*

*

Lý thuyết Hóa 9 bài bác 21. Sự nạp năng lượng mòn sắt kẽm kim loại và sự đảm bảo kim loại không xẩy ra ăn mòn

*

I. SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI LÀ GÌ?

Sự hủy hoại kim loại, hợp kim do tính năng hóa học tập trong môi trường được gọi là việc ăn mòn kim loại.

Bạn đang xem: Hóa 9 bài 21 lý thuyết

II.

Xem thêm: Nguồn Gốc Chữ Quốc Ngữ Xuất Hiện Khi Nào ? Chữ Quốc Ngữ Ra Đời Lúc Nào

NHỮNG YẾU TỐ NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI?

a) Ảnh hưởng của các chất trong môi trường: Sự làm mòn kim loại xảy ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào yếu tố của môi trường mà nó tiếp xúc. Thí dụ: vào nước biển lớn sắt, thép bị ăn mòn nhanh rộng so cùng với trong không khí.

b) Ảnh hưởng trọn của nhiệt độ độ: nhiệt độ càng tốt sự bào mòn kim loại xảy ra càng nhanh.