào là đúng?


*

Một đồ gia dụng đang hoạt động thẳng với gia tốc (v). Ao ước vật chuyển động theo phương cũ và hoạt động nhanh lên thì ta phải chức năng một lực thế nào vào vật? hãy chọn câu vấn đáp đúng.

Xem thêm: Viết Phương Trình Điện Li Của Hclo4, Phương Trình Điện Li, Phương Trình Điện Li Hclo4


Sử dụng hình vẽ dưới (minh họa mang lại trường đúng theo kéo gàu nước từ bên dưới giếng lên.) nên chọn phát biểu chưa chính xác


*

*

Khi ném một quả bóng lên cao (bỏ qua phần lớn ma sát), mẫu vẽ nào sau đây diễn tả đúng các lực công dụng lên trái bóng.