Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt hễ trải nghiệm, phía nghiệpHoạt hễ trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
*


3 hóa học là oxit nhưng mà em biết là :

+ Oxit sắt từ: Fe3O4+ sulfur đioxit: SO2+ Điphotpho pentaoxit: P2O5

........

Bạn đang xem: Hãy kể tên ba chất là oxit mà em biết


*


3 hóa học là oxit nhưng em biết là :

+ Oxit fe từ: Fe3O4+ sulfur đioxit: SO2+ Điphotpho pentaoxit: P2O5

........


bài 1 cho các chất sau: ZnO, Al(OH)3, HCl, SO3, Na2SO4, FeCl3, NaOH, H2SO4, Fe2O3, AgNO3.a)Hãy cho thấy chất nào là oxit, axit, bazo, muối.b)Gọi tên những chất trên.

Cho dãy các chất sau: NO, Na2CO3, K2O, MgO, CO2, SO3, CuO, FeCl2, Fe3O4, P2O5, Mn2O7, SiO2, Fe2O3.

a) các chất là oxit?

b) những chất là oxit axit? call tên các oxit axit đó?

c) các chất là oxit bazo? gọi tên những oxit bazo đó?


Cho những chất sau:N2O3,KClO3, ZnCl2, FeO, ZnO, H2SO3, SO2, NaOHa) cho biết thêm chất làm sao là oxit?b) Phân loại và call tên những oxit ở câu hỏi a.


cho những chất sau: CaO , CuO, CO2 , CaCl2 , K2O, HCl, HNO3 MgO, NO2, SO3, Na2O, H2O,H3PO4, P2O5, NaCl

a. Trong những chất trên, hóa học nào là oxit?

b. Trong các oxit sống câu a, chất nào là oxit axit, chất nào là oxit bazo?

c. Đọc tên các oxit đó.


heo tư liệu sách giáo khoa lớp 8: tên của oxit : Tên nguyên tố + oxit . Ví dụ :

NO thì hotline là nitơ oxit

CO2 thì hotline là cacbon dioxit

SO3 thì hotline là diêm sinh trioxit

Vậy,

NO3 sao không điện thoại tư vấn là nitơ trioxit mà call là Nitrat

CO3 sao không gọi là cacbon trioxit mà hotline là Cacbonat

SO4 sao không call là lưu hoàng tetraoxit mà điện thoại tư vấn là Sunfat


Bài 3 (SGK trang 91): 

a) Hãy viết công thức hóa học tập của hai oxit axit cùng hai oxit bazo.

b) thừa nhận xét về các thành phần trong cách làm của các oxit đó.

Xem thêm: How To Get Out Of A Bad Mood: 10 Ways To Overcome A Bad Mood Fast

c) Chỉ ra bí quyết gọi tên từng oxit đó.


cho các hợp chất sau: NO2, N2O3a) hóa học nào thuộc một số loại oxit bazo? hóa học nào thuộc loại oxit axit?b) Chỉ ra bí quyết gọi tên của từng axit đó

cho các chất sau :

SO2, CaCO3, P2O5, Fe2O3, BaO, SiO2, FeO, MgO, H3PO4, CO2, K2O

Cho biết hóa học nào là oxit axịt, chất nào là chất nào là oxit bazơ

giúp em vs ạ em yêu cầu gấp lắm em cỏm ơn trc


Lớp học tập trực tuyến đường

đồ vật lí- Cô Minh Anh Sinh học 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học tập 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Lớp học tập trực tuyến

đồ lí- Cô Minh Anh Sinh học 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học tập 8- Cô My Toán 8- Cô Linh