+) áp dụng công thức (sin alpha = sin left( 180^0 - alpha ight)) với (alpha = A)

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có: (A + B + C = 180^0 ) (Rightarrow B + C = 180^0 - A)

Do đó: (sin A = sin left( 180^0 - A ight) = sin left( B + C ight))

Cách trình diễn khác:

(sin A = sin<180^0 - (B +C )>)

( = sin (B + C).)
Bạn đang xem: Giải toán hình lớp 10 trang 40

LG b

(cos A = -cos (B + C))

Phương pháp giải:

+) sử dụng công thức (cos alpha = -cos left( 180^0 - alpha ight)) với (alpha = A)

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có: (A + B + C = 180^0 ) (Rightarrow B + C = 180^0 - A)

Khi đó: (cos A = - cos left( 180^0 - A ight) ) (= - cos left( B + C ight))

Cách trình diễn khác:

(cos A = cos<180^0- (B +C )>)( = -cos (B + C).)

usogorsk.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
>> (Hot) Đã tất cả SGK lớp 10 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em chạm chán phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp usogorsk.com
Xem thêm: Giáo Án Ném Xa Bằng 2 Tay - Giáo Án Dạy Trẻ Ném Xa Bằng 2 Tay

Cảm ơn các bạn đã áp dụng usogorsk.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng ký để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép usogorsk.com nhờ cất hộ các thông báo đến chúng ta để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.