Kim các loại đứng sau H trong hàng điện chất hóa học của sắt kẽm kim loại không chức năng được với H2SO4 loãng.

Ag thua cuộc H => không phản ứng
Bạn đang xem: H2so4 loãng không tác dụng với kim loại nào

*
*
*
*
*
*
*
*

Cho một trọng lượng mạt fe dư vào 500 ml dd HCl, sau phản ứng chiếm được 3,36 lít khí (đktc). Nồng độ mol của hỗn hợp HCl đã dùng là


Cho 16,25 gam kẽm vào 300 gam hỗn hợp HCl lấy dư, phản bội ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp A cùng khí H2. Trọng lượng dung dịch A là


Cho 10,5 gam hỗn hợp hai sắt kẽm kim loại Zn và Cu vào dung dịch H2SO4 loãng dư, fan ta nhận được 2,24 lít khí (đktc). Thành phần xác suất theo trọng lượng mỗi sắt kẽm kim loại trong lếu láo hợp lúc đầu là


Cho 44,78 gam tất cả hổn hợp A có KOH với Ba(OH)2 vào 400 gam dung dịch HCl 7,3% vừa đủ, bội nghịch ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Cô cạn hỗn hợp X nhận được 56,065 gam hỗn hợp muối. Nồng độ xác suất của BaCl2 trong hỗn hợp X là


Hòa tan trọn vẹn một hiđroxit của sắt kẽm kim loại R bằng dung dịch HCl 14,6% (vừa đủ), sau làm phản ứng nhận được dung dịch đựng muối clorua có nồng độ 17,03%. Phương pháp hiđroxit của sắt kẽm kim loại R là
Xem thêm: Công Thức Tính Thể Tích Hình Lập Phương Hay Nhất, Thể Tích Hình Lập Phương: Công Thức Và Ví Dụ

Hòa tan trọn vẹn 23,2 gam tất cả hổn hợp A bao gồm (FeO, CuO) cần dùng trọn vẹn 200 ml dung dịch H2SO4 1,5M thu được dung dịch X. Phần trăm khối lượng của mỗi hóa học trong tất cả hổn hợp A là


Lấy 200 ml dung dịch BaCl2 0,6M chức năng với 400 ml dung dịch H2SO4 0,5M thu được m gam kết tủa. Quý hiếm của m là