usogorsk.com reviews đến những em học viên lớp 9 nội dung bài viết Vị trí tương đối của hai tuyến đường tròn, nhằm giúp những em học xuất sắc chương trình Toán 9.

*Bạn đang xem: Hai đường tròn tiếp xúc ngoài

*

*

*

*

*

*

*

*

Nội dung nội dung bài viết Vị trí tương đối của hai đường tròn:A TÓM TẮT LÝ THUYẾT hai đường tròn rõ ràng không thể có quá hai điểm chung, cũng chính vì qua bố điểm thẳng sản phẩm không thể gồm một mặt đường tròn, còn qua tía điểm ko thẳng sản phẩm chỉ tất cả một mặt đường tròn duy nhất. Như vậy, hai đường tròn khác nhau chỉ tất cả thể: có hai điểm chung. Tất cả một điểm phổ biến duy nhất. Không tồn tại điểm chung. 4! hai đường tròn nếu có khá nhiều hơn hai điểm chung thì bọn chúng trùng nhau. 1 nhị ĐƯỜNG TRÒN CÓ nhị ĐIỂM chung Cho hai tuyến phố tròn (O;R) và (O 0 ; r) với R > r và d = OO0. Trường đúng theo này gọi là hai đường tròn cắt nhau, mỗi điểm tầm thường gọi là một trong giao điểm. O 0 O A r R d thực hiện bất đẳng thức tam giác vào 4AOO0 ta gồm OA −O 0A r cùng d = OO0. Trường đúng theo này điện thoại tư vấn là hai đường tròn tiếp xúc nhau với điểm chung duy độc nhất vô nhị được gọi là tiếp điểm. Ta gồm hai tài năng tiếp xúc: xúc tiếp ngoài: d = R + r. O 0 O A d r R tiếp xúc trong: d = R − r. O 0 O A d 4! dấn xét: hai đường tròn tiếp xúc không tính với nhau có cha tiếp đường chung. O 0 O A M d O 0 O A d hai đường tròn tiếp xúc trong cùng với nhau có một tiếp con đường chung. Hai tuyến phố tiếp xúc với nhau mà phải vẽ mặt đường phụ, ta hay vẽ thêm tiếp tuyến phổ biến của chúng. 3 hai ĐƯỜNG TRÒN KHÔNG CÓ ĐIỂM chung Cho hai tuyến phố tròn (O;R) với (O 0 ; r) cùng với R > r với d = OO0. Trường phù hợp này gọi là hai tuyến đường tròn ko giao nhau. Ta tất cả hai khả năng Ngoài nhau: d > R + r. O 0 O r d R vào nhau: d r với O 0B r − R. (3) tự đó, ta được |R − r|Xem thêm: Hình Học Không Gian Là Gì - ✅ Cách Học Hình Học Không Gian Tốt