SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
thiết bị lý SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
hóa học SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Ngữ văn SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
lịch sử vẻ vang SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Địa lí SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
tiếng Anh SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Sinh học SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
giáo dục và đào tạo công dân SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
technology SÁCH GIÁO KHOA
*
Tin học tập SÁCH GIÁO KHOA


Bạn đang xem: Giải tài liệu dạy học toán 8

*
Tài liệu dạy dỗ - học tập Toán 8

Giải bài tập Tài liệu dạy dỗ - học Toán 8 - Để học tốt Tài liệu dạy dỗ - học tập Toán 8 - Tổng phù hợp lời giải cho các bài tập trong sách giáo khoa Tài liệu dạy dỗ - học tập Toán 8


CHƯƠNG 1: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP phân tách ĐA THỨC chủ thể 1 : Phép nhân đa thức – Hằng đẳng thức đáng nhớ 1. Nhân đối kháng thức với nhiều thức 2. Nhân đa thức với nhiều thức 3. đa số hằng đẳng thức kỷ niệm bài tập – chủ đề 1 : Phép nhân nhiều thức – Hằng đẳng thức lưu niệm rèn luyện - chủ đề 1 : Phép nhân nhiều thức – Hằng đẳng thức đáng... chủ thể 2 : Phân tích đa thức thành nhân tử 1. Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân t... 2. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương thức dùng hằng ... 3. Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách thức nhóm hạng tử 4. Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp phối hợp những ph... bài bác tập - chủ thể 2 : Phân tích đa thức thành nhân tử luyện tập - chủ đề 2 : Phân tích đa thức thành nhân tử chủ thể 3: Phép phân tách đa thức 1. Chia đối chọi thức cho đối chọi thức 2. Chia đa thức cho đối kháng thức 3. Phân tách đa thức một biến hóa đã sắp xếp bài tập - chủ thể 3: Phép chia đa thức luyện tập - chủ thể 3: Phép chia đa thức Ôn tập chương 1 - Phép nhân với phép chia đa thức CHƯƠNG 2: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ chủ đề 4 : Định nghĩa – những phép đổi khác phân thức 1. Phân thức 2. Tính chất cơ bạn dạng của phân thức 3. Rút gọn phân thức 4. Quy đồng mẫu thức của khá nhiều phân thức bài bác tập - chủ đề 4 : Định nghĩa – những phép biến đổi phân thức rèn luyện - chủ thể 4 : Định nghĩa – những phép chuyển đổi phân thức chủ thể 5 : các phép toán cùng với phân thức 1. Phép cộng những phân thức 2. Phép trừ những phân thức 3. Phép nhân các phân thức 4. Phép chia những phân thức 5. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của biểu thức bài tập - chủ đề 5 : những phép toán với phân thức rèn luyện - chủ thể 5 : các phép toán với phân thức Ôn tập chương 2 - Phân thức đại số CHƯƠNG 1. TỨ GIÁC chủ đề 1 : Tứ giác – Hình thang 1. Tứ giác 2. Hình thang 3. Hình thang cân 4. Đường trung bình của tam giác, của hình thang bài xích tập - chủ thể 1 : Tứ giác – Hình thang luyện tập - chủ thể 1 : Tứ giác – Hình thang chủ đề 2 : Hình bình hành – Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình v... 1. Đối xứng trục 2. Hình bình hành 3. Đối xứng trung khu 4. Hình chữ nhật 5. Tập hợp các điểm biện pháp đều một đường thẳng cho trước 6. Hình thoi 7. Hình vuông bài xích tập - chủ đề 2 : Hình bình hành – Hình chữ nhật – Hình tho... luyện tập - chủ thể 2 : Hình bình hành – Hình chữ nhật – Hình t... Ôn tập chương 1 - Tứ giác CHƯƠNG 2. ĐA GIÁC. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC chủ thể 3 : Đa giác. Đa giác số đông 1. Quan niệm về nhiều giác 2. Đa giác hồ hết bài bác tập - chủ đề 3 : Đa giác. Đa giác số đông rèn luyện - chủ thể 3 : Đa giác. Đa giác hầu như chủ đề 4 : diện tích đa giác 1. Khái niệm diện tích đa giác 2. Diện tích s hình chữ nhật 3. Diện tích s tam giác 4. Diện tích s hình bình hành 5. Diện tích s hình thang 6. Diện tích s hình thoi 7. Diện tích đa giác bài tập - chủ thể 4 : diện tích đa giác luyện tập - chủ đề 4 : diện tích s đa giác Ôn tập chương 2 - Đa giác, diện tích đa giác CHƯƠNG 3 : PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN – GIẢI BÀI TOÁN BẰNG C... chủ đề 1 : Phương trình hàng đầu một ẩn 1. Mở màn về phương trình 2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải 3. Phương trình được đem về dạng ax + b = 0 4. Phương trình tích 5. Phương trình cất ẩn ở chủng loại bài xích tập - chủ thể 1 : Phương trình số 1 một ẩn chủ thể 2 : Giải bài xích toán bằng phương pháp lập phương trình 1. Màn trình diễn một đại lượng do biểu thức đựng ẩn 2. Lấy ví dụ về giải bài toán bằng cách lập phương trình 3. Nắm tắt bài bác toán, lựa chọn ẩn cùng lập bảng bài bác tập - chủ đề 2 : Giải bài xích toán bằng phương pháp lập phương trình Ôn tập chương 3 - Phương trình bậc nhất một ẩn, giải bài toán ... CHƯƠNG 4. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN chủ đề 3 : liên hệ giữa phép cộng và phép nhân cùng với bất phương ... 1. Tương tác giữa vật dụng tự với phép cùng 2. Tương tác giữa thiết bị tự và phép nhân bài tập - chủ thể 3 : contact giữa phép cùng và phép nhân cùng với b... chủ đề 4 : Giải bất phương trình số 1 một ẩn 1. Bất phương trình một ẩn 2. Bất phương trình hàng đầu một ẩn 3. Phương trình cất dấu giá chỉ trị tuyệt đối bài tập - chủ đề 4 : Giải bất phương trình hàng đầu một ẩn Ôn tập chương 4 - Bất phương trình hàng đầu một ẩn CHƯƠNG 3. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG chủ đề 1 : Định lí Thales 1. Định lí Thales trong tam giác 2. Định lí đảo và hệ trái của định lí Thales bài xích tập - chủ đề 1 : Định lí Thales luyện tập - chủ đề 1 : Định lí Thales chủ đề 2 : Tam giác đồng dạng và ứng dụng 1. định nghĩa hai tam giác đồng dạng 2. Trường hòa hợp đồng dạng thứ nhất (c.c.c) 3. Trường phù hợp đồng dạng trang bị hai (c.g.c) 4. Trường vừa lòng đồng dạng thứ bố (g.g) 5. Những trường hợp đồng dạng của tam giác vuông 6. Ứng dụng thực tiễn của tam giác đồng dạng bài xích tập - chủ thể 2 : Tam giác đồng dạng và ứng dụng rèn luyện - chủ thể 2 : Tam giác đồng dạng và vận dụng CHƯƠNG 4 : HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG – HÌNH CHÓP ĐỀU chủ đề 3 : Hình lăng trụ đứng 1. Hình hộp chữ nhật 2. Thể tích của hình hộp chữ nhật 3. Hình lăng trụ đứng 4. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng 5. Ráng tích của lăng trụ đứng bài xích tập - chủ đề 3 : Hình lăng trụ đứng rèn luyện - chủ thể 3 : Hình lăng trụ đứng chủ đề 4 : Hình chóp hầu như 1. Hình chóp hầu như và hình chóp cụt đầy đủ 2.

Xem thêm: Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Văn Có Đáp Án, Đề Thi Học Kì 1 Môn Ngữ Văn Lớp 11 Của Các Trường

Diện tích xung quanh của hình chóp những 3. Thể tích của hình chóp đầy đủ bài xích tập - chủ đề 4 : Hình chóp số đông rèn luyện - chủ thể 4 : Hình chóp hầu hết Ôn tập chương 4 - Hình lăng trụ đứng, hình chóp phần đông ÔN TẬP CUỐI NĂM - TÀI LIỆU DẠY-HỌC TOÁN 8 A – Phần đại số B – Phần hình học tập