Mũ còn được gọi là lũy quá – Lũy thừa là một phép toán hai ngôi của toán học thực hiện trên hai số a với b, công dụng của phép toán lũy thừa là tích số của phép nhân gồm b thừa số a nhân với nhau. Lũy thừa ký hiệu là , đọc là lũy thừa bậc b của a hay a mũ b, số a gọi là cơ số, số b gọi là số mũ.Đây là một hình tượng logic vào toán học 

*
lốt ^ nghĩa là gì vào toán học?" width="743">

Cùng Top lời giải tìm hiểu chi tiết về lốt ^ tức thị gì vào toán học nhé!

Danh sách những ký hiệu toán học 

1. Những ký hiệu toán học cơ bản

*
vệt ^ nghĩa là gì vào toán học? (ảnh 2)" width="554">
*
vết ^ tức thị gì trong toán học? (ảnh 3)" width="552">
*
dấu ^ tức là gì vào toán học? (ảnh 4)" width="554">
*
vệt ^ nghĩa là gì trong toán học? (ảnh 5)" width="554">
*
dấu ^ tức là gì trong toán học? (ảnh 6)" width="552">

2. Ký hiệu hình học
Bạn đang xem: I là gì trong toán học

*
dấu ^ tức thị gì vào toán học? (ảnh 7)" width="483">
*
lốt ^ tức là gì trong toán học? (ảnh 8)" width="485">
*
vệt ^ tức là gì vào toán học? (ảnh 9)" width="483">

3. Cam kết hiệu đại số

*
lốt ^ tức thị gì trong toán học? (ảnh 10)" width="482">
*
vệt ^ tức là gì vào toán học? (ảnh 11)" width="484">
*
vệt ^ tức thị gì vào toán học? (ảnh 12)" width="485">
*
vết ^ tức thị gì trong toán học? (ảnh 13)" width="485">

4. Hình tượng đại số tuyến đường tính

*
dấu ^ tức thị gì vào toán học? (ảnh 14)" width="483">
*
vết ^ nghĩa là gì vào toán học? (ảnh 15)" width="490">

5. Ký kết hiệu tỷ lệ và thống kê

*
vết ^ tức thị gì vào toán học? (ảnh 16)" width="484">
*
vệt ^ tức thị gì trong toán học? (ảnh 17)" width="488">
*
dấu ^ nghĩa là gì vào toán học? (ảnh 18)" width="486">
*
lốt ^ tức thị gì vào toán học? (ảnh 19)" width="490">
*
vết ^ tức thị gì vào toán học? (ảnh 20)" width="487">
*
vệt ^ tức thị gì trong toán học? (ảnh 21)" width="484">
*
vệt ^ tức thị gì vào toán học? (ảnh 22)" width="485">
*
vết ^ tức thị gì trong toán học? (ảnh 23)" width="485">

6. Ký kết hiệu kết hợp

*
vết ^ nghĩa là gì trong toán học? (ảnh 24)" width="483">

7.

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " According Là Gì, Cách Dùng According To Trong Tiếng Anh

Đặt ký kết hiệu lý thuyết

*
vệt ^ nghĩa là gì trong toán học? (ảnh 25)" width="485">
*
vệt ^ tức là gì vào toán học? (ảnh 26)" width="488">
*
lốt ^ tức là gì trong toán học? (ảnh 27)" width="487">
*
vết ^ tức thị gì trong toán học? (ảnh 28)" width="486">
*
vết ^ tức là gì vào toán học? (ảnh 29)" width="484">

8.Biểu tượng logic

*
dấu ^ tức thị gì vào toán học? (ảnh 30)" width="482">
*
vệt ^ tức thị gì vào toán học? (ảnh 31)" width="484">
*
lốt ^ tức thị gì trong toán học? (ảnh 32)" width="485">

9. Các ký hiệu giải tích và phân tích

*
lốt ^ nghĩa là gì trong toán học? (ảnh 33)" width="486">
*
dấu ^ nghĩa là gì vào toán học? (ảnh 34)" width="486">
*
dấu ^ tức thị gì trong toán học? (ảnh 35)" width="483">
*
lốt ^ tức thị gì trong toán học? (ảnh 36)" width="487">
*
lốt ^ tức là gì trong toán học? (ảnh 37)" width="485">