Ancol là đông đảo hợp hóa học hữu cơ vào phân tử tất cả nhóm hiđroxyl -OH liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon no(1).

Bạn đang xem: Hóa 11 ancol

2. Phân loại

a) Ancol no, đối kháng chức, mạch hở

Phân tử có một đội -OH liên kết với cội ankyl: 

*

b) Ancol không no, đối chọi chức, mạch hở

Phân tử có một đội nhóm -OH link với nguyên tử cacbon no của gốc hiđrocacbon ko no.

c) Ancol thơm, đơn chức

Phân tử tất cả nhóm -OH links với nguyên tử cacbon no nằm trong mạch nhánh của vòng benzen.

d) Ancol vòng no, đối chọi chức

Phân tử có một đội -OH liên kết với nguyên tử cacbon no thuộc cội hiđrocacbon vòng no.

e) Ancol đa chức

Phân tử có hai hay nhiều nhóm -OH ancol.

II. ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP

1. Đồng phân

Các ancol no, mạch hở, 1-1 chức gồm đồng phân mạch cacbon cùng đồng phân vị trí nhóm chức -OH (trong mạch cacbon)

2. Danh pháp

a) thương hiệu thông thường

Ancol + tên nơi bắt đầu ankyl + ic

b) Tên gắng thế

Tên hiđrocacbon tương ứng với mạch bao gồm + số chỉ địa chỉ nhóm OH + ol

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

Các ancol là chất lỏng hoặc hóa học rắn ở đk thường. ánh nắng mặt trời sôi, trọng lượng riêng của các ancol tăng theo hướng tăng của phân tử khối ; trái lại độ tung trong nước của bọn chúng lại giảm khi phân tử khối tăng

Các ancol có ánh nắng mặt trời sôi cao hơn những hiđrocacbon tất cả cùng phân tử khối hoặc đồng phân ete của nó là vì giữa những phân tử ancol có liên kết hiđro(1).

IV. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

1. Phản nghịch ứng cầm cố H của group OH

a) đặc thù chung của ancol

* công dụng với kim loại kiềm

Natri bội nghịch ứng cùng với etanol giải phóng khí hiđro.

Xem thêm: Diễn Biến Nào Dưới Đây Không Có Trong Pha Sáng Của Quá Trình Quang Hợp ?

*

b) đặc thù đặc trưng của glixerol

Thí nghiệm:

Cho vào hai ống nghiệm, từng ống 3 - 4 giọt dung dịch CuSO4 2% và 2 - 3 ml hỗn hợp NaOH 10%, rung lắc nhẹ. Trong cả hai ống nghiệm đều sở hữu kết tủa xanh của Cu(OH)2:

*

Tiếp tục nhỏ tuổi vào ống đầu tiên 3 - 4 giọt etanol, vào ống sản phẩm hai 3 - 4 giọt glixerol. Lắc nhẹ cả nhì ống nghiệm. Vào ống (1): kết tủa ko tan. Vào ống (2): kết tủa tan tạo thành dung dịch màu xanh lá cây lam của muối hạt đổng(II) glixerat.