Xem cục bộ tài liệu Lớp 7: trên đây

Sách giải toán 7 bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ giúp đỡ bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 7 để giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận phải chăng và hòa hợp logic, hình thành tài năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống với vào những môn học tập khác:

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài bác 2 trang 9: Tính

*

Lời giải

*

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài xích 2 trang 9: tìm x, biết :

*

Lời giải


*

Bài 6 (trang 10 SGK Toán 7 Tập 1): Tính

*

Lời giải:

*


*

*

*

Bài 7 (trang 10 SGK Toán 7 Tập 1): Ta có thể viết số hữu tỉ
dưới các dạng sau đây

a) là tổng của hai số hữu tỉ âm. Lấy ví dụ

*
.