Các kim loại tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch kiềm và giải phóng khí hiđro:


Cho 9,2g một kim loại A phản ứng với khí clo dư tạo thành 23,4g muối. Hãy xác định kim loại A, biết rằng A có hóa trị I.

Bạn đang xem: Hoàn thành sơ đồ phản ứng


Hãy viết hai phương trình hóa học trong mỗi trường hợp sau đây :

– Kim loại tác dụng với oxi tạo thành oxit bazơ.

– Kim loại tác dụng với phi kim tạo thành muối.

– Kim loại tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và giải phóng khi hiđro.

– Kim loại tác dụng với udng dịch muối tạo thành muối mới và kim loại mới.


Cho 4,6 g một kim loại M (hoá trị I) phản ứng với khí clo tạo thành 11,7g muối. M là kim loại nào sau đây:


Hãy xem xét các cặp chất sau đây, cặp chất nào có phản ứng? Không có phản ứng?

a)Al và khí Cl2.

b)Al và HNO3đặc, nguội.

c)Fe và H2SO4đặc, nguội.

d)Fe và dung dịch Cu(NO3)2.

Viết các phương trình hóa học (nếu có)


Cho 22,4g Fe tác dụng vừa đủ với 200g dung dịch H2SO4loãng. Nồng độ % của dung dịch axít đã phản ứng là:


Cho 0,83g hỗn hợp gồm nhôm và sắt tác dụng với dung dịch H2SO4loãng dư. Sau phản ứng thu được 0,56 lít khí ở đktc.

a)Viết các phương trình hóa học.

b)Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.


Ngâm một lá sắt có khối lượng 2,5 gam trong 25 ml dung dịch CuSO415% có khối lượng riêng là 1,12 g/ml. Sau một thời gian phản ứng, người ta lấy lá sắt ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô thì cân nặng 2,58 gam.

a)Hãy viết phương trình hoá học.

b)Tính nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch sau phản ứng.


Dung dịch FeCl2có lẫn tạp chất là CuCl2có thể dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch FeCl2trên:


Có 3 lọ đựng 3 chất riêng biệt Mg, Al, Al2O3để nhận biết chất rắn trong từng lọ chỉ dùng 1 thuốc thử là:


Cho một lá Fe vào dung dịch CuSO4, sau một thời gian lấy lá sắt ra, khối lượng dung dịch thay đổi như thế nào?


Có 4 kim loại A, B, C, D đứng sau Mg trong dãy hoạt động hóa học. Biết rằng:

– A và B tác dụng với dung dịch HCl giải phóng hiđro.

– C và D không phản ứng với dung dịch HCl.

– B tác dụng với dung dịch muối A và giải phóng A.

– D tác dụng với dung dịch muối C và giải phóng C.

Xem thêm: Trường Thpt Chuyên Hà Tĩnh, Trường Trung Học Phổ Thông Chuyên Hà Tĩnh

Hãy xác định thứ tự sắp xếp nào sau đây là đúng (theo chiều hoạt động hóa học giảm dần).

a)B, D, C, A

b)D, A, B, C

c)B, A, D, C

d)A, B, C, D

e)C, B, D, A


Nhúng một lá sắt vào dung dịch đồng sunfat sau một thời gian lấy lá sắt ra khỏi dung dịch cân lại thấy nặng hơn ban đầu 0,2g. Khối lượng đồng bám vào lá sắt là:


*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam