Axit nitric có tính thoái hóa mạnh, hoàn toàn có thể oxi hóa được phần nhiều các kim loại như Cu, Ag,… (trừ Au, Pt). Lúc đó kim loại bị oxi hóa đến mức oxi hóa tối đa và tạo nên muối nitrat.

Xem video hướng dẫn bỏ ra tiết


a. Kim loại chức năng với HNO3 đặc

Khi những kim loại tác dụng với dung dịch HNO3 đặc thì sản phẩm khử tạo ra thành là NO2. -Ví dụ: Mg + 4HNO3(đặc)