Giải phương trình , bất phương trình vô tỉ

Với Giải phương trình , bất phương trình vô tỉ Toán lớp 9 gồm đầy đủ phương pháp giải, ví dụ minh họa và bài tập trắc nghiệm có lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh ôn tập, biết cách làm dạng bài tập Giải phương trình , bất phương trình vô tỉ từ đó đạt điểm cao trong bài thi môn Toán lớp 9.

Bạn đang xem: Giải phương trình và bất phương trình lớp 9

*

A. Phương pháp giải

Cho A, B là các biểu thức đại số.

*
*

*

C. Bài tập tự luận

Bài 1: Giải các phương trình sau

*

Hướng dẫn giải

1.

*

Điều kiện: x2 + 9 ≥ 0 (luôn đúng vì x2 ≥ 0 ∀x ∈ R)

Khi đó: (1) ⇔ x2 + 9 = 25 ⇔ x2 = 16 ⇔ x= ± 4

Vậy x= ± 4.

2.

*

Vậy x=3; x=2 là nghiệm của phương trình.

3.

*

Vậy x=2 là nghiệm của phương trình.

4.

*

Vậy x=3 ; x=-4 là nghiệm của phương trình.

Bài 2: Giải các phương trình sau

*

Hướng dẫn giải

1.

*

Vậy x=1 hoặc x=2.

2.

*

Kết hợp với điều kiện ta suy ra nghiệm của phương trình là x= 5/2 ; x= -2/3

3.

*

Thay x=1 vào điều kiện, ta thấy x=1 thỏa mãn điều kiện của phương trình.

Vậy x=1.

4.

*

Vậy x=5

*

Bài 3: Giải các bất phương trình sau

*

Hướng dẫn giải

1.

*

Kết hợp 2 trường hợp ta suy ra -1 ≤ x ≤ 5/4

2.

*

Kết hợp với điều kiện ta suy ra x > -5/2.

Xem thêm: Vecto Pháp Tuyến Vecto Chỉ Phương Của Đường Thẳng Cực Hay, Vecto Chỉ Phương Và Bài Tập Vận Dụng

3.

*

⇔ x2 + 2x + 17 > 0 ⇔ (x+1)2 + 16 > 0 (luôn đúng vì (x+1)2 ≥ 0 ± x ∈ R)