Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Giáo án lịch sử dân tộc 7 chuẩnPhần 1: Khái quát lịch sử hào hùng thế giới trung đạiPhần 2: lịch sử dân tộc Việt Nam từ trên đầu thế kỉ X đến giữa vậy kỉ XIXChương I: Buổi đầu hòa bình thời Ngô - Đinh - tiền Lê (Thế kỉ X)Chương II: Nước Đại Việt thời Lý (Thế kỉ XI-XII)Chương III: Nước Đại Việt thời trần (Thế kỉ XIII-XIV)Chương IV: Đại Việt thời Lê sơ (Thế kỉ XV - Đầu thay kỉ XVI)Chương V: Đại Việt ở những thế kỉ XVI-XVIIIChương VI: vn nửa đầu cầm kỉ XIX

Với mục tiêu giúp các Thầy / Cô huấn luyện môn lịch sử lớp 7 thuận lợi biên soạn Giáo án lịch sử vẻ vang 7, usogorsk.com biên soạn Bộ Giáo án lịch sử hào hùng 7 tiên tiến nhất theo chủng loại Giáo án môn kế hoạch Sử chuẩn chỉnh của bộ Giáo dục. Mong muốn tài liệu Giáo án lịch sử 7 này sẽ được Thầy/Cô đón nhận và đóng góp những chủ kiến quí báu.