*

*

Lý thuyết Hóa 9 Bài 21. Sự ăn mòn kim loại và sự bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

*

I. SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI LÀ GÌ?

Sự phá hủy kim loại, hợp kim do tác dụng hóa học trong môi trường được gọi là sự ăn mòn kim loại.

Bạn đang xem: Hóa 9 bài 21 lý thuyết

II.

Xem thêm: Nguồn Gốc Chữ Quốc Ngữ Xuất Hiện Khi Nào ? Chữ Quốc Ngữ Ra Đời Lúc Nào

NHỮNG YẾU TỐ NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI?

a) Ảnh hưởng của các chất trong môi trường: Sự ăn mòn kim loại xảy ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào thành phần của môi trường mà nó tiếp xúc. Thí dụ: trong nước biển sắt, thép bị ăn mòn nhanh hơn so với trong không khí.

b) Ảnh hưởng của nhiệt độ: nhiệt độ càng cao sự ăn mòn kim loại xảy ra càng nhanh.