Nội dung bài học cung ứng cho các em định nghĩa về một sốvật liệu polimer:Chất dẻo,cao su,tơ,vật liệuCompozitvàkeo dán. Trải qua tiết học những em sẽ núm chắc thêm cácthành phầncấu sản xuất cũng nhưtính chất,ứng dụngcủa chúng.

Bạn đang xem: Hóa 12 bài 14 lý thuyết


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1. Chất dẻo

1.2. Tơ

1.3. Cao su

1.4. Keo dán

2. Bài xích tập minh họa

2.1. Dạng 1: bài bác tập về bội nghịch ứng trùng ngưng

2.2. Dạng 2: bài xích tập về làm phản ứng trùng hợp

2.3. Dạng 3: bài xích tập lưu giữ hóa cao su thiên nhiên

2.4. Dạng 4: việc về bội phản ứng Clo hóa PVC

3. Luyện tập

3.1. Bài tập từ luận

3.2. Bài xích tập trắc nghiệm

3.3. Trắc nghiệm Online

4. Kết luận


*


a. Khái niệm

- chất dẻo là những vật liệu Polime gồm tính dẻo

- vật liệu Compozit là vật tư hỗn phù hợp gồm ít nhất hai yếu tắc phân tán vào nhau cơ mà không tan vào nhau. Thành phần gồm chất nền (polime và hóa học phụ gia (chất độn, hóa học màu,...)

b. Một trong những Polime dùng làm chất dẻo

Polietilen (PE)

- cách thức tổng hợp:trùng phù hợp CH2=CH2

- Tính chất:mềm dẻo, tonc>110oC, tương đối trơ

- Ứng dụng:làm màng mỏng, bình chứa, túi đựng

Poli(vinyl clorua)(PVC)

- phương pháp tổng hợp:trùng hợp CH2=CHCl

- Tính chất:chất vô định hình, bí quyết điện tốt, bền với axit

- Ứng dụng:làm vật liệu điện, ống dẫn nước, vải bịt mưa, domain authority giả

Poli(metyl metacrylat) (PMM)

- phương pháp tổng hợp:trùng vừa lòng CH2=C(CH3)COOCH3

- Tính chất:trong suốt, cho ánh nắng truyền qua tốt

- Ứng dụng:chế tạo thủy tinh trong plexiglas

Poli(phenol-fomanđehit) PPF

Nhựa novolac(mạch không phân nhánh)

- phương pháp tổng hợp:đun nóng tất cả hổn hợp fomanđehit và phenol mang dư với xt axit

- Tính chất:Rắn, dễ nóng chảy, dễ tan trong một số trong những dm hữu cơ

- Ứng dụng:sản xuất sơn, vecni, …

Nhựa rezol(mạch không phân nhánh có một trong những nhóm -CH2OH còn từ do ở vị trí số 2 hoặc 4)

- phương pháp tổng hợp:đun nóng tất cả hổn hợp phenol và fomanđehit theo tỉ lệ mol 1:1,2 cùng với xúc tác kiềm

- Tính chất:rắn, dễ nóng chảy, dễ dàng tan trong một số trong những dm hữu cơ

- Ứng dụng:sản xuất sơn, keo với nhựa rezit

Nhựa rezit(cấu trúc mạng ko gian)

- phương pháp tổng hợp:đun nóng nhựa rezol ở 150oC

- Tính chất:không rét chảy, ko tan trong vô số nhiều dm hữu cơ

- Ứng dụng:chế tạo ra vỏ máy, những dụng cụ cách điện, …


1.2. Tơ


a. Khái niệm

Tơ là vật tư polime hình gai dài cùng mảnh với độ bền nhất định.

b. Phân loại

- Tơ thiên nhiên: bông, len, tơ tằm

- Tơ hóa học:

Tơ tổng vừa lòng (tơ poliamit, vinylic)Tơ nhân tạo (tơ visco, tơ xenlulozơ axetat)

c. Một số trong những loại tơ tổng vừa lòng thường gặp

Tơ nilon-6,6

- cách thức tổng hợp:trùng ngưng hexametylenđiamin cùng axit ađipic

- Tính chất:dai, mềm mại óng mượt, không nhiều thấm nước, yếu bền nhiệt độ axit với kiềm

- Ứng dụng:dệt vải vóc may mặc, vải vóc lót săm lốp xe, bện là dây cáp, dây dù, đan lưới

Tơ lapsan

- phương thức tổng hợp:tổng phù hợp từ axit terephtalic với etylen glicol

- Tính chất:bền về phương diện cơ học, bền với nhiệt, axit, kiềm

- Ứng dụng:dệt vải vóc may mặc

Tơ nitron (olon)

- phương pháp tổng hợp:trùng hòa hợp từ vinyl xianua

- Tính chất:dai, bền cùng với nhiệt, giữ nhiệt tốt

- Ứng dụng:dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi đan áo rét

Tơ clorin

- cách thức tổng hợp:clo hóa PVC

- Tính chất:bền vững vàng về mặt hóa học và đặc trưng không cháy

- Ứng dụng:chế tạo thành vải quấn và áo xống bảo hiểm


1.3. Cao su


a. Khái niệm

- cao su đặc là vật tư polime tất cả tính lũ hồi.

- có hai các loại cao su: cao su thiên nhiên và cao su thiên nhiên tổng hợp

Cao su thiên nhiên

- Cấu trúc: Thuộc loại polime thiên nhiên

- mắt xích cơ sở: isopren có thông số kỹ thuật cis

Tính hóa học và ứng dụng

- đặc điểm vật lí: đàn hồi, ko dẫn nhiệt, điện, không thấm nước, khí, ko tan vào nước, etanol

- đặc thù hóa học: rất có thể tham gia phản ứng ứng cộng dặc biệt công dụng với S tạo cao su đặc lưu hóa

- cao su lưu hóa gồm tính bầy hồi, chịu đựng nhiệt, thọ mòn, nặng nề tan trong dm hơn cao su không lưu hóa

- Tạo mong nối -S-S- giữa các mạch phân tử cao su tạo mạng không gian

c. Cao su đặc tổng hợp

Vật liệu polime tương tự cao su thiên nhiên thiên nhiên, thường xuyên được pha trộn từ những ankađien bằng pư trùng hợp

​- cao su đặc buna: Trùng hòa hợp buta-1,3-đien với xt mãng cầu → cao su thiên nhiên buna. Cao su đặc buna tất cả tính lũ hồi và chất lượng độ bền kém cao su đặc thiên nhiên.

- cao su đặc buna-S: đồng trùng vừa lòng buta-1,3-đien cùng với stiren

- cao su đặc buna-N: đồng trùng hợp buta-1,3-đien cùng với nitrinacrilo

- cao su thiên nhiên isopren trùng thích hợp isopren

- cao su đặc cloropren và floroprenbền cùng với dầu mỡ bụng hơn cao su thiên nhiên thiên nhiên.


1.4. Keo dán giấy dán


a. Khái niệm

Vật liệu có tác dụng kết dính hai mảnh vật tư giống nhau hoặc khác biệt mà ko làm phát triển thành đổi bản chất các vật tư được kết dính.

b. Phân loại

- Theo thực chất hóa học

​Keo dán hữu cơKeo dán vô cơ

​- theo mô hình keo

​Keo lỏngKeo nhựa dẻoKeo bạng bột hay phiên bản mỏng

c. Một số loại keo dán giấy dán tổng hợp thông dụng

Keo epoxiKeo ure-fomanđehit

d. Một số các loại keo dán trường đoản cú nhiên

Nhựa vá xămKeo hồ tinh bột

2. Bài xích tập minh họa


2.1. Dạng 1: bài tập về phản ứng trùng ngưng chế tạo ra polime


Bài 1: Đem trùng ngưng x kg axit ε-aminocaproic chiếm được y kg polime với 12,15 kg H2O với năng suất phản ứng 90%. Quý hiếm của x, y lần lượt là:

Hướng dẫn giải

nH2N–(CH2)5–COOH → <-NH–(CH2)5–CO->n+ nH2O

nH2O= 0,675 kmol ⇒ naxit= 0,675 kmol

Vì H = 90% ⇒ naxit thực tế= (0,675.100) : 90= 0,75 kmol

⇒ x = 0,75.131 = 98,25 kg.

Áp dụng định luật pháp BTKL, ta có:

y = 0,9.x - mH2O= 98,25.0,9 – 12,15

⇒ y = 76,275 kg

Bài 2: Khi trùng dừng 7,5 gam axit amino axetic với công suất 80%, không tính amino axit còn dư, thu được m gam polime và 1,44 gam H2O. Quý hiếm của m là?

Hướng dẫn giải

nNH2CH2COOH→ (−NH−CH2−CO−)n+ nH2O

mNH2CH2COOH(pư)= 0,8.7,5 = 6(g)

mpolime=mNH2CH2COOH(pư)− mH2O= 6−1,44 =1,56g


2.2. Dạng 2: bài tập về phản nghịch ứng trùng hợp


Bài 1:Một polime X được xác định có phân tử khối là 39026,5 đvC với hệ số trùng phù hợp để tạo cho polime này là 625. Polime X là?

Hướng dẫn giải

Polime tất cả Mmắt xích= (frac39062,5625)= 62,5 ⇒ dấu hiệu của yếu tắc clo.

Gọi phương pháp X là CxHyCl ⇒ 12x + y = 27

⇒ X gồm công thức là C2H3Cl ⇔ CH2=CHCl

Bài 2:Tiến hành trùng hợp 1 mol etylen ở đk thích hợp, đem thành phầm sau trùng hợp tác dụng với dung dịch Brom dư thì bao gồm 36 gam Br2phản ứng. Công suất phản ứng trùng thích hợp và cân nặng PE nhận được là:

Hướng dẫn giải

nBr2= netylen dư= 0,225 mol

⇒ H% = 1 – 0,225 = 77,5%

⇒ mPE= metylen bội phản ứng trùng hợp= 21,7 g


2.3. Dạng 3: bài bác tập lưu hóa cao su thiên nhiên


Bài 1:Cao su lưu giữ hóa bao gồm chứa 2,047% lưu huỳnh về khối lượng. Khoảng chừng bao nhiêu đôi mắt xích isopren có một mong nối đisunfua -S-S-, đưa thiết rằng S đã thay thế sửa chữa cho H ở ước metylen vào mạch cao su?

Hướng dẫn giải

Ta tất cả công thức của cao su đặc isopren (C5H8)n.

(C5H8)n+ 2S → C5nH8n−2S2.

1 mol (C5H8)n⇒ mS= 64.

Khối lượng cao su = 68n + 62.

%S = (frac6468n + 62) = 0,02 ⇒ n = 46.

Bài 2:Một loại cao su thiên nhiên đã làm được lưu hóa gồm chứa 2,05% sulfur về khối lượng. Hỏi cứ bao nhiêu mắt xích isopren gồm một ước nối đisunfua -S-S- mang thiết rằng S đã thay thế sửa chữa nguyên tử H ở nhóm metylen vào mạch cao su?

Hướng dẫn giải

Gọi x là số đôi mắt xích isopren có 1 cầu nối đi sunfua

Vì S đã thay thế sửa chữa nguyên tử H ở nhóm metylen vào mạch cao su thiên nhiên và % S là 2,05 nên:

%S = (frac32.212.5n + 8n - 2 + 32.2) = 2,05% ⇒ x = 45


2.4. Dạng 4: bài toán về phản nghịch ứng Clo hóa PVC


Bài 1: Khi clo hóa PVC thu được một loại tơ clorin đựng 60,17% clo về khối lượng, mức độ vừa phải 1 phân tử clo bội phản ứng cùng với k mắt xích vào mạch PVC. Quý hiếm của k là

Hướng dẫn giải

Ta có phản ứng:

C2kH3kClk+ Cl2→ C2kH3k–1Clk+1+ HCl

⇒ %mCl/tơ= (frac35,5.(k + 1)24k + 3k - 1 + 35,5.(k + 1))= 0,6017

⇒ k = 7

Bài 2:Khi clo hóa PVC ta nhận được một các loại tơ clorin X. Biết vừa đủ một phân tử clo tính năng với 4 mắt xích PVC. Tính % cân nặng clo vào tơ clorin X?

Hướng dẫn giải

C2kH3kClk+ Cl2→ C2kH3k–1Clk+1+ HCl

Với k = 4: (C2H3Cl)4+ Cl2→ C8H11Cl5+ HCl

%Cl =(frac35,5.512.8 + 11 + 35,5.5.100\% = 62,39\% )


3. Luyện tập


3.1. Bài tập tự luận


Câu 1: cho những loại vật liệu polime sau: tơ nilon -6,6; tơ axetat; tơ visco; tơ olon; tơ lapsan; tơ tằm; bông; nhưạ novolac; keo dán giấy ure -fomanđehit. Tổng số loại vật liệu polime có chứa N trong nhân tố phân tử là?

Câu 2:Cho các câu sau:

(1) PVC là chất vô định hình.

(2) Keo hồ tinh bột được sinh sản ra bằng cách hòa rã tinh bột vào nước.

(3) Poli (metyl metacrylat ) bao gồm đặc tính vào suốt, cho tia nắng truyền qua.

(4) Tơ lapsan được tạo ra do phương thức trùng hợp.

(5) vật liệu compozit gồm độ bền, độ nhịu nhiệt giỏi hơn polime thành phần.

(6) cao su thiên nhiên thiên nhiên không dẫn điện, hoàn toàn có thể tan trong xăng, benzen và có tính dẻo.

(7) Tơ nitron bền cùng giữ nhiệt giỏi nên hay được dùng làm dệt vải vóc may áo ấm.

Số đánh giá và nhận định trên Đúng tốt Sai?

Câu 3: Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là tơ nào trong 4 nhiều loại tơ sau:to tằm,tơ capron,tơ nilon-6,6,tơ visco

Câu 4: Trùng thích hợp 1,50 tấn etilen nhận được m tấn polietilen (PE) với công suất phản ứng bởi 80%. Quý hiếm của m là:

Câu 5: Cứ 2,844 g cao su đặc Buna S phản bội ứng hết với 1,731g Br2trong CCl4.Tỉ lệ mắt xích buta-1,3-đien cùng Stiren vào loại cao su thiên nhiên đã cho là?


3.2. Bài tập trắc nghiệm


Câu 1:Polime X là chất rắn vào suốt, cố tài năng cho ánh sáng truyền qua tốt nên được dùng sản xuất thủy tinh hữu cơ plexiglas. Tên gọi của X là:

A. Poliacrilonitrin.

B. Poli (metyl metacrylat).

C. Polietilen.

D. Poli (vinyl clorua).

Câu 2:Polime nào sau đây được tổng hợp từ bội nghịch ứng trùng hợp?

A. Poly vinyl (vinyl clorua)

B. Polisaccarit

C. Poli (etylen terephtalat)

D. Nilon- 6,6

Câu 3: Poli(metyl metacrylat) cùng nilon-6 được sản xuất thành từ các monome tương xứng là

A. CH2CH-COOCH3và H2N-6-COOH.

B. CH2=C(CH3)-COOCH3và H2N-6-COOH.

C. CH2=C(CH3)-COOCH3và H2N-5-COOH.

D. CH3-COO-CH=CH2và H2N-5-COOH.

Câu 4: Trùng đúng theo hiđrocacbon nào dưới đây tạo ra polime dùng làm sản xuất cao su buna ?

A. 2-metylbuta-l,3-đien

B. Penta-l,3-đien

C. But-2-en

D. Buta-l,3-đien

Câu 5:Cao su Buna-S được điều chế bằng phương pháp đồng trùng hợp

A. Butađien-1,3 với stiren.

B. Butađien-1,3 và lưu huỳnh.

C. Buten-2 với stiren.

D. Butađien-1,3 với nitriri.

Xem thêm: Top 19 Pt Điện Li Ch3Cooh Trong Dung, Viết Phương Trình Điện Li Của Ch3Cooh


3.3.Trắc nghiệm Online


Các em hãy luyện tập bài trắc nghiệm vật tư PolimeHóa học 12 sau để nắm vững thêm kiến thức và kỹ năng bài học.

Trắc Nghiệm


4. Kết luận


Ở bài học này những em sẽ tò mò được một số trong những điều thú vui từ vật tư Polime trong cuộc sống thường ngày hàng ngày, từ kia biết được cấu trúc cũng như áp dụng của chúng:

Khái niệm về một trong những vật liệu polimer, chất dẻo, cao su, tơ vật liệu compoxit với keo dán.Biết được thành phần cấu tạo cũng như tính chất và áp dụng của chúng.
bài viết liên quan