Đáp án và lí giải giải bài ôn tập chương 2 đại số 10. Giải bài 1,2,3,4,5,6,7,8,9 trang 50; Bài 10,11,12,13,14,15 trang 51 SGK Đại số 10: Ôn tập chương 2. (Gồm cả đáp án phần trắc nghiệm)

Xem lại kỹ năng và kiến thức và lí giải giải bài tập SGK Đại số 10 chương 2:

Hướng dẫn giải bài bác tập trang 50, 51 ôn tập chương 2 Đại 10.

Bạn đang xem: Giải toán đại 10

Bài 1.Phát biểu quy cầu về tập xác định của hàm số cho vị công thức. Từ kia hai hàm số

*
 có gì không giống nhau?

Giải: Tập xác minh của hàm sô mang đến bởi bí quyết y = f (x) là tập hợp những giá trị của x sao mang lại biểu thức f (x) bao gồm nghĩa.

Với quy mong đó,

Bài 2. Thế như thế nào là hàm số đồng biến, nghịch đổi thay trên khoảng chừng (a;b)?

Hàm số đồng thay đổi trên khoảng tầm (a;b)

⇔ ∀x1,x2 ∈ (a;b): x1 f(x2)

Bài 3 

Thế như thế nào là hàm số chẵn? cố gắng nào là hàm số lẻ?

Đáp án:

Cho hàm số y =f(x) tất cả tập khẳng định D.

Nếu: x ∈ D => -x ∈ D với f(- x)= f(x) thì f là hàm số chẵn bên trên D.

Nếu: x ∈ D => -x ∈ D và f(- x)= -f(x) thì f là hàm số lẻ bên trên D.

Bài 4. Chỉ ra khoảng tầm đồng biến, khoảng tầm nghịch đổi thay của hàm số y = ax + b, trong mỗi trường hợp a > 0 ; a Đồng vươn lên là trên (-∞;+∞) giả dụ a > 0;Nghịch biến chuyển trên (-∞;+∞) nếu như a

Bài 5. Chỉ ra khoảng tầm đồng biến, khoảng nghịch biến hóa y = ax2 + bx + c, trong mỗi trường đúng theo a > 0 ; a Quảng cáo


a > 0 hàm số nghịch vươn lên là trên (-∞; -b/2a). Cùng đồng đổi mới trên khoảng tầm (-b/2a; +∞)a

*
Trong đó ∆ = b2 – 4ac.

Bài 6. Xác định tọa độ của đỉnh, phương trình của trục đối xứng của parabol y = ax2 + bx + c

Tọa độ đỉnh (-b/2a; -∆/4a)

Trục đối xứng x = -b/2a

Bài 7 trang 50. Xác định tọa độ giao điểm của parabol y = ax2 + bx + c với trục tung. Tìm điều kiện để parabol này giảm trục hoành tại nhì điểm phân biệt, trên một điểm cùng viết tọa độ của những giao điểm trong những trường hợp đó.

Giải: Tọa độ giao điểm của (P): y = ax2 + bx + c với trục tung là (0;c)

Điều kiện để parabol (P) cắt trục hoành tại nhì điểm phân biệt là phương trình ax2 + bx + c = 0 có ∆ >0; giảm tại một điểm khi ∆ = 0;

*

Bài 8. Tìm tập xác minh các hàm số

*

Đáp án bài bác 8:

*

*


Quảng cáo


Bài 9 trang 50 Đại số 10. Xét chiều biến đổi thiên cùng vẽ đồ vật thị các hàm số.

Xem thêm: Dàn Ý Tuổi Trẻ Và Tương Lai Đất Nước (4 Mẫu Dàn Ý Và Mẫu Bài Làm Chi Tiết)

a) y=1/2x -1; b) y= 4 – 2x; c) y=√x2; d) y =| x +1 |

Đáp án bài bác 9:

*

*

Bài 10. Lập bảng thay đổi thiên và vẽ đồ dùng thị các hàm số

a) y = x2 – 2x – 1 b) y = -x2 + 3x + 2

Giải: a) y = x2 – 2x – 1; D = R

Đồ thị là (P) có đỉnh S(1; -2); trục đối xứng x = 1. Giảm Ox trên A(1+√2;0); B(1-√2;0)

Cắt Oy tại C(0;-1) (học sinh tự vẽ hình)

b) (học sinh từ giải)

Bài 11. Xác định a,b biết mặt đường thẳng y = ax + b đi qua hai điểm A(1;3), B(-1;5)

Đường thẳng d: y = ax + b

A(1;3 )∈ d ⇔ 3 = a + b

B(-1;5) ∈ d ⇔ 5 = -a + b

Giải hệ (1) và (2) ta được a = -1; b = 4

Bài 12 – ôn tập chương 2. Xác định a b c biết parabol y = ax2 + bx + c

a) Đi qua ba điểm a(0;-1), B(1;-1), C(-1;1);

b) bao gồm đỉnh I(1;4) và đi qua điểm D(3;0).

*

Phần bài bác tập trắc nghiệm chương 2 Đại 10:

Chọn lời giải đúng cho các phần bài tập sau