Tìm giá trị nhỏ tuổi nhất cùng giá trị lớn nhất của hàm số (y = dfracmathop m s olimits minx + 2cos x + 32 + cos x)


Bước 1: biến hóa hàm số về dạng $a.sin x+b.cos x=c$

Bước 2: Sử dụng đk có nghiệm của chính nó suy ra GTLN, GTNN của hàm số:

$a^2+b^2ge c^2$


Bước 1:

Ta tất cả (cos x + 2 > 0,forall x in ,R) .

Bạn đang xem: Hàm số y=8-2cosx có giá trị lớn nhất là

(y = dfracmathop m s olimits minx + 2cos x + 32 + cos x) ( Leftrightarrow mathop m s olimits minx + 2cos x + 3 = 2y + ycos x) ( Leftrightarrow mathop m s olimits minx + left( 2 - y ight)cos x = 2y-3,left( * ight))

Bước 2:

Ta có đk có nghiệm của phương trình (left( * ight)) là:

(1^2 + left( 2 - y ight)^2 ge left( 2y-3 ight)^2) ( Leftrightarrow 4y^2 - 12y + 9 - y^2 + 4y - 4 - 1 le 0) ( Leftrightarrow 3y^2 - 8y + 4 le 0) ( Leftrightarrow dfrac23 le y le 2)


Đáp án nên chọn là: b


*


Ta rất có thể sử dụng SHIFT SOLVE: (dfracmathop m s olimits minx + 2cos x + 32 + cos x = 2) thì phương trình tất cả nghiệm.

Do $2$ là số lớn nhất trong những phương án A;B;C;D bắt buộc ta không yêu cầu thử trường hòa hợp $max = dfrac32$.

Lúc này chỉ từ A với B. Test với (min y = - dfrac23) thì không có nghiệm.

Từ đây chọn B.


...

Bài tập bao gồm liên quan


Bài tập ôn tập chương 1 Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Tập khẳng định của hàm số (y = dfrac12cos x - 1) là:


Tập khẳng định của hàm số (y = dfraccot xsin x - 1) là:


Tập hợp (mathbbRackslash left k in mathbbZ ight. ight\) không phải là tập xác minh của hàm số nào?


Tập xác định của hàm số (y = sqrt 1 - cos 2017x ) là


Hàm số như thế nào sau đây là hàm số chẵn?


Cho nhị hàm số $fleft( x ight) = dfrac1x - 3 + 3sin ^2x$ với $gleft( x ight) = sin sqrt 1 - x $. Tóm lại nào dưới đây đúng về tính chẵn lẻ của nhì hàm số này?


Xác định tất cả các quý giá của thông số $m$ nhằm hàm số (y = fleft( x ight) = 3msin 4x +cos 2x) là hàm chẵn.


Xét hàm số (y = sin ,x) bên trên đoạn (left< - pi ;,0 ight>.) xác minh nào sau đây là đúng?


Chọn câu đúng?


Tìm giá trị mập nhất, giá bán trị nhỏ dại nhất của hàm số: (y = 2017cos left( 8x + dfrac10pi 2017 ight) + 2016.)


Tìm giá bán trị phệ nhất, giá bán trị nhỏ tuổi nhất của hàm số: (y = 2cos ^2x - 2sqrt 3 sin mxcos x + 1)


Tìm giá trị nhỏ dại nhất cùng giá trị lớn nhất của hàm số (y = dfracmathop m s olimits minx + 2cos x + 32 + cos x)


Hình nào tiếp sau đây biểu diễn đồ gia dụng thị hàm số (y = f(x) = 2sin 2x?)


Cho thứ thị hàm số (y = sin x) như hình vẽ:


*

Hình nào sau đấy là đồ thị hàm số (y = sin left| x ight|?)


Hình làm sao sau đó là đồ thị hàm số (y = left| sin x ight|?)


Số địa điểm biểu diễn các nghiệm của phương trình (sin left( 2x + dfracpi 3 ight) = dfrac12) trên phố tròn lượng giác là?


Với đa số giá trị nào của (x) thì giá chỉ trị của các hàm số (y = sin 3x) cùng (y = sin x) bằng nhau?


Gọi (x_0) là nghiệm dương nhỏ dại nhất của phương trình (dfrac2cos 2x1 - sin 2x = 0). Mệnh đề như thế nào sau đây là đúng?


Hỏi trên đoạn (left< - 2017;2017 ight>), phương trình (left( sin x + 1 ight)left( sin x - sqrt 2 ight) = 0) có toàn bộ bao nhiêu nghiệm?


Tính tổng (T) các nghiệm của phương trình (sin 2x - cos x = 0) trên (left< 0;2pi ight>.)


Giải phương trình (cot left( 3x - 1 ight) = - sqrt 3 .)


Gọi (S) là tập hợp toàn bộ các quý giá nguyên của thông số (m) nhằm phương trình (cos left( 2x - dfracpi 3 ight) - m = 2) gồm nghiệm. Tính tổng (T) của các thành phần trong (S.)


Tìm cực hiếm thực của tham số (m) để phương trình (left( m - 2 ight)sin 2x = m + 1) dấn (x = dfracpi 12) có tác dụng nghiệm.


Tìm tất cả các quý hiếm của tham số (m) để phương trình (left( m - 2 ight)sin 2x = m + 1) vô nghiệm.


Tìm nghiệm dương bé dại nhất (x_0) của (3sin 3x - sqrt 3 cos 9x = 1 + 4sin ^33x.)


Số nghiệm của phương trình (sin 5x + sqrt 3 cos 5x = 2sin 7x) trên khoảng tầm (left( 0;dfracpi 2 ight)) là?


Tìm toàn bộ các quý giá thực của tham số (m) nhằm phương trình (cos x + sin x = sqrt 2 left( m^2 + 1 ight)) vô nghiệm.


Có bao nhiêu giá trị nguyên của thông số (m) trực thuộc đoạn (left< - 2018;2018 ight>) nhằm phương trình (left( m + 1 ight)sin ^2x - sin 2x + cos 2x = 0) có nghiệm.


Tính tổng (T) tất cả các nghiệm của phương trình (2sin ^2dfracx4 - 3cos dfracx4 = 0) bên trên đoạn (left< 0;8pi ight>.)


Tìm toàn bộ các cực hiếm thực của thông số (m) nhằm phương trình $ an x + mcot x = 8$ tất cả nghiệm.


Tìm toàn bộ các cực hiếm thực của tham số (m) để phương trình (2cos ^23x + left( 3 - 2m ight)cos 3x + m - 2 = 0) tất cả đúng (3) nghiệm thuộc khoảng tầm (left( - dfracpi 6;dfracpi 3 ight).)


Giải phương trình (sin ^2x - left( sqrt 3 + 1 ight)sin xcos x + sqrt 3 cos ^2x = 0.)


Số địa chỉ biểu diễn những nghiệm phương trình (sin ^2x - 4sin xcos x + 4cos ^2x = 5) trên tuyến đường tròn lượng giác là?


Có từng nào giá trị nguyên của tham số (m) thuộc đoạn (left< - 10;10 ight>) nhằm phương trình (11sin ^2x + left( m - 2 ight)sin 2x + 3cos ^2x = 2) bao gồm nghiệm?


Tìm toàn bộ các quý giá của thông số (m) để phương trình (2sin ^2x + msin 2x = 2m) vô nghiệm.


Giải phương trình $sin xcos x + 2left( sin x + cos x ight) = 2$.

Xem thêm: ️ Bộ Đề Thi Cuối Kì 1 Toán 9 Có Đáp Án Lớp 9 Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết


Từ phương trình (left( 1 + sqrt 3 ight)left( cos x + sin x ight) - 2sin xcos x - sqrt 3 - 1 = 0), ví như ta để (t = cos x + sin x) thì giá trị của (t) nhận thấy là:


Cho (x) thỏa mãn (2sin 2x - 3sqrt 6 left| sin x + cos x ight| + 8 = 0). Tính (sin 2x.)


Có bao nhiêu giá trị nguyên của thông số (m) nhằm phương trình $sin xcos x - sin x - cos x + m = 0$ tất cả nghiệm?


Gọi (M,m) theo thứ tự GTLN, GTNN của hàm số (y = 2sin ^3x + cos ^3x). Cực hiếm biểu thức (T = M^2 + m^2) là:


Trong các phương trình sau phương trình nào bao gồm nghiệm?


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vì Bộ tin tức và Truyền thông.